Józef Klemens Piłsudski

Józef Piłsudski

ciekawostki

(8)
 • Zmarł w Warszawie (Polska) na raka wątrobowokomórkowego. Jego ciało pierwotnie złożono w krypcie św. Leonarda, a następnie przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w Krakowie (Polska). Tuż po śmierci marszałka wyjęto z jego ciała mózg, który poddano badaniu; oraz serce, które złożono w mauzoleum "Matka i Serce Syna" na cmentarzu Na Rossie w Wilnie (Litwa).

 • Po maturze rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim.

 • We wrześniu roku 1921 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie.

 • W roku 1921 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • W roku 1918 otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Warszawy.

 • 12 lipca 1932 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Rzeszowa.

 • Otrzymał następujące odznaczenia polskie:
  - 1912 r. - Odznaka Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej, tzw. "Parasol";
  - 1916 r. - Odznaka nr 1-4 pułku piechoty, tzw. "Swastyka";
  - 1916 r. - Odznaka "Za wierną służbę";
  - 1916 r. - Medal "Józef Piłsudski Wódz Legionów Polskich";
  - 1920 r. - Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari V klasy;
  - 1920 r. - Krzyż harcerski;
  - 1921 r. - Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski;
  - 1921 r. - Order Orła Białego;
  - 1923 r. - Krzyż Wielki z Gwiazdą Orderu Wojskowego Virtuti Militari I klasy;
  - 1923 r. - Krzyż Komandorski Orderu Wojskowego Virtuti Militari II klasy;
  - 1923 r. - Krzyż Walecznych (czterokrotnie, pierwszy raz w 1923);
  - 1928 r. - Odznaka pamiątkowa byłych Więźniów Ideowych z lat 1914–1921;
  - 1929 r. - "Krzyż Kaniowski";
  - 1930 r. - Krzyż Niepodległości z Mieczami;
  - 1933 r. - Złota Odznaka Honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej I stopnia;
  - 1981 r. - Gwiazda Wytrwałości;
  - Złoty Krzyż Zasługi (czterokrotnie);
  - Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej;
  - Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi;
  - Krzyż za Obronę Śląska Cieszyńskiego I klasy;
  - Medal Pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego;
  - Dekret pochwalny Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego;
  - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Otrzymał następujące odznaczenia zagraniczne:
  - 1915 r. - Order Korony Żelaznej III klasy (Austro-Węgry);
  - 1921 r. - Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej (Francja);
  - 1922 r. - Order Pogromcy Niedźwiedzia I klasy (Łotwa);
  - 1922 r. - Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia);
  - 1922 r. - Krzyż Wolności I kategorii I klasy (Estonia);
  - 1922 r. - Order Michała Walecznego III, II i I klasy (Rumunia);
  - 1922 r. - Krzyż Wojenny Czechosłowacki (Czechosłowacja);
  - 1922 r. - Wielka Wstęga Orderu Zasługi Wojskowej (Hiszpania);
  - 1925 r. - Krzyż Wolności III kategorii I klasy (Estonia);
  - 1927 r. - Medal Wojskowy ("Médaille Militaire") (Francja);
  - 1927 r. - Wielka Wstęga Orderu Białej Róży Finlandii I klasy (Finlandia);
  - 1928 r. - Wielka Wstęga i Łańcuch Orderu Świętego Aleksandra z Mieczami (Bułgaria);
  - 1928 r. - Order Błękitnego Płaszcza (Afganistan);
  - 1928 r. - Wielka Wstęga Orderu Najwyższego Słońca (nadający tytuł księcia) (Afganistan);
  - 1928 r. - Wielka Wstęga Kwiatów Paulowni Orderu Wschodzącego Słońca (Japonia);
  - 1928 r. - Wielka Wstęga Orderu Karola I (Rumunia);
  - 1930 r. - Order Krzyża Orła z Mieczami I klasy (Estonia);
  - 1930 r. - Order Krzyża Białego Związku Obrony ("Kaitseliidu Valgerist") (Estonia);
  - 1930 r. - Krzyż Wielki Orderu Wojskowego Wieży i Miecza (Portugalia);
  - 1930 r. - Baliw Krzyża Wielkiego Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów Maltańskich;
  - 1933 r. - Krzyż Wielki Orderu Krzyża Południa (Brazylia);
  - Wielka Wstęga Orderu Gwiazdy Jerzego Czarnego (Jugosławia);
  - Krzyż Wielki Orderu Sabaudzkiego Wojskowego (Włochy);
  - Wielka Wstęga Orderu Świętych Maurycego i Łazarza I klasy (Włochy);
  - Medal Pamiątkowy Ochotników Włoskich (Włochy);
  - Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (Węgry).

opinie i nagrody
 • nagrody
multimedia
 • galeria
 • wideo