Bowling for Columbine

Zabawy z bronią (2002)

plakaty

(33)
o