Najlepsze polskie filmy dla dzieci: obejrzałeś/aś ? z ? filmów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/80/71/228071/7318872.2.jpg
7,35 10 3 327 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/09/20/920/6931439.2.jpg
7,31 10 1 275 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/39/83/3983/7570291.2.jpg
7,08 10 3 661 ocen społeczności
gatunekDla dzieci
4
https://fwcdn.pl/fpo/09/44/30944/7730312.2.jpg
7,03 10 4 876 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/37/34/3734/7825419_1.2.jpg
6,90 10 54 363 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/80/23/98023/6942974.2.jpg
6,85 10 2 666 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/87/35/8735/7854457.2.jpg
6,83 10 18 412 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/80/25/98025/7713395.2.jpg
6,81 10 1 301 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/89/62/8962/7495286.2.jpg
6,74 10 5 162 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/24/07/182407/7825638.2.jpg
6,73 10 946 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/47/78/4778/7619855.2.jpg
6,71 10 1 998 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/87/23/308723/7221690.2.jpg
6,69 10 544 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/28/05/122805/6946330.2.jpg
6,69 10 910 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/42/41/4241/7487577.2.jpg
6,61 10 2 516 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/99/46/9946/7730314.2.jpg
6,59 10 5 154 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/61/69/6169/8005233.2.jpg
6,36 10 4 670 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/85/07/8507/7931715.2.jpg
6,29 10 12 772 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/01/1201/7084002.2.jpg
6,28 10 6 847 ocen społeczności
gatunekDla dzieci
21
https://fwcdn.pl/fpo/68/81/6881/7930986.2.jpg
6,00 10 1 527 ocen społeczności
22
5,60 10 1 500 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/10/79/1079/7728844.2.jpg
5,53 10 1 996 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/82/32/8232/7931493.2.jpg
5,25 10 7 652 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/17/95/491795/7486407.2.jpg
{"type":"film","keys":["film_228071","film_920","film_3983","film_30944","film_3734","film_98023","film_8735","film_98025","film_8962","film_182407","film_4778","film_308723","film_122805","film_4241","film_133040","film_9946","film_133039","film_6169","film_8507","film_1201","film_6881","film_5890","film_1079","film_8232","film_491795","film_703046"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH