Najlepsza

 
1
8,14 średnia z 335 głosów
2
8,08 średnia z 218 głosów
3
7,88 średnia z 131 głosów
4
7,85 średnia z 109 głosów
5
7,85 średnia z 109 głosów

Obliczenie listy oparte jest na poniższym wzorze:

średnia ważona = (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
gdzie:
s - średnia ocena dla danej rola
g - liczba oddanych głosów na rolę
m - minimalna liczba głosów wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
S - średnia ocen dla wszystkich ról

Wszystkie topy są aktualizowane raz na dobę.