Obcy 3 (1992)

Alien³

plakat - Obcy 3 (1992)

tapety

(2)