Instytut Sztuki Filmowej mówi o pieniądzach

W jaki sposób będą wydatkowane pieniądze Instytutu Sztuki Filmowej - temu przede wszystkim była poświęcona wtorkowa konferencja prasowa, podczas której dyrektor Agnieszka Odorowicz szczegółowo omówiła plany działania Instytutu i system przydzielania dotacji.

Pierwszy nabór projektów, których twórcy mogą starać się o dofinansowanie rozpoczyna się już w styczniu i potrwa do 15 lutego (wnioski rozpatrywane będą w ciągu 90 dni). W kwietniu 2006 roku do PISF wpłyną pierwsze środki. Agnieszka Odorowicz zapewniała, że wszelkie kryteria dotyczące oceny poszczególnych projektów będą jawne. Ocena i nazwiska ekspertów zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Przychody na działalność Instytutu wynoszą 103 760 tys. zł. Na tę sumę składają się:

 • Dotacja na dofinansowanie produkcji filmów: 21 000 tys. zł
 • Przychody Fundacji Promocji Kultury: 6 100 tys. zł
 • Przychody wynikające z art. 19 ustawy (określającego jakie podmioty zobowiązane są do dokonywania wpłat na rzecz Instytutu): 75 500 tys. zł
 • Przychody ze sprzedaży: 160 tys. zł
 • Przychody z tytułu wpłat państwowych instytucji filmowych z majątkowych praw autorskich: 500 tys. zł
 • Przychody z likwidowanych Agencji: 500 tys. zł


Na kinematografię zostanie przeznaczona kwota 78 500 tys., pozostałych 25 260 tys. pójdzie na spłatę zobowiązań likwidowanych agencji filmowych, przede wszystkim Agencji Produkcji Filmowej. Zobowiązania mają być w całości spłacone w 2007 roku.

Instytut będzie współfinansował przedsięwzięcia z zakresu: przygotowania projektów filmowych, produkcji filmowej, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, upowszechniania i promocji kultury filmowej, rozwoju infrastruktury kinematograficznej, zachowania i ochrony dziedzictwa kultury filmowej.

Na dofinansowanie produkcji filmowej Instytut będzie musiał przeznaczyć co najmniej 60 proc. środków.

W projekcie Rozporządzenia Ministra Kultury zaproponowano następujące limity finansowe:

  1) w przypadku filmu fabularnego pełnometrażowego (pow. 70 min.), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania
  w kinach - 4 000 000 zł.;
  2) w przypadku filmu dokumentalnego - 500 000 zł.;
  3) w przypadku filmu dokumentalnego pełnometrażowego (pow. 70 min.), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania
  w kinach - 2 000 000 zł.;
  4) w przypadku filmu animowanego - 500 000 zł.;
  5) w przypadku filmu animowanego pełnometrażowego (pow. 70 min.), przeznaczonego w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania
  w kinach - 3 000 000 zł.


Produkcja Filmowa pochłonie w sumie 53, 5 mln zł. (w tym na debiuty reżyserskie przeznaczono 10, 5 mln. zł). 5 mln przewidziano na program Przygotowanie Projektów Filmowych. 800 tys. złotych zostanie przeznaczone na stypendia dla scenarzystów. Twórca scenariusza będzie mógł otrzymać 30 tys. zł a nawet 60 tys. jeśli udowodni, że projekt jest z jakiś powodów ważny dla kultury. Zmiana jest istotna, bo do tej pory scenarzyści otrzymywali stypendia w wysokości 5 tys. zł.

11,5 mln w sumie wydane zostanie na rozwój kin (co roku zostanie odremontowanych 20 obiektów), wspieranie działalności dyskusyjnych klubów filmowych i dystrybucję filmów (5,5 mln). 2 mln mają kosztować szkolenia dla filmowców.

Ostatnio sejmowa komisja finansów zmniejszyła dotację dla Instytutu o 15 mln. zł., chcąc przeznaczyć te środki na ochronę zabytków i kolej. - Posłowie sądzili, że zmniejszają fundusze Instytutowi, a zredukowali środki na spłatę zobowiązań wobec agencji filmowych - mówiła Agnieszka Odorowicz. Skarb państwa i tak będzie musiał pokryć te długi.
Władze PISF mają nadzieję, że przyznane wcześniej pieniądze uda się uratować i całe zamieszanie dobrze się skończy.

Materiały prasowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej