Najlepsze gry Xbox One: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,64 10 51 378 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,56 10 21 716 ocen społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,50 10 24 027 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,18 10 9 893 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,95 10 9 307 ocen społeczności
gatunekRPG
6
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,91 10 5 715 ocen społeczności
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,90 10 42 494 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,79 10 18 315 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
9
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,70 10 10 134 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
10
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,69 10 8 357 ocen społeczności
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,68 10 9 979 ocen społeczności
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 16 537 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
13
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 31 614 ocen społeczności
gatunekRPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,56 10 2 605 ocen społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,55 10 2 827 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 45 577 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
17
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 798 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
18
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7881018.2.jpg
8,52 10 473 oceny społeczności
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
8,44 10 796 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,44 10 3 735 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,42 10 14 317 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,40 10 2 364 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,38 10 8 229 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 21 166 ocen społeczności
gatunekFPS
26
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,37 10 23 665 ocen społeczności
gatunekFPS
27
https://fwcdn.pl/fpo/75/04/767504/7741353.2.jpg
8,36 10 1 115 ocen społeczności
gatunekWyścigi
28
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894929.2.jpg
8,36 10 818 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,36 10 22 102 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
30
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,33 10 2 840 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,33 10 1 333 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,33 10 9 441 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
33
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
8,32 10 5 403 oceny społeczności
gatunekRPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 745 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,32 10 1 624 oceny społeczności
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,31 10 9 358 ocen społeczności
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/90/74/809074/7858771.2.jpg
8,31 10 1 356 ocen społeczności
gatunekWyścigi
38
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,30 10 855 ocen społeczności
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,30 10 2 129 ocen społeczności
gatunekTaktyczna
40
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,30 10 1 287 ocen społeczności
gatunekSymulator
41
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,29 10 10 181 ocen społeczności
gatunekFPS
42
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,27 10 9 903 oceny społeczności
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,27 10 1 630 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,26 10 3 212 ocen społeczności
gatunekRPG
45
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,26 10 2 020 ocen społeczności
gatunekRPG
46
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,24 10 1 984 oceny społeczności
gatunekFPS
47
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,21 10 24 165 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
48
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,21 10 2 350 ocen społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7870125.2.jpg

8,21 10 507 ocen społeczności
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,21 10 2 476 ocen społeczności
gatunekTPS
51
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
8,20 10 1 031 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
52
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

8,20 10 424 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
53
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,19 10 1 816 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
54
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,19 10 2 903 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
55
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,19 10 10 573 oceny społeczności
gatunekFPS
56
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 18 627 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
57
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,17 10 760 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
58
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,17 10 1 080 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
59
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/778452/7775006.2.jpg
8,17 10 398 ocen społeczności
gatunekRPG
60
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931.2.jpg
8,15 10 2 942 oceny społeczności
gatunekRPG
61
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 925 ocen społeczności
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,15 10 1 645 ocen społeczności
gatunekTPS
63
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,15 10 3 231 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
64
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 16 293 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
65
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
8,14 10 1 318 ocen społeczności
gatunekWyścigi
66
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,14 10 3 305 ocen społeczności
gatunekRPG
67
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,13 10 5 547 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
68
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,13 10 3 207 ocen społeczności
gatunekTPP / Skradanka
69
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg
8,13 10 4 016 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,13 10 4 827 ocen społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,13 10 4 524 oceny społeczności
gatunekFPS
72
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,12 10 4 966 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
8,11 10 1 115 ocen społeczności
gatunekFPS
74
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,10 10 6 755 ocen społeczności
gatunekSkradanka
75
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,10 10 6 189 ocen społeczności
gatunekAkcja
76
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,09 10 6 389 ocen społeczności
gatunekFPS
77
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,09 10 492 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
78
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,08 10 839 ocen społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
8,08 10 1 871 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
80
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,07 10 7 183 oceny społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,07 10 5 074 oceny społeczności
gatunekFPS
82
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/631981/7393036_1.2.jpg
8,06 10 245 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
83
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,06 10 5 795 ocen społeczności
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/38/09/663809/7681707.2.jpg
8,06 10 2 488 ocen społeczności
gatunekSkradanka / TPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/99/99/789999/7880970.2.jpg
8,05 10 993 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
86
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7355651.2.jpg
8,05 10 6 865 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/71/79/727179/7802279.2.jpg
8,05 10 3 892 oceny społeczności
gatunekFPS / Sieciowa
88
https://fwcdn.pl/fpo/65/23/816523/7872950.2.jpg
8,04 10 819 ocen społeczności
gatunekBijatyka
89
https://fwcdn.pl/fpo/81/69/628169/7494877.2.jpg
8,03 10 8 091 ocen społeczności
gatunekFPS / Skradanka
90
https://fwcdn.pl/fpo/45/26/624526/7728497.2.jpg

8,03 10 3 595 ocen społeczności
gatunekFPS
91
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7951986.2.jpg
8,03 10 317 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/85/94/608594/7364008.2.jpg
8,02 10 14 738 ocen społeczności
gatunekFPS
93
https://fwcdn.pl/fpo/43/51/714351/7723676.2.jpg
8,02 10 8 220 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
94
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
8,02 10 3 733 oceny społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/7808064.2.jpg
8,01 10 1 234 oceny społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
8,01 10 4 670 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
97
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

8,01 10 3 666 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

8,00 10 8 047 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/47/60/674760/7544430.2.jpg
8,00 10 2 828 ocen społeczności
gatunekRPG
100
https://fwcdn.pl/fpo/70/93/607093/7348669.2.jpg
8,00 10 5 836 ocen społeczności
gatunekSkradanka
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,774078,605965,606440,624440,631588,608004,605964,607268,720567,611264,744228,714510,608434,608113,784009,788198,614756,611120,809106,631631,688673,620533,608432,767504,784402,608014,692871,744637,695571,607269,606182,612026,644019,809074,758423,611159,764562,612048,608437,775525,671503,607100,607103,612896,745054,816513,609734,809111,630760,698113,721088,608595,606824,616017,745777,778452,611158,607102,609473,611203,681318,654948,656146,705298,607864,711334,657023,610055,606960,809079,607095,607313,614511,752463,730291,729227,685670,629041,631981,691547,663809,789999,611153,727179,816523,628169,624526,856082,608594,714351,622959,745148,611198,699775,608021,674760,607093]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO