Czy jesteście uzależnieni od internetu?

"Długotrwałe pozbawienie dostępu do internetu powoduje straty moralne i głębokie
cierpienia - orzekł włoski sędzia i nakazał dostawcy wypłatę odszkodowania rodzinie z
Triestu, która przez ponad 4 miesiące nie mogła w domu korzystać z sieci.

Wyrokowi temu nadano we Włoszech duży rozgłos podkreślając, że po raz pierwszy
wymiar sprawiedliwości uznał, że istnieje prawo do internetu, a brak dostępu do niego
prowadzi do nierówności i jest przyczyną stresu oraz "ogromnych cierpień
psychicznych", jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku. Po raz pierwszy również użyto
sformułowania "niesprawiedliwość cyfrowa", za jaką uznano pozbawienie możliwości
używania sieci.

Sprawa dotyczyła kobiety i jej trojga dzieci - dwojga studentów uniwersytetu i uczennicy
liceum. Przez ponad 4 miesiące rodzina ta w 2009 roku nie mogła w domu łączyć się z
siecią z winy dostawcy, który nie naprawiał awarii.

Kobieta postanowiła wystąpić na drogę prawną przeciwko operatorowi. W pozwie
podkreślono, że jej dzieci nie mogły korzystać z niezbędnego obecnego narzędzia,
potrzebnego podczas nauki i studiów. Tym samym - argumentowano - młodzi ludzie
pozbawieni zostali prawa do czerpania wiedzy "z wielkiej biblioteki, jaką jest internet"."


http://www.rp.pl/artykul/82677,934020.html

Zgłoś nadużycie

Opisz, dlaczego uważasz, że ten wpis nie jest zgodny z regulaminem serwisu: