Najlepsze gry : grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,56 10 54 157 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,41 10 23 351 ocen społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,37 10 25 671 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/84/42/608442/7607111.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia

9,10 10 37 533 oceny społeczności
gatunekStrategia / Turowa
5
https://fwcdn.pl/fpo/84/44/608444/7833334.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death

9,02 10 21 195 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
6
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,02 10 23 739 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/84/43/608443/7657605.2.jpg

Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade

8,96 10 18 209 ocen społeczności
gatunekStrategia / Turowa
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
8,95 10 11 646 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
9
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,82 10 44 175 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

8,81 10 14 005 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
11
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,80 10 20 191 ocen społeczności
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/8016185.2.jpg
8,72 10 9 382 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/85/97/608597/7622487.2.jpg
8,69 10 20 567 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,67 10 9 392 oceny społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,67 10 19 273 oceny społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,66 10 18 531 ocen społeczności
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379.2.jpg
8,65 10 10 461 ocen społeczności
gatunekRPG / Turowa
18
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,64 10 18 697 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,63 10 23 161 ocen społeczności
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219.2.jpg
8,61 10 22 975 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736.2.jpg
8,57 10 36 699 ocen społeczności
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/7614266.2.jpg

8,56 10 25 152 oceny społeczności
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734.2.jpg
8,53 10 38 040 ocen społeczności
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,50 10 46 485 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/06/608106/7657607.2.jpg
8,49 10 14 047 ocen społeczności
gatunekRTS
26
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,49 10 32 272 oceny społeczności
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,49 10 15 287 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
28
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,48 10 5 796 ocen społeczności
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/81/05/608105/7657608.2.jpg
8,47 10 15 175 ocen społeczności
gatunekRTS
30
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,46 10 17 132 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
31
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,46 10 5 577 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
32
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,46 10 10 343 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,45 10 8 925 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,44 10 30 363 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,43 10 10 111 ocen społeczności
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,40 10 8 466 ocen społeczności
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/11/76/611176/7361829.2.jpg
8,38 10 13 445 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
38
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121.2.jpg
8,38 10 9 133 oceny społeczności
gatunekRPG / Turowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/70/14/607014/7348524.2.jpg
8,38 10 5 521 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/84/39/608439/7359736.2.jpg
8,36 10 12 624 oceny społeczności
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,36 10 23 014 ocen społeczności
gatunekTPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,36 10 14 938 ocen społeczności
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,35 10 15 930 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/86/19/608619/7350987.2.jpg
8,35 10 9 031 ocen społeczności
gatunekRTS
45
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,34 10 36 281 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,33 10 10 099 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,32 10 5 724 oceny społeczności
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/11/80/611180/7712550.2.jpg
8,32 10 5 602 oceny społeczności
gatunekRTS
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,28 10 4 336 ocen społeczności
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,27 10 14 151 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
51
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,27 10 18 327 ocen społeczności
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,27 10 24 014 ocen społeczności
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/97/31/609731/7353023.2.jpg
8,26 10 7 229 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
54
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,26 10 6 391 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,25 10 21 745 ocen społeczności
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,25 10 9 648 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,25 10 14 730 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
58
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,25 10 22 502 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/38/608438/7350939.2.jpg
8,22 10 9 881 ocen społeczności
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/67/83/606783/7472136.2.jpg
8,21 10 5 052 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/85/89/608589/7358025.2.jpg
8,21 10 18 072 oceny społeczności
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/24/89/612489/7362794.2.jpg
8,20 10 5 441 ocen społeczności
gatunekMMORPG
63
https://fwcdn.pl/fpo/00/63/610063/7369947.2.jpg
8,20 10 9 303 oceny społeczności
gatunekRTS
64
https://fwcdn.pl/fpo/12/22/611222/7555614.2.jpg
8,19 10 5 560 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
65
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,19 10 4 806 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/76/47/607647/7350092.2.jpg
8,19 10 6 947 ocen społeczności
gatunekRTS
67
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,18 10 16 139 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
68
https://fwcdn.pl/fpo/63/42/606342/7601292.2.jpg
8,17 10 17 597 ocen społeczności
gatunekFPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/84/45/608445/7350946.2.jpg
8,17 10 25 534 oceny społeczności
gatunekWyścigi
70
https://fwcdn.pl/fpo/92/16/609216/7425548.2.jpg
8,17 10 2 983 oceny społeczności
gatunekSkradanka / TPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,15 10 9 822 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/24/90/612490/7362938.2.jpg
8,15 10 5 259 ocen społeczności
gatunekMMORPG
73
https://fwcdn.pl/fpo/29/13/622913/7709572.2.jpg
8,15 10 10 829 ocen społeczności
gatunekBijatyka
74
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,13 10 5 821 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
75
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,12 10 8 521 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
76
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,11 10 11 197 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/97/23/609723/7361432.2.jpg
8,11 10 7 137 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,11 10 25 003 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
79
https://fwcdn.pl/fpo/86/01/608601/7350971.2.jpg
8,10 10 18 781 ocen społeczności
gatunekWyścigi
80
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,10 10 9 697 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
81
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,09 10 9 654 oceny społeczności
gatunekRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,09 10 9 636 ocen społeczności
gatunekRPG
83
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,08 10 10 489 ocen społeczności
gatunekFPS
84
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288.2.jpg

