Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,83 10 20 282 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
2
https://fwcdn.pl/fpo/60/63/616063/7714445.2.jpg
8,35 10 1 108 ocen społeczności
gatunekRTS
3
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 18 627 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
4
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,15 10 3 231 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/12/00/611200/7788212.2.jpg
8,10 10 939 ocen społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
6
https://fwcdn.pl/fpo/26/32/612632/7362963.2.jpg
7,95 10 367 ocen społeczności
gatunekFPS
7
https://fwcdn.pl/fpo/21/13/612113/7370159.2.jpg

Posel Smrti

7,89 10 925 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
8
https://fwcdn.pl/fpo/13/54/611354/7375074.2.jpg
7,80 10 452 oceny społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
9
https://fwcdn.pl/fpo/03/61/630361/7868159.2.jpg
7,77 10 301 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
10
https://fwcdn.pl/fpo/91/86/619186/7496590.2.jpg
7,74 10 3 362 oceny społeczności
gatunekSymulator
11
https://fwcdn.pl/fpo/75/81/627581/7432970.2.jpg
7,67 10 968 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/87/87/738787/7688566.2.jpg

Euro Truck Simulator 2: Scandinavian Expansion

7,66 10 259 ocen społeczności
gatunekSymulator
13
https://fwcdn.pl/fpo/32/18/693218/7568719.2.jpg

Euro Truck Simulator 2: Eastern European Expansion

7,63 10 573 oceny społeczności
gatunekSymulator
14
https://fwcdn.pl/fpo/88/02/698802/7824217.2.jpg
7,61 10 1 533 oceny społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/26/02/622602/7384527.2.jpg

Hidden and Dangerous 2: Sabre Squadron

7,46 10 184 oceny społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
16
https://fwcdn.pl/fpo/02/64/700264/7721884.2.jpg
7,29 10 348 ocen społeczności
gatunekSymulator
17
https://fwcdn.pl/fpo/50/78/615078/7368988.2.jpg
7,26 10 406 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/91/29/619129/7567764.2.jpg
7,25 10 385 ocen społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
19
https://fwcdn.pl/fpo/78/20/777820/7776250.2.jpg
7,17 10 117 ocen społeczności
gatunek-
20
https://fwcdn.pl/fpo/24/24/622424/7973936.2.jpg
7,14 10 406 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
21
https://fwcdn.pl/fpo/44/64/614464/7377716.2.jpg
7,08 10 505 ocen społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
22
https://fwcdn.pl/fpo/29/85/612985/7364299.2.jpg
7,02 10 368 ocen społeczności
gatunekFPS
23
https://fwcdn.pl/fpo/80/28/608028/7350654.2.jpg
7,00 10 169 ocen społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
24
https://fwcdn.pl/fpo/13/53/611353/7595497.2.jpg
6,93 10 252 oceny społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
25
https://fwcdn.pl/fpo/11/99/611199/7438071.2.jpg
6,87 10 485 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/28/90/702890/7908820.2.jpg
6,81 10 108 ocen społeczności
gatunekSymulator
27
https://fwcdn.pl/fpo/43/70/614370/7700731.2.jpg
6,70 10 133 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/49/96/614996/7768231.2.jpg
6,69 10 277 ocen społeczności
gatunekSymulator
29
https://fwcdn.pl/fpo/21/31/612131/7538832.2.jpg

NI.BI.RU: Posel Bohů

6,64 10 261 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
30
https://fwcdn.pl/fpo/51/73/615173/7368535.2.jpg
6,63 10 254 oceny społeczności
gatunekSymulator
31
https://fwcdn.pl/fpo/49/97/614997/7368508.2.jpg
6,61 10 330 ocen społeczności
gatunekSymulator
32
https://fwcdn.pl/fpo/22/62/612262/7361594.2.jpg
6,50 10 131 ocen społeczności
gatunekSymulator
33
https://fwcdn.pl/fpo/32/78/653278/7603597.2.jpg

Mafia II: Joe's Adventures

6,48 10 573 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/49/95/614995/7754280.2.jpg
6,46 10 774 oceny społeczności
gatunekSymulator
35
https://fwcdn.pl/fpo/23/63/612363/7362371.2.jpg
6,44 10 144 oceny społeczności
gatunekFPS / Taktyczna
36
https://fwcdn.pl/fpo/11/33/611133/7376073.2.jpg

UFO: Aftermath

6,41 10 149 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
37
https://fwcdn.pl/fpo/25/80/612580/7365836.2.jpg
6,33 10 656 ocen społeczności
gatunekSymulator
38
https://fwcdn.pl/fpo/51/72/615172/7368536.2.jpg
6,21 10 121 ocen społeczności
gatunekSymulator
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/22/687022/7896116.2.jpg

6,14 10 141 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/41/36/614136/7369957.2.jpg

Shade: Wrath of Angels

6,14 10 150 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
41
https://fwcdn.pl/fpo/58/37/615837/7370634.2.jpg
6,02 10 494 oceny społeczności
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/32/72/653272/7603598.2.jpg

Mafia II: Jimmy's Vendetta

5,91 10 455 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
43
https://fwcdn.pl/fpo/35/96/613596/7365651.2.jpg
5,86 10 291 ocen społeczności
gatunekSymulator
44
https://fwcdn.pl/fpo/78/11/707811/7604481.2.jpg

Mafia II: Betrayal of Jimmy

5,86 10 369 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
45
https://fwcdn.pl/fpo/21/88/622188/7383592.2.jpg
5,71 10 112 ocen społeczności
gatunekTPS
{"type":"videogame","ids":[608597,616063,606824,611203,611200,612632,612113,611354,630361,619186,627581,738787,693218,698802,622602,700264,615078,619129,777820,622424,614464,612985,608028,611353,611199,702890,614370,614996,612131,615173,614997,612262,653278,614995,612363,611133,612580,615172,687022,614136,615837,653272,613596,707811,622188]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO