Bowling for Columbine

plakat - Zabawy z bronią (2002)

plakaty

(33)