Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 853 oceny społeczności
gatunekTPS
2
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 268 ocen społeczności
gatunekTPS
3
https://fwcdn.pl/fpo/38/20/613820/7676432.2.jpg
8,18 10 4 557 ocen społeczności
gatunekSportowa
4
https://fwcdn.pl/fpo/24/77/722477/7686638.2.jpg
7,92 10 2 022 oceny społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/60/63/606063/7496143.2.jpg
7,75 10 7 149 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/35/70/613570/7416092.2.jpg
7,65 10 1 838 ocen społeczności
7
7,53 10 923 oceny społeczności
gatunekSportowa
8
https://fwcdn.pl/fpo/13/77/611377/7360518.2.jpg
7,53 10 2 327 ocen społeczności
gatunekWyścigi
9
https://fwcdn.pl/fpo/33/17/613317/7401317.2.jpg

7,41 10 2 114 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/32/20/693220/7568721.2.jpg
7,29 10 253 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/53/56/615356/7495713.2.jpg

7,27 10 521 ocen społeczności
gatunekAkcja
12
https://fwcdn.pl/fpo/29/54/642954/7599595.2.jpg
7,27 10 142 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/91/05/809105/7895909.2.jpg
7,23 10 1 526 ocen społeczności
gatunekTPS
14
https://fwcdn.pl/fpo/85/58/618558/7615385.2.jpg
7,14 10 154 oceny społeczności
gatunekWyścigi
15
https://fwcdn.pl/fpo/38/21/613821/7802944.2.jpg
7,11 10 763 oceny społeczności
gatunekSportowa
16
https://fwcdn.pl/fpo/46/44/614644/7454071.2.jpg
7,07 10 1 059 ocen społeczności
gatunekWyścigi
17
https://fwcdn.pl/fpo/39/53/813953/7878565_1.2.jpg
7,04 10 184 oceny społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/13/00/611300/7360439.2.jpg

FlatOut: Ultimate Carnage

7,03 10 546 ocen społeczności
gatunekWyścigi
19
https://fwcdn.pl/fpo/85/28/668528/7501185.2.jpg
7,03 10 1 236 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/77/45/647745/7453731.2.jpg
7,02 10 392 oceny społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/68/47/716847/7676790.2.jpg

Alan Wake: The Writer

7,01 10 293 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/56/38/685638/7571241.2.jpg
6,98 10 822 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
23
https://fwcdn.pl/fpo/35/30/693530/7867702.2.jpg
6,98 10 354 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/12/96/751296/7735111.2.jpg
6,96 10 125 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/57/87/855787/7947298.2.jpg
6,94 10 150 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
26
https://fwcdn.pl/fpo/13/25/711325/7694525.2.jpg
6,90 10 190 ocen społeczności
gatunekStrategia
27
https://fwcdn.pl/fpo/20/10/682010/7639217.2.jpg
6,90 10 138 ocen społeczności
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/30/34/613034/7604932.2.jpg
6,90 10 481 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
29
https://fwcdn.pl/fpo/68/39/716839/7624035.2.jpg

Alan Wake: The Signal

6,86 10 295 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
30
https://fwcdn.pl/fpo/28/30/822830/7895861.2.jpg
6,86 10 112 ocen społeczności
gatunekLogiczna
31
https://fwcdn.pl/fpo/26/53/612653/7435255.2.jpg
6,85 10 4 961 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/67/63/696763/7867491.2.jpg
6,84 10 205 ocen społeczności
gatunekWyścigi
33
https://fwcdn.pl/fpo/95/47/649547/7602019.2.jpg
6,83 10 760 ocen społeczności
gatunekLogiczna
34
6,83 10 983 oceny społeczności
gatunekSportowa
35
https://fwcdn.pl/fpo/15/61/691561/7586023.2.jpg
6,80 10 254 oceny społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/84/79/758479/7880503.2.jpg
6,76 10 178 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/09/20/630920/7522830.2.jpg
6,76 10 131 ocen społeczności
gatunekWyścigi
38
https://fwcdn.pl/fpo/89/75/648975/7475398.2.jpg
6,75 10 821 ocen społeczności
gatunekLogiczna
39
https://fwcdn.pl/fpo/96/01/749601/7703784.2.jpg
6,74 10 105 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/14/94/611494/7823499.2.jpg
6,72 10 186 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
41
https://fwcdn.pl/fpo/10/37/711037/7743454.2.jpg
6,69 10 128 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
42
https://fwcdn.pl/fpo/45/48/634548/7435254.2.jpg
6,66 10 1 028 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/38/85/763885/7735110.2.jpg
6,61 10 105 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/51/34/665134/7496517.2.jpg
6,52 10 300 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/14/52/691452/7588786.2.jpg
6,51 10 145 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
46
https://fwcdn.pl/fpo/37/03/623703/7386575.2.jpg
6,36 10 122 oceny społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/09/23/720923/7726842.2.jpg
6,31 10 109 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
48
https://fwcdn.pl/fpo/65/19/686519/7603620.2.jpg
6,28 10 190 ocen społeczności
gatunekWyścigi
49
https://fwcdn.pl/fpo/21/31/632131/7539049.2.jpg
6,25 10 141 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/84/15/608415/7802269.2.jpg
6,20 10 257 ocen społeczności
gatunekWyścigi
51
https://fwcdn.pl/fpo/12/66/701266/7632232.2.jpg
6,19 10 125 ocen społeczności
gatunekWyścigi
52
https://fwcdn.pl/fpo/88/51/638851/7507969.2.jpg
6,16 10 1 208 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
53
https://fwcdn.pl/fpo/36/01/623601/7386411.2.jpg
6,15 10 139 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/32/21/693221/7699606.2.jpg
6,12 10 289 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/54/52/645452/7531888.2.jpg

6,00 10 1 104 oceny społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/63/20/746320/7743455.2.jpg
5,96 10 113 ocen społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/88/19/628819/7447824.2.jpg
5,76 10 117 ocen społeczności
gatunekWyścigi
58
https://fwcdn.pl/fpo/00/26/720026/7671844.2.jpg
5,20 10 141 ocen społeczności
{"type":"videogame","keys":["videogame_607023","videogame_607024","videogame_613820","videogame_722477","videogame_606063","videogame_613570","videogame_613822","videogame_611377","videogame_613317","videogame_693220","videogame_615356","videogame_642954","videogame_809105","videogame_618558","videogame_613821","videogame_614644","videogame_813953","videogame_611300","videogame_668528","videogame_647745","videogame_716847","videogame_685638","videogame_693530","videogame_751296","videogame_855787","videogame_711325","videogame_682010","videogame_613034","videogame_716839","videogame_822830","videogame_612653","videogame_696763","videogame_649547","videogame_612053","videogame_691561","videogame_758479","videogame_630920","videogame_648975","videogame_749601","videogame_611494","videogame_711037","videogame_634548","videogame_763885","videogame_665134","videogame_691452","videogame_623703","videogame_720923","videogame_686519","videogame_632131","videogame_608415","videogame_701266","videogame_638851","videogame_623601","videogame_693221","videogame_645452","videogame_746320","videogame_628819","videogame_720026"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO