Najlepsze seriale historyczne: obejrzałeś/aś ? z ? seriali.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/80/38/678038/7576814.2.jpg

Gi-hwang-hu

8,16 10 3 249 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/03/93/160393/7136692.2.jpg
7,96 10 1 484 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/76/20/97620/7130766.2.jpg
7,94 10 9 216 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/14/01/831401/7892041.2.jpg
7,89 10 1 247 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/44/78/94478/6915100.2.jpg
7,89 10 903 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/76/03/97603/7156050.2.jpg

Roots

7,79 10 1 833 oceny społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/91/26/779126/7785774.2.jpg

Genius

7,77 10 5 456 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/93/85/279385/7708950.2.jpg

Elizabeth I

7,71 10 1 672 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/62/40/36240/7106610.2.jpg
7,71 10 1 070 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/17/33/721733/7728900.2.jpg

War & Peace

7,70 10 4 684 oceny społeczności
11
7,70 10 729 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/68/07/156807/7426455.2.jpg

Versailles no Bara

7,69 10 408 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/89/56/8956/7385590_1.2.jpg
7,69 10 8 380 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/85/50/418550/7174399.2.jpg
7,69 10 782 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/82/83/298283/7541457.2.jpg
7,68 10 1 103 oceny społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/45/41/214541/7690802.2.jpg
7,67 10 2 597 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/66/10/176610/7573660.2.jpg

Il Était une fois... l'homme

7,64 10 14 676 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/36/18/383618/7541458.2.jpg

Simon Schama's Power of Art

7,64 10 1 493 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/74/89/107489/7964674.2.jpg
7,61 10 704 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/13/92/181392/7569913.2.jpg

Il était une fois... les découvreurs

7,50 10 5 390 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/74/37/627437/7500399.2.jpg
7,50 10 849 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/14/67/181467/7572387.2.jpg

Il était une fois... les explorateurs

7,48 10 6 395 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/65/84/236584/7090339.2.jpg
7,47 10 484 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/17/39/281739/7165674_1.2.jpg
7,47 10 1 567 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/60/51/36051/7288537.2.jpg
7,44 10 4 196 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/65/60/196560/6986278.2.jpg
27
7,40 10 487 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/28/84/412884/7174983.2.jpg
7,36 10 516 ocen społeczności
29
7,35 10 568 ocen społeczności
30
7,33 10 692 oceny społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/81/20/38120/7022803.2.jpg

Nuremberg

7,32 10 1 494 oceny społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/61/03/136103/7541465.2.jpg

Catherine

7,32 10 250 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/14/66/181466/7571224.2.jpg

Il était une fois... les Amériques

7,32 10 1 638 ocen społeczności
35

Hitler's Circle of Evil

7,31 10 889 ocen społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/72/59/597259/7348245.2.jpg
7,30 10 719 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/67/99/526799/7386637.2.jpg

7,29 10 6 419 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/76/27/87627/7855931.2.jpg
7,29 10 1 197 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/10/11/301011/7120057.2.jpg
7,25 10 1 021 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/65/95/786595/7794836.2.jpg
7,25 10 1 186 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/14/90/591490/7337146.2.jpg
7,24 10 516 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/47/02/624702/7391741.2.jpg

Nazi Hunters

7,24 10 412 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/23/39/12339/7975082.2.jpg
7,24 10 1 585 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/21/77/622177/7539568.2.jpg

World Without End

7,23 10 5 487 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/14/48/641448/7541470.2.jpg
7,22 10 328 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/21/80/562180/7330165.2.jpg
7,21 10 260 ocen społeczności
47
7,20 10 416 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/60/04/96004/6986148.2.jpg
7,13 10 833 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/841981/7912088_1.2.jpg

Osmanlı Yükseliyor

7,13 10 1 380 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/99/42/639942/7464713.2.jpg
7,09 10 277 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/82/81/468281/7202663.2.jpg
7,08 10 531 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/17/04/381704/7207244_1.2.jpg

Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire

7,07 10 274 oceny społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/86/65/668665/7513274.2.jpg

Andrew Marr's History of the World

7,06 10 282 oceny społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/66/80/6680/7344933.2.jpg
7,04 10 456 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/47/05/464705/7429789.2.jpg

Birdsong

7,02 10 2 488 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/53/44/95344/6988144.2.jpg
7,02 10 1 184 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/66/29/6629/7860233.2.jpg
7,02 10 846 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/01/12/650112/7466612.2.jpg
6,99 10 606 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/91/95/9195/7963300.2.jpg
6,99 10 299 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/80/50/868050/8003418.2.jpg

Pera Palas'ta Gece Yarısı

6,97 10 375 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/32/25/593225/7339855.2.jpg
6,91 10 396 ocen społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/29/54/672954/7503848.2.jpg

Mankind the Story of All of Us

6,85 10 279 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/83/33/718333/7684912.2.jpg
6,83 10 463 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/96/73/509673/7338213.2.jpg

Deadliest Warrior

6,77 10 816 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/03/21/760321/7744358.2.jpg

Maximilian: Das Spiel von Macht und Liebe

6,76 10 251 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/21/06/802106/7874485.2.jpg
6,72 10 1 207 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/62/38/36238/7609491.2.jpg
6,72 10 1 566 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/40/33/764033/7774841.2.jpg
6,71 10 268 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/33/88/483388/7541463.2.jpg

Heroes and Villains

6,68 10 466 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/66/97/36697/7463114.2.jpg

Heaven & Hell: North & South, Book III

6,63 10 1 132 oceny społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/85/09/8509/7963908.2.jpg
6,59 10 271 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/65/30/156530/7519973.2.jpg

Walking with Cavemen

6,53 10 325 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/81/49/708149/7706450.2.jpg

New Worlds

6,38 10 379 ocen społeczności
74
6,37 10 644 oceny społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/38/57/833857/7936715.2.jpg
6,33 10 590 ocen społeczności
76
6,32 10 575 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/68/31/136831/7032101.2.jpg

Empire

6,28 10 495 ocen społeczności
78
6,27 10 465 ocen społeczności
79
5,90 10 5 463 oceny społeczności
80
5,86 10 4 625 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/97/49/789749/7858361.2.jpg
4,31 10 12 958 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/04/64/800464/7838767.2.jpg

Troy: Fall of a City

4,17 10 1 939 ocen społeczności
{"type":"serial","keys":["serial_678038","serial_160393","serial_97620","serial_831401","serial_94478","serial_97603","serial_779126","serial_279385","serial_36240","serial_721733","serial_95637","serial_156807","serial_8956","serial_418550","serial_298283","serial_214541","serial_176610","serial_383618","serial_107489","serial_181392","serial_627437","serial_181467","serial_236584","serial_281739","serial_36051","serial_196560","serial_693779","serial_412884","serial_530901","serial_308981","serial_38120","serial_136103","serial_333700","serial_181466","serial_804435","serial_597259","serial_526799","serial_87627","serial_301011","serial_786595","serial_591490","serial_624702","serial_12339","serial_622177","serial_641448","serial_562180","serial_5792","serial_96004","serial_841981","serial_639942","serial_468281","serial_381704","serial_668665","serial_6680","serial_464705","serial_95344","serial_6629","serial_650112","serial_9195","serial_868050","serial_593225","serial_672954","serial_718333","serial_509673","serial_760321","serial_802106","serial_36238","serial_764033","serial_483388","serial_36697","serial_8509","serial_156530","serial_708149","serial_502471","serial_833857","serial_680998","serial_136831","serial_95345","serial_209873","serial_318404","serial_789749","serial_800464"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 250)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH