Najlepsze polskie dramaty obyczajowe: obejrzałeś/aś ? z ? filmów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/40/81/4081/7997871.2.jpg
7,85 10 13 268 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/11/35/1135/7597995.2.jpg
7,82 10 16 580 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/11/23/1123/6900147.2.jpg
7,67 10 37 316 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/11/95/1195/8015524.2.jpg
7,65 10 22 931 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/11/52/1152/7959947.2.jpg
7,61 10 5 741 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/20/63/12063/7347113.2.jpg

7,58 10 4 472 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/11/92/1192/7255070.2.jpg

7,55 10 102 316 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/67/92/6792/7233256.2.jpg
7,55 10 8 661 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/11/26/1126/7466027.2.jpg
7,53 10 27 813 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/41/54/4154/7445506.2.jpg
7,53 10 5 361 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/34/94/3494/7483486.2.jpg
7,46 10 22 658 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/68/81/296881/7173813.2.jpg
7,46 10 38 598 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/87/48/8748/6944432.2.jpg
7,45 10 3 123 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/81/76/8176/7426393.2.jpg
7,42 10 22 920 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/05/09/509/6915718.2.jpg
7,36 10 28 627 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/66/24/6624/7623180.2.jpg

7,33 10 5 552 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/29/37/702937/7661087.2.jpg
7,31 10 68 438 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/272871/7129763.2.jpg
7,28 10 8 860 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/46/92/34692/7710516.2.jpg

7,28 10 43 074 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/11/25/1125/8015549.2.jpg
7,27 10 12 168 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/45/58/4558/7560175.2.jpg
7,25 10 1 594 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/97/03/9703/7390673.2.jpg
7,23 10 3 423 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/14/38/1438/6902350.2.jpg
7,23 10 4 966 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/52/14/115214/6939602.2.jpg

7,19 10 57 622 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/44/108144/7255573.2.jpg

The Garden of Earthly Delights

7,18 10 2 386 ocen społeczności
{"type":"film","keys":["film_4081","film_1135","film_1123","film_1195","film_1152","film_12063","film_1192","film_6792","film_1126","film_4154","film_3494","film_296881","film_8748","film_8176","film_509","film_6624","film_702937","film_272871","film_34692","film_1125","film_4558","film_9703","film_1438","film_115214","film_108144","film_479730","film_472390","film_4752","film_8623","film_11789","film_4068","film_5990","film_6901","film_631551","film_11892","film_518872","film_6063","film_97038","film_3923","film_5275","film_6844","film_325831","film_651141","film_4669","film_498675","film_6867","film_31381","film_463907","film_8610","film_3741","film_11291","film_532942","film_238889","film_4814","film_9950","film_7983","film_4293","film_664895","film_125986","film_470445","film_478499","film_12129","film_181895","film_34701","film_594845","film_143385","film_7921","film_587143","film_234527","film_7602","film_5095","film_11548","film_899","film_628248","film_346475","film_4398","film_11929","film_115837","film_34699","film_8286","film_6672","film_7988","film_8925","film_5317","film_568580","film_7236","film_572926","film_99742","film_828357","film_6529","film_491610","film_34697","film_108887","film_6794","film_120874","film_4861","film_109803","film_434190","film_4151","film_4544"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH