Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Smok

Grand Prix w konkursie międzynarodowym

Srebrny Smok

Zdobywca

wygrane
  • Usłyszcie mój krzyk
    Dokument przedstawia sylwetkę Ryszarda Siwca, który dokonał aktu samopodpalenia na znak protestu wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Brązowy Smok

Zdobywca

Zdobywca II

Zdobywca III

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca

wygrane

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych)

Nagroda FIPRESCI (Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych) – wyróżnienie specjalne

Nagroda Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych (FICC) - statuetka Don Kichota