Krakowski Festiwal Filmowy

Złoty Smok

Grand Prix - w kategorii filmów dokumentalnych

Grand Prix - w kategorii filmów animowanych

wygrane

Srebrny Smok

Zdobywca - w kategorii filmów dokumentalnych

Zdobywca - w kategorii filmów animowanych

Brązowy Smok

Zdobywca - w kategorii filmów dokumentalnych

Zdobywca - w kategorii filmów animowanych

Dyplom honorowy w konkursie międzynarodowym

Zdobywca

Zdobywca II

wygrane

Zdobywca III

Zdobywca IV

Zdobywca V

Nagroda Specjalna w konkursie międzynarodowym

Nagroda Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych (FICC) - Don Kichot