8,08 10 9 433 oceny społeczności
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/86/15/608615/7350985.2.jpg
8,07 10 8 815 ocen społeczności
gatunekMMORPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,06 10 14 614 ocen społeczności
gatunekRPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,06 10 10 036 ocen społeczności
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,06 10 19 069 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
89
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,06 10 12 420 ocen społeczności
gatunekFPP / Logiczna
90
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,04 10 13 392 oceny społeczności
gatunekTPS
91
https://fwcdn.pl/fpo/12/88/611288/7601289.2.jpg
8,04 10 14 537 ocen społeczności
gatunekTurowa / Taktyczna
92
https://fwcdn.pl/fpo/77/43/607743/7522874.2.jpg
8,04 10 3 944 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
93
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,04 10 8 264 oceny społeczności
gatunekRPG
94
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,01 10 16 826 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
95
https://fwcdn.pl/fpo/84/41/608441/7599200.2.jpg
8,00 10 4 921 ocen społeczności
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,00 10 3 359 ocen społeczności
gatunekRPG
97
https://fwcdn.pl/fpo/11/12/611112/7601288.2.jpg
8,00 10 9 921 ocen społeczności
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
7,99 10 10 900 ocen społeczności
gatunekFPS
99
https://fwcdn.pl/fpo/28/49/612849/7363451.2.jpg
7,99 10 6 395 ocen społeczności
gatunekRTS / Turowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/69/58/606958/7582319.2.jpg

Biohazard 2

7,98 10 3 927 ocen społeczności
{"type":"videogame","keys":["videogame_678629","videogame_739050","videogame_739049","videogame_608442","videogame_608444","videogame_642590","videogame_608443","videogame_774078","videogame_624440","videogame_696941","videogame_608238","videogame_767548","videogame_608597","videogame_605965","videogame_606778","videogame_606064","videogame_608246","videogame_631588","videogame_606777","videogame_608125","videogame_608109","videogame_605963","videogame_608108","videogame_608434","videogame_608106","videogame_611264","videogame_606065","videogame_606440","videogame_608105","videogame_720567","videogame_609211","videogame_608004","videogame_752225","videogame_608113","videogame_607268","videogame_605964","videogame_611176","videogame_608245","videogame_607014","videogame_608439","videogame_607023","videogame_611122","videogame_607549","videogame_608619","videogame_608435","videogame_607106","videogame_605966","videogame_611180","videogame_607099","videogame_609642","videogame_606340","videogame_608432","videogame_609731","videogame_775468","videogame_620533","videogame_605868","videogame_611120","videogame_608014","videogame_608438","videogame_606783","videogame_608589","videogame_612489","videogame_610063","videogame_611222","videogame_614042","videogame_607647","videogame_606182","videogame_606342","videogame_608445","videogame_609216","videogame_631631","videogame_612490","videogame_622913","videogame_767556","videogame_688673","videogame_662462","videogame_609723","videogame_612896","videogame_608601","videogame_695571","videogame_608737","videogame_644019","videogame_612048","videogame_608124","videogame_608615","videogame_606066","videogame_608437","videogame_606824","videogame_608591","videogame_607024","videogame_611288","videogame_607743","videogame_744332","videogame_681318","videogame_608441","videogame_714427","videogame_611112","videogame_608595","videogame_612849","videogame_606958"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO