Karol, un Papa rimasto uomo

plakat - Karol - papież, który pozostał człowiekiem (2006)

opisy filmu

(5)
 • "Karol - Papież, który pozostał człowiekiem" jest kontynuacją filmu "Karol - człowiek, który został Papieżem". Film rozpoczyna się od inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Obraz ukazuje pierwsze pielgrzymki papieża, tragiczne wydarzenia związane z zamachem i to jak Jan Paweł II po wyzdrowieniu powrócił do szerzenia Ewangelii.

 • Potępiał reżimy totalitarne, dodawał otuchy ofiarom kataklizmów i wojen, błogosławił wychodzącym mu na spotkanie..... Taki był Jan Paweł II . I takim pokazują go też twórcy filmu "Karol-papież , który pozostał człowiekiem"

  Pierwsza część opowiadała o losach Karola Wojtyły - studenta, duchownego i wreszcie biskupa.
  Jej kontynuacja zaczyna się od scen czuwania wiernych na placu św. Piotra w czasie ostatnich chwil życia Jana Pawła II. Potem twórcy przypominają nam, jak to wszystko się zaczęło - od wyboru papieża 22 października 1978r. Rok później Ojciec Święty przyjechał do Polski. Jego wizyta została pokazana w filmie tak , jak transmitowała ją polska telewizja - na żądanie władz nie filmowano tłumów ludzi, którzy przybyli na msze. Pokazano też wydarzenie z 13 maja 1981r. Kula zamachowca trafiła Jana Pawła II. Cały świat zamarł. Może nie cały - mamy w filmie wypowiedź komunistycznego działacza, który zasmucony wiadomością o tym , że papież przeżył , mówi : "to jeden z naszych największych błędów. Wróg stał się żywym męczennikiem ".
  Ale są tu też inne wydarzenia z życia Jana Pawła II - jego pielgrzymki , a także rozwijająca się choroba Parkinsona, na którą cierpiał. Ojca Świętego ponownie zagrał Piotr Adamczyk. To jedna z najtrudniejszych ale i najpiękniejszych ról w jego życiu.

 • Film Giacomo Battatio "Karol - papież, który pozostał człowiekiem" jest kontynuacją poprzedniego dzieła tego twórcy - "Karol - człowiek, który został papieżem". Opowiada on losy Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II - od chwili wyboru, aż po Jego śmierć. Film przedstawia ważne chwile tego pontyfikatu - najważniejsze pielgrzymki Jana Pawła II, zamach na placu św. Piotra na tle ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski i świata, takich jak powstanie Solidarności, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, upadek muru berlińskiego, wojny na Bałkanach i w Iraku, zamach terrorystyczny na World Trade Center, które zostały pokazane w dużej mierze w formie retrospekcji. Wykorzystano w nim wiele prawdziwych materiałów dotyczących rzeczonych wydarzeń. Końcowym fragmentem filmu jest prawdziwe nagranie z pogrzebu Papieża - Polaka.

 • Druga część zatytułowana "Karol - papież, który pozostał człowiekiem", zaczyna się od scen czuwania wiernych na placu św. Piotra w czasie ostatnich chwil życia Jana Pawła II. W następnych ujęciach oglądamy kolejne lata pontyfikatu, począwszy od inauguracji 22 października 1978 r. Film ukazuje nam pierwsze pielgrzymki papieskie - do Meksyku oraz do Polski. Szczegółowo opowiedziano o tragicznych wydarzeniach związanych z zamachem na życie Jana Pawła II. Godzina po godzinie, a po strzałach na placu św. Piotra minuta po minucie reżyser zrekonstruował wydarzenia z 13 maja 1981 r. Znaczącą część filmowej opowieści stanowią obrazy z podróży po świcie: do Ameryki Łacińskiej, Afryki, a także m.in. do Indii, do leprozorium prowadzonego przez Matkę Teresę z Kalkuty. Z wielką precyzją film przedstawia kolejne etapy choroby Parkinsona, stopniowo pozbawiającej papieża sprawności fizycznej i możliwości mówienia. Film kończą sceny z pogrzebu Jana Pawła II.

 • Jest to druga, po "Karolu - człowieku, który został papieżem", część opowieści o wielkim Polaku, o jego życiu, pasji i cierpieniu. Jest próbą rekonstrukcji losów Karola Wojtyły od chwili jego wyboru na głowę Kościoła Katolickiego 22 października 1978 roku.
  Film rozpoczyna się wzruszającą sceną czuwania wiernych na Placu św. Piotra, kiedy wiadomo już, że to ostatnie chwile życia Jana Pawła II. Następne obrazy prowadzą widza śladami pontyfikatu tego niezwykłego papieża i wielkiego Polaka - przez barwne relacje z podróży po świecie po dramatyczne wydarzenia zamachu na jego życie.
  W filmie tym Jan Paweł II jawi się przede wszystkim jako wrażliwy, pełen ciepła i zrozumienia dla innych człowiek, który odważnie i konsekwentnie mierzy się z problemami świata, próbując uczynić go lepszym. Z tym większą tkliwością i współczuciem obserwujemy jak stopniowo pozbawiany sprawności fizycznej przez postępującą chorobę cierpi także dlatego, że coraz trudniej mu wypełniać swoje przeznaczenie, służbę wobec ludzkości.