Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,20 10 13 340 ocen społeczności
typTPP / Akcja
2
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,18 10 37 904 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,16 10 21 341 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,14 10 25 437 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

9,12 10 18 343 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,97 10 14 994 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8050762.2.jpg
8,95 10 10 904 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 464 oceny społeczności
typRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,94 10 20 346 ocen społeczności
typRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/40/43/864043/8022453.2.jpg
8,92 10 1 712 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,89 10 5 882 oceny społeczności
typRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,89 10 10 552 oceny społeczności
typRPG / Turowa
13
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 18 878 ocen społeczności
typRPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 19 109 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,73 10 5 639 ocen społeczności
typRTS
16
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,72 10 23 203 oceny społeczności
typRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,68 10 10 578 ocen społeczności
typTPP / Akcja
18
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,68 10 8 538 ocen społeczności
typRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,67 10 14 154 oceny społeczności
typRTS
20
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 243 oceny społeczności
typRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,65 10 7 903 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,63 10 4 876 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,63 10 15 742 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,63 10 9 211 ocen społeczności
typRPG / Turowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,63 10 15 296 ocen społeczności
typRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,60 10 9 116 ocen społeczności
typRTS
27
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,60 10 5 489 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/29/24/612924/7502542.2.jpg
8,59 10 3 023 oceny społeczności
typRTS
29
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,58 10 5 610 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 32 739 ocen społeczności
typRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,56 10 7 388 ocen społeczności
typTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,56 10 13 776 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,55 10 5 294 oceny społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 144 oceny społeczności
typTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,55 10 12 818 ocen społeczności
typFPS
36
https://fwcdn.pl/fpo/29/25/612925/7704289.2.jpg
8,52 10 1 372 oceny społeczności
typRTS
37
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,52 10 30 847 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,51 10 3 267 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,50 10 7 039 ocen społeczności
typRTS
40
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/8065999.2.jpg
8,48 10 1 158 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/8050019.2.jpg
8,48 10 9 924 oceny społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,47 10 2 256 ocen społeczności
typRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,46 10 23 314 ocen społeczności
typTPS
44
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,45 10 6 803 oceny społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/60/29/796029/7925319.2.jpg
8,44 10 3 200 ocen społeczności
typTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,44 10 10 017 ocen społeczności
typFPS
47
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,44 10 9 386 ocen społeczności
typRTS
48
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499.2.jpg

8,42 10 1 427 ocen społeczności
typRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/41/98/684198/7555599.2.jpg

Civilization V: Brave New World

8,42 10 2 091 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,42 10 14 588 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/52/62/615262/7580985.2.jpg
8,41 10 920 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,41 10 5 017 ocen społeczności
typFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,40 10 2 935 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 36 726 ocen społeczności
typTPP / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,40 10 7 316 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,39 10 18 671 ocen społeczności
typRPG
57
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/614099/7712543.2.jpg
8,38 10 2 639 ocen społeczności
typRTS
58
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 331 ocen społeczności
typFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 8 743 oceny społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,35 10 22 188 ocen społeczności
typFPS
61
https://fwcdn.pl/fpo/22/28/612228/7560387.2.jpg
8,35 10 1 105 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,34 10 2 415 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,33 10 18 265 ocen społeczności
typFPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/11/43/611143/7744195.2.jpg
8,33 10 996 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/697102/7581999.2.jpg
8,32 10 5 677 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/13/39/611339/7404295.2.jpg
8,32 10 1 610 ocen społeczności
typRPG
67
https://fwcdn.pl/fpo/00/60/610060/7357612.2.jpg
8,32 10 1 121 ocen społeczności
typRTS
68
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
8,31 10 5 517 ocen społeczności
typRPG
69
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 978 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,31 10 9 828 ocen społeczności
typRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/00/59/610059/7629387.2.jpg
8,30 10 2 774 oceny społeczności
typRTS
72
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,30 10 8 901 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,30 10 9 552 oceny społeczności
typRPG
74
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,29 10 17 756 ocen społeczności
typFPS
75
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 9 871 ocen społeczności
typRPG
76
https://fwcdn.pl/fpo/24/86/612486/7713385.2.jpg
8,29 10 1 476 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903.2.jpg
8,27 10 3 210 ocen społeczności
typRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,26 10 10 734 oceny społeczności
typFPS
79
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,26 10 10 131 ocen społeczności
typRPG
80
https://fwcdn.pl/fpo/10/71/611071/7802340.2.jpg
8,26 10 2 804 oceny społeczności
typRTS
81
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,25 10 3 355 ocen społeczności
typRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/8069261.2.jpg
8,23 10 2 090 ocen społeczności
typFPS
83
https://fwcdn.pl/fpo/17/07/611707/7547830.2.jpg
8,23 10 1 481 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,23 10 12 688 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/88/89/608889/7351047.2.jpg
8,22 10 5 294 oceny społeczności
typFPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,22 10 3 522 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,22 10 1 830 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/615868/7378179.2.jpg
8,22 10 222 oceny społeczności
typRTS
89
https://fwcdn.pl/fpo/92/19/609219/7712904.2.jpg
8,21 10 669 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/54/61/615461/7685647.2.jpg
8,21 10 1 506 ocen społeczności
typRPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,21 10 1 131 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 779 ocen społeczności
typRPG
93
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,21 10 10 055 ocen społeczności
typFPS
94
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,20 10 1 879 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 580 ocen społeczności
typTPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/20/32/612032/7530424.2.jpg

God of War: Ghost of Sparta

8,20 10 2 496 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/75/21/617521/7727488.2.jpg

The Elder Scrolls III: Bloodmoon

8,19 10 1 159 ocen społeczności
typRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/10/83/611083/7848393.2.jpg

Commandos: Behind Enemy Lines

8,18 10 2 882 oceny społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/24/80/612480/7451074.2.jpg
8,18 10 1 060 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,18 10 25 637 ocen społeczności
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO