XIV konkurs scenariuszowy o Nagrodę Hartley-Merrill trwa

Informacja nadesłana przez organizatora /
https://www.filmweb.pl/news/XIV+konkurs+scenariuszowy+o+Nagrod%C4%99+Hartley-Merrill+trwa-20007
Już tylko dwa tygodnie pozostały do składania prac na konkurs scenariuszowy o Nagrodę Hartley-Merrill. 5 lutego br. mija ostateczny termin nadsyłania propozycji na konkurs, którego krajowym organizatorem jest Agencja Scenariuszowa, a współorganizatorami i fundatorami nagród są HBO Polska i SPI International Poland. W konkursie mogą wziąć udział debiutanci oraz autorzy, którzy mają w dorobku nie więcej niż jeden zrealizowany scenariusz.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w pierwszych dniach marca br.

Spośród nadesłanych prac jury (w jego składzie m.in. Robert Gliński, Witold Bereś oraz Zdzisław Pietrasik) pod kierunkiem dyrektora Agencji Scenariuszowej, Jacka Kondrackiego wybierze zwycięzców polskiej edycji, którzy otrzymają nagrody pieniężne a najlepszy scenariusz zostanie przygotowany w wersji angielskiej i weźmie udział w międzynarodowym finale w Los Angeles.

"Otrzymaliśmy już kilkanaście pierwszych prac - mówi Jacek Kondracki. Niektóre są bardzo interesujące: poznawczo i artystycznie, inne na swój sposób oryginalne. Szczególnie cieszy nas udział 'prawdziwych debiutantów', dla których tworzywem opowieści fabularnych stały się zarówno własne przeżycia, jak i spektakularne zdarzenia z naszego życia społecznego ostatnich lat".

Scenariusze (1 egzemplarz w języku polskim - do 125 stron plus nazwisko i adres autora) należy składać/nadsyłać (jeśli to możliwe z dołączoną dyskietką lub CD) pod adres: Agencja Scenariuszowa, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. (0-prefix-22) 851-17-68. Dodatkowe informacje: www.agencjascenariuszowa.corp.pl
Udostępnij: