Najlepsze polskie filmy psychologiczne: obejrzałeś/aś ? z ? filmów.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/87/18/8718/7867944.2.jpg
8,07 10 27 941 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/49/77/4977/7473028.2.jpg
8,07 10 34 289 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/49/79/4979/7473349.2.jpg
8,05 10 24 108 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/08/97/897/7337716.2.jpg
7,98 10 41 026 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/38/08/3808/8012401.2.jpg

7,94 10 31 166 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/66/77/36677/7473029.2.jpg
7,93 10 25 479 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/8619/7117063.2.jpg

7,90 10 16 558 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/11/57/1157/7879819.2.jpg
7,89 10 72 951 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/22/18/12218/7473014.2.jpg
7,85 10 22 675 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/93/52/9352/7382650.2.jpg
7,84 10 16 638 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/1158/7879818.2.jpg
7,83 10 42 362 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/11/62/1162/6925938.2.jpg

Trois couleurs: Rouge

7,83 10 43 418 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/08/98/898/7522247.2.jpg
7,82 10 16 460 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/11/35/1135/7597995.2.jpg
7,82 10 16 580 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/65/27/6527/7931394.2.jpg
7,81 10 10 398 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/93/34/9334/7820628.2.jpg

7,79 10 11 880 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/27/27/32727/7452565.2.jpg
7,77 10 38 801 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/14/13/31413/6900422.2.jpg
7,77 10 610 597 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/88/43/8843/7570644.2.jpg
7,76 10 7 029 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/08/94/894/7879825.2.jpg
7,75 10 56 259 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/07/81/781/7679958.2.jpg

7,75 10 148 436 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/11/18/1118/7005370.2.jpg
7,74 10 40 121 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/11/61/1161/6925912.2.jpg
7,73 10 65 703 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/11/60/1160/7535958.2.jpg
7,73 10 45 292 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/27/34/32734/7473347.2.jpg
7,71 10 16 930 ocen społeczności
{"type":"film","keys":["film_8718","film_4977","film_4979","film_897","film_3808","film_36677","film_8619","film_1157","film_12218","film_9352","film_1158","film_1162","film_898","film_1135","film_6527","film_9334","film_32727","film_31413","film_8843","film_894","film_781","film_1118","film_1161","film_1160","film_32734","film_1468","film_8485","film_1188","film_9982","film_8859","film_12135","film_32728","film_1183","film_1187","film_9526","film_12063","film_180603","film_893","film_427821","film_4978","film_4154","film_31401","film_1181","film_6528","film_11845","film_32730","film_509","film_8423","film_6624","film_5199","film_4149","film_6803","film_3971","film_1125","film_4558","film_7549","film_1438","film_31605","film_753545","film_9988","film_36517","film_4169","film_115214","film_1121","film_5343","film_12128","film_7991","film_479730","film_12018","film_6936","film_1145","film_6658","film_11966","film_8623","film_11789","film_8645","film_1136","film_8299","film_4068","film_9348","film_8756","film_32625","film_5990","film_8259","film_11220","film_1141","film_539072","film_6901","film_6784","film_8079","film_11943","film_12014","film_9338","film_7783","film_3923","film_5275","film_31981","film_8429","film_8759","film_5989"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 500)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH