The Texas Chainsaw Massacre

Teksańska masakra piłą mechaniczną (2003)
o