1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,65 10 48 165 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,56 10 19 873 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,50 10 22 142 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,14 10 7 810 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,93 10 40 147 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,91 10 9 199 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,85 10 5 642 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 17 759 ocen społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,67 10 9 827 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,66 10 8 234 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,65 10 9 785 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 15 768 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 30 846 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,54 10 44 470 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 011 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,44 10 2 346 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,44 10 2 479 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,41 10 13 888 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 20 492 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 23 202 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 7 847 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,35 10 3 540 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,35 10 21 546 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 342 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 059 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,30 10 9 034 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,28 10 9 874 oceny społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
30
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,25 10 9 753 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,25 10 1 899 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 748 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,23 10 23 215 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,19 10 3 111 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,18 10 2 072 oceny społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,17 10 1 598 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,17 10 10 273 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,16 10 18 069 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,15 10 1 993 oceny społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/04/767504/7741353.2.jpg
8,14 10 1 000 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,14 10 2 448 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,14 10 1 439 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 15 623 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,12 10 2 391 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,11 10 1 911 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,11 10 1 109 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,10 10 5 134 oceny społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,10 10 2 044 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 4 513 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/90/74/809074/7858771.2.jpg
8,09 10 1 013 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,08 10 3 782 oceny społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,08 10 1 757 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,07 10 6 616 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931.2.jpg
8,07 10 2 835 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,07 10 3 191 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg
8,07 10 3 393 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,07 10 6 062 oceny społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,06 10 4 798 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,06 10 6 045 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,06 10 4 424 oceny społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,05 10 3 148 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,05 10 6 685 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,04 10 4 813 ocen społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,04 10 5 583 oceny społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/71/79/727179/7802279.2.jpg
8,03 10 3 691 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,03 10 1 081 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,02 10 1 572 oceny społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/43/51/714351/7723676.2.jpg
8,01 10 7 486 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7355651.2.jpg
8,01 10 6 696 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/85/94/608594/7364008.2.jpg
8,01 10 14 386 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,01 10 7 804 oceny społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,99 10 7 728 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
7,99 10 698 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
7,98 10 1 262 oceny społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/45/26/624526/7728497.2.jpg

7,98 10 3 226 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/50/65/685065/7607311.2.jpg
7,97 10 5 815 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
7,97 10 3 633 oceny społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
7,97 10 2 316 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
7,97 10 4 489 ocen społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
7,97 10 1 600 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

7,96 10 3 416 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
7,96 10 5 727 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894929.2.jpg
7,96 10 552 oceny społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/73/74/617374/7380570.2.jpg
7,95 10 14 412 ocen społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/706017/7658503.2.jpg
7,95 10 3 995 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/47/60/674760/7544430.2.jpg
7,94 10 2 664 oceny społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
7,94 10 988 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/90/93/809093/7856646.2.jpg
7,90 10 2 814 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
7,90 10 850 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

7,90 10 734 oceny społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/81/56/788156/7796898.2.jpg
7,89 10 4 250 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/81/55/788155/7828332.2.jpg
7,89 10 2 725 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/85/96/608596/7390731.2.jpg
7,89 10 4 674 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/38/54/713854/7725852.2.jpg
7,87 10 3 395 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
7,87 10 474 oceny społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/61/86/616186/7503175.2.jpg
7,84 10 6 718 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/62/95/716295/7753539.2.jpg
7,83 10 1 453 oceny społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/66/35/666635/7677108.2.jpg
7,83 10 2 091 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/01/69/700169/7824272.2.jpg

7,83 10 1 357 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/24/77/722477/7686638.2.jpg
7,83 10 1 734 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,774078,624440,605965,606440,631588,608004,605964,607268,720567,611264,608434,608113,744228,714510,611120,620533,631631,608432,688673,614756,608014,606182,695571,644019,612048,607269,608437,809106,692871,612896,671503,611159,612026,608595,606824,607100,767504,721088,775525,681318,609734,607103,744637,705298,745054,657023,809074,607102,698113,607095,611158,656146,711334,614511,606960,607313,610055,607864,685670,629041,691547,727179,764562,609473,714351,611153,608594,628169,608021,758423,654948,624526,685065,622959,663809,611198,729227,699775,607093,784402,617374,706017,674760,745777,809093,809111,616017,788156,788155,608596,713854,788198,616186,716295,666635,700169,722477]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO