Najlepsze animacje : obejrzałeś/aś ? z ? produkcji.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/22/60/752260/7813486.2.jpg

8,28 10 152 550 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/68/78/6878/7389475.2.jpg

The Lion King

8,25 10 565 811 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/38/25/743825/7901228.2.jpg

8,14 10 51 531 ocen społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/24/76/622476/7695132.2.jpg

Song of the Sea

8,08 10 36 688 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/03/12/800312/7934272.2.jpg

Wolfwalkers

8,08 10 4 538 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/32/33/743233/7866074.2.jpg

Spider-Man: Into the Spider-Verse

8,05 10 78 846 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/82/07/698207/7799420.2.jpg

Loving Vincent

7,93 10 78 103 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/38/36/703836/7713593.2.jpg

Zootopia

7,92 10 257 442 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/10/14/331014/7318652.2.jpg

How to Train Your Dragon

7,87 10 299 073 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/20/70/752070/7812612.2.jpg

The Breadwinner

7,83 10 8 729 ocen społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/78/99/267899/7752252.2.jpg

The Secret of Kells

7,82 10 13 459 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/66/50/836650/7934792.2.jpg
7,81 10 26 876 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/95/09/9509/7640796.2.jpg

7,80 10 823 693 oceny społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/51/53/35153/7495812_1.2.jpg

The Many Adventures of Winnie the Pooh

7,76 10 19 671 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/68/31/656831/7464646.2.jpg
7,75 10 68 501 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/62/78/756278/7831716.2.jpg

Isle of Dogs

7,75 10 40 835 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/21/70/682170/7692393.2.jpg
7,74 10 218 427 ocen społeczności
gatunekAnimacja / Komedia
18
https://fwcdn.pl/fpo/63/16/36316/7363254_1.2.jpg

Fantasia

7,73 10 6 798 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/05/39/539/7491914.2.jpg

7,72 10 161 110 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/43/22/574322/7609030.2.jpg

How to Train Your Dragon 2

7,72 10 168 965 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/768113/7770079.2.jpg

Piper

7,71 10 18 722 oceny społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/51/83/685183/7650070.2.jpg

Big Hero 6

7,71 10 159 293 oceny społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/09/15/915/6941477.2.jpg

The Iron Giant

7,67 10 29 313 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/10/16/31016/7911436.2.jpg

Yellow Submarine

7,66 10 5 048 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/77/05/7705/7130230.2.jpg

