1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,59 10 48 063 oceny społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,44 10 19 807 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,40 10 22 080 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,11 10 36 392 oceny społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,05 10 20 940 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,04 10 20 712 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,98 10 17 783 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
8,89 10 7 747 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,88 10 40 068 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,86 10 11 821 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,82 10 19 651 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
8,75 10 6 729 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,72 10 19 873 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,71 10 9 195 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,70 10 10 201 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,69 10 18 511 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,68 10 17 753 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,68 10 17 736 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,66 10 22 425 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,63 10 22 269 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,61 10 34 636 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,59 10 24 183 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,57 10 36 246 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,55 10 13 781 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,55 10 5 638 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,53 10 5 395 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,53 10 15 745 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,52 10 13 633 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,52 10 30 818 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,50 10 9 817 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 44 434 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,50 10 14 784 oceny społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,49 10 6 553 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,48 10 9 774 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,48 10 28 985 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,46 10 8 230 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,44 10 5 213 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,43 10 8 861 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,43 10 14 711 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,42 10 12 655 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,40 10 12 097 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,40 10 5 586 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,39 10 8 808 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,39 10 5 481 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,39 10 14 246 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,39 10 22 279 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,38 10 9 659 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,37 10 4 198 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,36 10 34 922 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,34 10 12 679 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,33 10 6 887 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,31 10 17 466 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,31 10 9 031 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,30 10 13 868 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,30 10 20 453 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,29 10 23 181 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,28 10 21 526 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,28 10 4 815 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,28 10 4 627 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,28 10 5 287 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,27 10 2 844 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,27 10 5 401 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,26 10 9 519 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,25 10 6 726 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,24 10 9 023 oceny społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,24 10 5 140 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,24 10 17 490 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,22 10 15 323 oceny społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,21 10 9 401 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,20 10 17 079 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,19 10 9 826 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,19 10 10 420 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,18 10 24 365 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,18 10 6 801 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,18 10 7 830 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,16 10 23 194 oceny społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,16 10 9 051 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,14 10 4 132 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,14 10 9 021 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,14 10 3 859 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,14 10 9 862 oceny społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,13 10 9 072 oceny społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,13 10 8 509 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,12 10 17 999 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,12 10 5 937 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,12 10 9 188 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,11 10 9 745 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,10 10 11 855 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,09 10 14 110 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,09 10 18 046 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,08 10 4 689 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,08 10 12 898 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,07 10 13 876 ocen społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,07 10 2 725 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

8,07 10 3 738 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,06 10 2 851 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,05 10 15 599 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
8,05 10 6 159 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,05 10 9 518 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/24/76/612476/7607120.2.jpg

Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast

8,04 10 3 604 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,608442,642590,608444,608443,774078,624440,696941,608238,767548,608597,605965,608246,606778,606064,631588,606777,608125,608109,605963,608108,606065,606440,609211,720567,608106,611264,608004,608434,608105,752225,607268,608113,605964,607014,608245,607549,611176,608439,605966,608619,611180,611122,607023,607106,607099,608435,609642,609731,606340,605868,611120,620533,608432,608014,606783,614042,612489,609216,611222,608438,607647,610063,612490,608589,606182,631631,606342,662462,622913,608445,609723,688673,612896,695571,767556,644019,607743,612048,608124,608615,608601,744332,608737,608437,608591,606066,606824,608441,607024,611288,714427,606958,612924,681318,612849,611112,612476]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO