Przyznawane nagrody:
  • Oscar
  • Oscar Specjalny
  • Nagroda Specjalna