Bowling for Columbine

plakat - Zabawy z bronią (2002)

wiadomości

(55)

pozostałe (55)