"Katyń" polskim kandydatem do Oscara

Komitet Selekcyjny wybrał "Katyń" Andrzeja Wajdy na polskiego kandydata do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Komitet Selekcyjny powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w składzie: Majewski Janusz - Przewodniczący, Bartkowiak Andrzej, Braun Ewa, Fabicki Sławomir, Fudakowski Piotr,,Piotr Fudakowski, Kaczmarek Jan A.P., Morgenstern Janusz, Odorowicz Agnieszka na posiedzeniu w dn. 22 września, po rozpatrzeniu 16 filmów dopuszczonych do selekcji, zdecydował jednogłośnie wybrać na polskiego kandydata do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny - "Katyń" w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Według regulaminu Amerykańskiej Akademii Filmowej kandydatem danego kraju do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny może być film, który w ciągu minionego roku (1 października 2006 - 30 września 2007) wyświetlany był oficjalnie w kinach (dystrybucja na taśmie 35mm lub 70mm), przez siedem dni na płatnych pokazach.
W poprzednich latach polskimi kandydatami ubiegającymi się o nominację do Oscara były:

Oscar 2007: "Z odzysku"
Oscar 2006: "Komornik"
Oscar 2005: "Pręgi"
Oscar 2004: "Pornografia"
Oscar 2003: "Edi"
Oscar 2002: "Quo vadis"
Oscar 2001: "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową"
Oscar 2000: "Pan Tadeusz"