1
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,17 10 36 421 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,15 10 20 993 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,14 10 20 721 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,14 10 7 810 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,10 10 17 792 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
9,02 10 6 768 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

9,02 10 11 860 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,92 10 19 665 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,91 10 9 199 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,88 10 10 207 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,85 10 5 642 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 17 772 oceny społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 17 759 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,71 10 22 286 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,67 10 13 803 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,67 10 9 827 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,67 10 5 485 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,66 10 8 234 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,65 10 9 785 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,65 10 13 644 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,61 10 8 865 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,61 10 14 797 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,59 10 4 629 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 30 846 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,57 10 8 817 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,55 10 5 288 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,55 10 12 674 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,55 10 6 891 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,54 10 44 470 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,54 10 5 403 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 011 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,53 10 12 107 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,52 10 5 141 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,50 10 2 855 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,48 10 9 040 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,47 10 6 733 oceny społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,47 10 4 165 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,46 10 12 704 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 22 293 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,44 10 2 479 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,42 10 9 526 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,41 10 9 026 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,40 10 17 483 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 34 951 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,39 10 6 803 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,38 10 1 813 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 20 492 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 23 202 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,36 10 4 694 oceny społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 7 847 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/697102/7581999.2.jpg
8,33 10 4 237 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289.2.jpg
8,33 10 1 228 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,32 10 17 506 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,32 10 2 836 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 059 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,30 10 2 992 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,30 10 2 014 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,30 10 9 034 oceny społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,29 10 8 510 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 092 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,28 10 9 078 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,28 10 2 588 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,28 10 9 874 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,27 10 9 198 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
66
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,25 10 9 753 oceny społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,25 10 2 232 oceny społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,23 10 23 215 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,22 10 2 653 oceny społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 11 871 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,21 10 3 083 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,19 10 14 127 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,19 10 3 111 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,19 10 9 529 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,18 10 3 214 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,18 10 12 916 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,18 10 5 139 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,17 10 893 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,17 10 10 273 oceny społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/10/71/611071/7802340.2.jpg
8,17 10 2 690 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/74/16/627416/7572294.2.jpg

Journey

8,15 10 2 747 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/13/39/611339/7404295.2.jpg
8,15 10 1 467 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,14 10 1 087 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/80/09/608009/7608095.2.jpg
8,14 10 5 135 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,14 10 1 439 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,12 10 1 439 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/20/32/612032/7530424.2.jpg

God of War: Ghost of Sparta

8,12 10 2 308 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,12 10 2 391 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,11 10 1 067 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,11 10 1 911 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/55/17/775517/7802235.2.jpg

Uncharted: The Lost Legacy

8,11 10 2 886 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/10/83/611083/7848393.2.jpg

Commandos: Behind Enemy Lines

8,10 10 2 755 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,10 10 1 743 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,09 10 939 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/86/00/608600/7628083.2.jpg
8,09 10 8 056 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,08 10 3 782 oceny społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/58/74/605874/7425577.2.jpg
8,08 10 11 718 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/00/62/610062/7354008_1.2.jpg
8,08 10 3 310 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,08 10 1 757 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/17/07/611707/7547830.2.jpg
8,07 10 1 428 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[608442,642590,608444,774078,608443,767548,696941,608238,605965,608246,606440,606064,631588,608125,606065,608004,611180,605964,607268,608106,608245,608105,614042,611264,608619,612489,611176,609731,608434,611222,608113,608439,612490,612924,605868,607647,767556,609642,607023,714510,608438,610063,606340,608435,609723,715189,620533,608432,608441,688673,697102,612925,608589,626880,695571,775468,684198,644019,608615,606342,608124,614099,612048,608737,607269,608437,631599,612896,610059,608591,608720,606066,671503,611112,631673,607024,608889,615262,608595,611071,627416,611339,612228,608009,775525,612486,612032,609734,610060,607103,775517,611083,611460,611143,608600,607102,605874,610062,698113,611707]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO