plakat - Full Frontal. Wszystko na wierzchu (2002)