Najlepsze polskie filmy historyczne: obejrzałeś/aś ? z ? filmów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/91/51/569151/7367624.2.jpg
7,72 10 45 625 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/42/64/674264/7688101.2.jpg
7,56 10 1 340 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/1203/6909048.2.jpg
7,35 10 37 402 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/11/85/1185/7637763.2.jpg

7,34 10 76 766 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/61/89/486189/7503478.2.jpg
7,29 10 1 957 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/34/60/3460/7431528_1.2.jpg
7
https://fwcdn.pl/fpo/79/59/7959/7892083.2.jpg
7,14 10 856 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/62/46/6246/7389927.2.jpg
7,12 10 2 067 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/16/88/11688/7033527.2.jpg
7,03 10 3 271 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/09/86/110986/7880298.2.jpg
6,99 10 1 301 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/14/93/11493/7511609.2.jpg
6,91 10 765 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/01/37/137/6900290.2.jpg
6,89 10 127 455 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/17/45/11745/7995562.2.jpg
6,88 10 1 028 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/15/46/11546/7735750.2.jpg
6,83 10 647 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/68/49/6849/7414483.2.jpg
6,78 10 1 061 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/67/14/6714/8010986.2.jpg
6,73 10 1 635 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/85/19/8519/7931649.2.jpg
6,58 10 1 216 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/79/75/7975/7391021.2.jpg
6,47 10 519 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/87/28/8728/7520273.2.jpg
6,45 10 544 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/61/69/6169/8005233.2.jpg
6,36 10 4 670 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/88/35/8835/7161436.2.jpg
6,35 10 2 099 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/34/74/3474/6949921.2.jpg
6,34 10 642 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/46/42/104642/7000988.2.jpg
6,26 10 866 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/01/92/810192/7874217.2.jpg

6,25 10 26 350 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/72/02/807202/7842703.2.jpg

The Last Witness

6,13 10 5 214 ocen społeczności
{"type":"film","keys":["film_569151","film_674264","film_1203","film_1185","film_486189","film_3460","film_7959","film_6246","film_11688","film_110986","film_11493","film_137","film_11745","film_11546","film_6849","film_6714","film_8519","film_7975","film_8728","film_6169","film_8835","film_3474","film_104642","film_810192","film_807202","film_34021","film_1311","film_748031","film_647735"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH