Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,18 10 9 893 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
2
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,18 10 37 030 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
3
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,16 10 21 018 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
4
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,15 10 22 490 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,12 10 18 040 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
9,04 10 7 930 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
7
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

9,02 10 12 981 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,95 10 9 307 ocen społeczności
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,94 10 19 954 oceny społeczności
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,91 10 10 347 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
11
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,91 10 5 715 ocen społeczności
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,80 10 18 141 ocen społeczności
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,79 10 18 315 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
14
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,73 10 5 539 ocen społeczności
gatunekRTS
15
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,72 10 22 657 ocen społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,70 10 10 134 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
17
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,69 10 8 357 ocen społeczności
gatunekRPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,68 10 9 979 ocen społeczności
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,67 10 14 565 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,67 10 13 860 ocen społeczności
gatunekRTS
21
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,65 10 4 728 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,64 10 9 029 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,63 10 15 004 oceny społeczności
gatunekRTS
24
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,61 10 5 374 oceny społeczności
gatunekMMORPG
25
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,61 10 8 923 oceny społeczności
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,60 10 2 919 ocen społeczności
gatunekRTS
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,59 10 5 483 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,58 10 7 063 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
29
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 31 614 ocen społeczności
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,57 10 5 201 ocen społeczności
gatunekMMORPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,57 10 13 107 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
32
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,55 10 2 827 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 390 ocen społeczności
gatunekFPS
34
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 45 577 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,54 10 5 012 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289.2.jpg
8,53 10 1 275 ocen społeczności
gatunekRTS
37
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 798 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
38
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,51 10 6 843 oceny społeczności
gatunekRTS
39
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,51 10 1 994 oceny społeczności
gatunekRPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,51 10 5 047 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
41
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,50 10 9 359 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
42
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,47 10 22 689 ocen społeczności
gatunekTPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,46 10 13 451 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
44
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,45 10 9 719 ocen społeczności
gatunekFPS
45
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
8,44 10 796 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,44 10 9 185 ocen społeczności
gatunekRTS
47
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,43 10 901 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
48
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,43 10 2 048 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
49
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,42 10 2 874 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,42 10 6 978 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,42 10 4 808 ocen społeczności
gatunekFPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/60/29/796029/7925319.2.jpg
8,41 10 1 563 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
53
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,41 10 17 855 ocen społeczności
gatunekRPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 35 696 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,38 10 8 229 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
56
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,38 10 2 616 ocen społeczności
gatunekRTS
57
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 21 166 ocen społeczności
gatunekFPS
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,37 10 23 665 ocen społeczności
gatunekFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,36 10 2 303 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/697102/7581999.2.jpg
8,36 10 4 740 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,35 10 1 095 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,34 10 1 088 ocen społeczności
gatunekRTS
63
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,33 10 957 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,33 10 17 817 ocen społeczności
gatunekFPS
65
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,33 10 9 441 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
66
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
8,32 10 5 403 oceny społeczności
gatunekRPG
67
https://fwcdn.pl/fpo/13/39/611339/7404295.2.jpg
8,32 10 1 526 ocen społeczności
gatunekRPG
68
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,32 10 2 707 ocen społeczności
gatunekRTS
69
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,31 10 9 358 ocen społeczności
gatunekRPG
70
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,31 10 8 677 ocen społeczności
gatunekMMORPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,30 10 9 430 ocen społeczności
gatunekRPG
72
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,30 10 9 280 ocen społeczności
gatunekRPG
73
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,30 10 17 359 ocen społeczności
gatunekFPS
74
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,29 10 10 181 ocen społeczności
gatunekFPS
75
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 455 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,28 10 3 136 ocen społeczności
gatunekRPG
77
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,27 10 9 903 oceny społeczności
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,27 10 1 630 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/10/71/611071/7802340.2.jpg
8,27 10 2 758 ocen społeczności
gatunekRTS
80
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,26 10 3 212 ocen społeczności
gatunekRPG
81
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/615868/7378179.2.jpg
8,26 10 216 ocen społeczności
gatunekRTS
82
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,25 10 3 328 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,24 10 1 984 oceny społeczności
gatunekFPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/17/07/611707/7547830.2.jpg
8,24 10 1 451 ocen społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
85
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,23 10 12 175 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
86
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,23 10 1 783 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/54/61/615461/7685647.2.jpg
8,23 10 1 462 oceny społeczności
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,23 10 5 210 ocen społeczności
gatunekFPS
89
https://fwcdn.pl/fpo/92/19/609219/7712904.2.jpg
8,23 10 643 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
90
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,22 10 1 105 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/75/21/617521/7727488.2.jpg

The Elder Scrolls III: Bloodmoon

8,22 10 1 143 oceny społeczności
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/20/32/612032/7530424.2.jpg

God of War: Ghost of Sparta

8,22 10 2 388 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
93
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,21 10 24 165 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
94
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7870125.2.jpg

8,21 10 507 ocen społeczności
gatunekRPG
95
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,21 10 2 476 ocen społeczności
gatunekTPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,21 10 9 744 oceny społeczności
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 387 ocen społeczności
gatunekRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/24/80/612480/7451074.2.jpg
8,20 10 1 044 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 165 ocen społeczności
gatunekTPS
100
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,19 10 1 816 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
{"type":"videogame","ids":[774078,608442,608444,642590,608443,767548,696941,605965,608238,608246,606440,606064,631588,611180,608125,608004,605964,607268,606065,608106,614042,608245,608105,612489,608619,612924,611222,609731,611264,612490,611176,714510,608439,608434,775468,612925,608113,607647,715189,767556,605868,607023,609642,608438,788198,610063,615262,684198,626880,609723,608441,796029,606340,608435,688673,614099,620533,608432,631599,697102,612228,610060,611143,608589,695571,607269,611339,610059,644019,608615,608737,608124,606342,612048,612486,608720,608437,775525,611071,671503,615868,631673,607103,611707,608591,611460,615461,608889,609219,611753,617521,612032,612896,816513,609734,611112,606066,612480,607024,698113]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO