Karol, un Papa rimasto uomo

Karol - papież, który pozostał człowiekiem (2006)
o