Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Lajkonik

Grand Prix w konkursie ogólnopolskim

wygrane

Srebrny Lajkonik

Nagroda specjalna

wygrane

Brązowy Lajkonik

Nagroda Główna I

Nagroda Główna II

Nagroda Główna III

Nagroda Główna V

Nagroda Specjalna w konkursie ogólnopolskim

Nagroda Klubu Krytyki Filmowej - Syrenka Warszawska

Nagroda Muzeum Techniki NOT

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

wygrane

Nagroda specjalna II

wygrane

Srebrny Smok

Nagroda Główna II

Nagroda Główna III

wygrane

Brązowy Smok

Nagroda specjalistyczna za muzykę

Nagroda specjalistyczna za innowację

wygrane

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca III

Zdobywca IV

wygrane

Zdobywca V

Zdobywca VII

wygrane

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych)

wygrane

Nagroda C.I.D.A.L.C. - specjalne wyróżnienie

Nagroda FAO - Złoty Ozyrys