The Nightmare Before Christmas

7,65 10 75 628 ocen społeczności
{"type":"film","keys":["film_752260","film_6878","film_743825","film_622476","film_800312","film_743233","film_698207","film_703836","film_331014","film_752070","film_267899","film_836650","film_9509","film_35153","film_656831","film_756278","film_682170","film_36316","film_539","film_574322","film_768113","film_685183","film_915","film_31016","film_7705","film_119073","film_32363","film_602026","film_942","film_32254","film_664117","film_99387","film_122832","film_683515","film_159777","film_564251","film_32495","film_778538","film_32014","film_31366","film_4038","film_156466","film_399328","film_93644","film_6","film_201121","film_522","film_118497","film_628815","film_481231","film_6880","film_606582","film_651932","film_775262","film_833165","film_10369","film_704635","film_96153","film_662102","film_436704","film_31508","film_735452","film_597224","film_184151","film_107535","film_200422","film_8712","film_99403","film_855137","film_711","film_740144","film_849412","film_133100","film_31346","film_668","film_3789","film_964","film_5409","film_566871","film_33404","film_3958","film_133046","film_31345","film_494774","film_5319","film_123413","film_632733","film_779","film_6909","film_106214","film_94894","film_38312","film_96094","film_132646","film_857724","film_35877","film_153842","film_11799","film_36755","film_118069","film_725820","film_832178","film_123312","film_776316","film_859721","film_721126","film_30591","film_885","film_35151","film_108102","film_104","film_630781","film_723943","film_164980","film_700243","film_812420","film_587324","film_830523","film_32595","film_97427","film_153684","film_33599","film_200426","film_862100","film_35390","film_789531","film_231549","film_527347","film_693944","film_813648","film_766670","film_172814","film_823649","film_841129","film_244845","film_35162","film_166807","film_363042","film_164979","film_537050","film_630823","film_627920","film_726550","film_94922","film_172884","film_829644","film_36042","film_838709","film_728928","film_877175","film_831","film_479701","film_34089","film_792517","film_31347","film_726367","film_463816","film_98433","film_106112","film_106397","film_11676","film_606583","film_1329","film_563994","film_489421","film_712974","film_97585","film_757194","film_711933","film_237703","film_664146","film_10005111","film_795265","film_4425","film_200423","film_255725","film_139017","film_465816","film_715475","film_108690","film_220402","film_463226","film_660758","film_752240","film_120749","film_547000","film_308723","film_98930","film_758751","film_39640","film_140134","film_96093","film_375719","film_483796","film_3846","film_794644","film_450904","film_112142","film_264394","film_258739","film_716953","film_719437","film_106375","film_164995","film_774268","film_33401","film_3790","film_672544","film_151650","film_866841","film_34765","film_6539","film_451055","film_212143","film_869669","film_677132","film_491331","film_245693","film_153645","film_433359","film_182407","film_718863","film_40232","film_159168","film_810196","film_164963","film_810195","film_32510","film_3847","film_125494","film_123785","film_666582","film_826057","film_952","film_31306","film_1208","film_163283","film_99445","film_762384","film_561244","film_400691","film_112732","film_693868","film_144996","film_153668","film_159160","film_578190","film_164939","film_566793","film_96065","film_669622","film_374996","film_518040","film_166790","film_594427","film_844004","film_596855","film_736723","film_122630","film_34415","film_159180","film_216853","film_494685","film_158503","film_502686","film_806652","film_164935","film_630319","film_622310","film_484163","film_830974","film_868027","film_106014","film_153783","film_376118","film_568225","film_217509","film_153847","film_205718","film_90341","film_231062","film_688004","film_151646","film_34","film_808530","film_163466","film_379741","film_159210","film_793520","film_140463","film_133040","film_126105","film_38494","film_475754","film_269160","film_743045","film_160201","film_153772","film_108796","film_490505","film_757293","film_400686","film_127822","film_164937","film_506053","film_165441","film_392307","film_680413","film_204927","film_233495","film_151546","film_480768","film_34423","film_656573","film_820776","film_664609","film_349941","film_159141","film_250282","film_99409","film_159179","film_768001","film_347634","film_98146","film_853370","film_704166","film_697933","film_166818","film_629011","film_465674","film_35725","film_107892","film_204911","film_488788","film_644245","film_153867","film_528035","film_706984","film_690281","film_616916","film_795607","film_159184","film_490479","film_119645","film_10006883","film_723335","film_123310","film_32202","film_710938","film_723906","film_35176","film_859466","film_488220","film_549771","film_670317","film_863964","film_123351","film_625402","film_153784","film_778489","film_531590","film_328142","film_107891","film_778536","film_261569","film_819030","film_159199","film_779044","film_153657","film_669816","film_794868","film_388313","film_670687","film_123313","film_657170","film_727568","film_299269","film_33038","film_250597","film_805778","film_774126","film_294796","film_196558","film_211561","film_346052","film_869494","film_821341","film_750921","film_204785","film_10005036","film_700242","film_153743","film_181279","film_687883","film_816650","film_318862","film_505005","film_787308","film_200463","film_594497","film_204925","film_474642","film_125973","film_810845","film_159166","film_729948","film_757673","film_760651","film_164996","film_432404","film_638614","film_116992","film_677286","film_95749","film_861592","film_398567","film_727110","film_677745","film_843573","film_611423","film_630136","film_113413","film_166788","film_855138","film_875900","film_163729","film_723768","film_761956","film_334500","film_164987","film_164989","film_657675","film_133925","film_748167","film_539510","film_389448","film_599050","film_692849","film_8350","film_478475","film_106254","film_164949","film_155992","film_722743","film_133039","film_677359","film_462184","film_133003","film_766811","film_31557","film_834748","film_597949","film_34246","film_10002510","film_788310","film_778574","film_686777","film_869602","film_658071","film_164983","film_153659","film_133109","film_877228","film_810786","film_595004","film_39643","film_783458","film_153704","film_36754","film_30626","film_810566","film_850372","film_219972","film_828055","film_118564","film_700241","film_733892","film_208322","film_714182","film_686358","film_692435","film_10003078","film_190267","film_845197","film_35391","film_827279","film_803449","film_702783","film_658081","film_206416","film_167434","film_716745","film_264856","film_774156","film_127314","film_100219","film_708701","film_241192","film_550773","film_706320"]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH