Najlepsze filmy krótkometrażowe z 2010 roku: obejrzałeś/aś ? z ? filmów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/91/51/569151/7367624.2.jpg
7,72 10 45 729 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/97/29/619729/7384742.2.jpg
7,58 10 19 571 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/78/60/567860/7494308.2.jpg
7,48 10 17 657 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/76/91/617691/7632410.2.jpg
5
https://fwcdn.pl/fpo/97/61/599761/7339394.2.jpg

7,37 10 4 796 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/62/76/596276/7401664.2.jpg

7,18 10 7 277 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/89/33/568933/7326661.2.jpg
7,16 10 2 944 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/618409/7375960.2.jpg
7,15 10 1 158 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/89/60/568960/7481854.2.jpg
7,13 10 2 193 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/72/05/557205/7450587.2.jpg
7,12 10 2 716 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/39/94/563994/7593118.2.jpg

Day & Night

7,11 10 7 204 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/03/74/590374/7749728.2.jpg
7,07 10 5 900 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/84/71/348471/7125038.2.jpg
7,06 10 2 636 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/50/32/605032/7458880.2.jpg
6,98 10 3 805 ocen społeczności
15
6,96 10 1 982 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/34/87/603487/7362714.2.jpg

Legend of the Boneknapper Dragon

6,94 10 2 308 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/10/16/631016/7452243.2.jpg
6,92 10 688 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/77/51/577751/7530160.2.jpg
6,90 10 1 837 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/19/94/611994/7529966.2.jpg
6,88 10 1 348 ocen społeczności
20

6,87 10 1 109 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/33/07/613307/7368610.2.jpg
6,85 10 724 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/96/27/619627/7397670.2.jpg
6,84 10 2 041 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/85/82/588582/7389845.2.jpg

The Lost Thing

6,81 10 1 632 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/41/00/614100/7447757.2.jpg
6,81 10 551 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/32/28/603228/7453900.2.jpg

Scared Shrekless

6,80 10 22 365 ocen społeczności
{"type":"film","keys":["film_569151","film_619729","film_567860","film_617691","film_599761","film_596276","film_568933","film_618409","film_568960","film_557205","film_563994","film_590374","film_348471","film_605032","film_660121","film_603487","film_631016","film_577751","film_611994","film_611889","film_613307","film_619627","film_588582","film_614100","film_603228","film_599727","film_571063","film_557735","film_565614","film_561376","film_255462","film_564426","film_594497","film_584887","film_611888","film_589055","film_601842","film_568753","film_653741","film_604435","film_593870","film_570995","film_594494","film_611887","film_568794","film_566524","film_570100","film_568335","film_570001","film_604689","film_606878","film_622037","film_567882","film_636190","film_602124"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH