Polański: "'Pianista' to mój najważniejszy film"

Onet.pl /
https://www.filmweb.pl/news/Pola%C5%84ski%3A+%22%27Pianista%27+to+m%C3%B3j+najwa%C5%BCniejszy+film%22-7956