Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Lajkonik

Grand Prix w konkursie ogólnopolskim

Srebrny Lajkonik

Nagroda specjalna

Brązowy Lajkonik

Nagroda Główna I

wygrane

Nagroda Główna II

Nagroda Główna III

Nagroda Główna IV

Nagroda Specjalna w konkursie ogólnopolskim

Nagroda Muzeum Techniki NOT

Nagroda ZG SDP - Syrenka

Żelazna Łódka - Nagroda Redakcji "Głosu Robotniczego"

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

Nagroda specjalna II

Srebrny Smok

Nagroda Główna I

Nagroda Główna II

Nagroda Główna III

wygrane

Nagroda Główna IV

Brązowy Smok

Nagroda specjalistyczna za scenariusz

Nagroda specjalistyczna za muzykę

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca

Zdobywca III

Zdobywca IV

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych)

wygrane

Nagroda C.I.D.A.L.C – Srebrny Medal