Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Lajkonik

Grand Prix w konkursie ogólnopolskim

wygrane

Srebrny Lajkonik

Nagroda specjalna

Nagroda specjalna II

Brązowy Lajkonik

Film animowany

wygrane

Film oświatowy

Inna forma filmowa

Nagroda profesjonalna

Najlepsze zdjęcia

wygrane

Najlepszy montaż

Najlepsza oprawa plastyczna

Najlepszy dźwięk

Najlepszy film szkolny

Nagroda Specjalna w konkursie ogólnopolskim

Nagroda dziennikarzy - Syrenka Warszawska

Nagroda Muzeum Techniki NOT

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

Srebrny Smok

Nagroda Główna I

wygrane

Nagroda Główna III

wygrane

Brązowy Smok

Nagroda specjalistyczna za zintegrowanie strony muzycznej z obrazem

wygrane

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych)