Bowling for Columbine

plakat - Zabawy z bronią (2002)

zdjęcia

(22)
opisz zdjęcia