Nespresso Talents
od 26 lutego 2020 do 25 marca 2020 konkurs zakończony