Oceny filmów

{ "t":1566047934 ,"eId":804561 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":8 ,"d":17 } ,"lc":1 , "lu": [ 2546478 ] , "a": 0 } { "t":1563919083 ,"eId":776316 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":7 ,"d":23 } ,"lc":7 , "lu": [ 722692 , 2376884 , 2288644 , 3678435 , 1365609 , 499130 , 1968951 ] , "a": 0 } { "t":1563310870 ,"eId":7547 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":7 ,"d":16 } ,"lc":17 , "lu": [ 44921 , 3718399 , 1009850 , 3279737 , 1060976 , 72198 , 469134 , 726573 , 1908273 , 1504397 , 757770 , 2386151 , 1688814 , 1365609 , 3678435 , 1571289 , 942511 ] , "a": 0 } { "t":1563226459 ,"eId":823960 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":7 ,"d":15 } ,"lc":4 , "lu": [ 499130 , 2546478 , 229229 , 3678435 ] , "a": 0 } { "t":1562709313 ,"eId":817414 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":7 ,"d":9 } ,"lc":8 ,"cc":3 , "lu": [ 3678435 , 1005932 , 3279737 , 1287093 , 1610074 , 499130 , 2001546 , 1385084 ] , "a": 0 } { "t":1562621711 ,"eId":8801 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":7 ,"d":8 } ,"lc":25 , "lu": [ 1330315 , 705674 , 2218635 , 3305620 , 1009850 , 2386151 , 1856173 , 1574948 , 3993657 , 3678435 , 4377812 , 36712 , 2734685 , 1789767 , 3095814 , 1330212 , 3718399 , 2671108 , 925914 , 663198 , 2669679 , 3319324 , 1902525 , 138943 , 2233031 ] , "a": 0 } { "t":1561819007 ,"eId":646395 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":6 ,"d":29 } ,"lc":38 , "lu": [ 2376884 , 2001546 , 2386151 , 1009850 , 1536721 , 1312622 , 1267344 , 2697771 , 3718399 , 2047477 , 1330315 , 1897019 , 1681510 , 2501640 , 1856173 , 3993657 , 757770 , 3678435 , 51422 , 2003938 , 1225971 , 864643 , 1679847 , 3319324 , 925914 , 1918767 , 1926462 , 2960665 , 2734685 , 4377812 , 645183 , 3256285 , 1574948 , 1070890 , 1005932 , 4034541 , 2671108 , 1268669 ] , "a": 0 } { "t":1561410641 ,"eId":634647 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":6 ,"d":24 } ,"lc":13 , "lu": [ 843816 , 72198 , 3977148 , 2376884 , 2960665 , 964702 , 3678435 , 499130 , 925914 , 967561 , 864643 , 757770 , 1652141 ] , "a": 0 } { "t":1557604540 ,"eId":704946 ,"uId":977019 ,"r":5 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":11 } ,"lc":7 , "lu": [ 499130 , 3678435 , 2795741 , 2169690 , 2501640 , 1704039 , 2288644 ] , "a": 0 } { "t":1557577735 ,"eId":627100 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":11 } ,"lc":9 , "lu": [ 499130 , 1704039 , 3678435 , 2169690 , 469134 , 2795741 , 2501640 , 3279737 , 2376884 ] , "a": 0 } { "t":1557577539 ,"eId":750437 ,"uId":977019 ,"r":2 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":11 } ,"lc":2 ,"cc":2 , "lu": [ 3678435 , 499130 ] , "a": 0 } { "t":1557577389 ,"eId":813811 ,"uId":977019 ,"r":1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":11 } ,"lc":6 , "lu": [ 3678435 , 1856173 , 229229 , 3279737 , 1559118 , 1968951 ] , "a": 0 } { "t":1557392654 ,"eId":1285 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":9 } ,"lc":18 , "lu": [ 1926462 , 3678435 , 499130 , 1009850 , 2960665 , 1681510 , 3530941 , 1088824 , 1856173 , 3718399 , 719162 , 1897019 , 1536721 , 72198 , 2386151 , 2501640 , 1256550 , 1574948 ] , "a": 0 } { "t":1557170649 ,"eId":790542 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":6 } ,"lc":11 , "lu": [ 2546478 , 499130 , 830879 , 2376884 , 3678435 , 1704039 , 3279737 , 245592 , 757770 , 2386151 , 174053 ] , "a": 0 } { "t":1553634015 ,"eId":807622 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":3 ,"d":26 } ,"lc":7 ,"cc":2 , "lu": [ 2001546 , 3678435 , 72198 , 36712 , 2501640 , 1088538 , 1089607 ] , "a": 0 } { "t":1553544487 ,"eId":816982 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":3 ,"d":25 } ,"lc":12 , "lu": [ 1041675 , 72198 , 2288644 , 3305620 , 3678435 , 1044636 , 864643 , 1060976 , 499130 , 2659379 , 51422 , 2376884 ] , "a": 0 } { "t":1552944605 ,"eId":808437 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":3 ,"d":18 } ,"lc":24 , "lu": [ 1268669 , 2376884 , 1312622 , 499130 , 3743433 , 1704039 , 1995572 , 2960665 , 3678435 , 4022575 , 864643 , 747960 , 1017843 , 1088538 , 51422 , 2501640 , 1634913 , 2795741 , 1968951 , 457895 , 1223850 , 2832858 , 2546478 , 1381143 ] , "a": 0 } { "t":1552489148 ,"eId":687674 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":3 ,"d":13 } ,"lc":26 , "lu": [ 3678435 , 663198 , 864643 , 1897019 , 1856173 , 1681510 , 1005932 , 614121 , 3718399 , 3993657 , 1574948 , 1926462 , 1070890 , 188782 , 1009850 , 2795741 , 925914 , 2386151 , 499130 , 942511 , 229229 , 3279737 , 4377812 , 469134 , 2169690 , 1995572 ] , "a": 0 } { "t":1550098077 ,"eId":756160 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":2 ,"d":13 } ,"lc":45 , "lu": [ 499130 , 1789767 , 3319324 , 2386151 , 1171583 , 1287093 , 2001546 , 1060976 , 1356798 , 3279737 , 3305620 , 3678435 , 907590 , 1288536 , 2047477 , 2098852 , 829688 , 365786 , 4246640 , 1330315 , 2218635 , 3718399 , 1679847 , 1884329 , 2169768 , 3670328 , 4034541 , 925914 , 4377812 , 404478 , 1574948 , 1897019 , 72198 , 1017843 , 663198 , 1516780 , 51422 , 1268669 , 1096930 , 1570270 , 2546478 , 757770 , 2795741 , 464174 , 1902525 ] , "a": 0 } { "t":1549924781 ,"eId":809630 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":2 ,"d":11 } ,"lc":34 , "lu": [ 1330315 , 1392652 , 1679847 , 1009850 , 2386151 , 864643 , 3718399 , 1897019 , 3279737 , 1704039 , 3678435 , 1651466 , 36712 , 499130 , 365786 , 1268669 , 2218635 , 457895 , 2552639 , 1504397 , 1017843 , 705674 , 1803876 , 2546478 , 663198 , 1516780 , 51422 , 1073940 , 2795741 , 1381143 , 2376884 , 2528981 , 1089607 , 2931525 ] , "a": 0 } { "t":1548881731 ,"eId":764039 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":1 ,"d":30 } ,"lc":31 , "lu": [ 2386151 , 464174 , 245592 , 1516780 , 2546478 , 51422 , 1017843 , 72198 , 2960665 , 229229 , 544618 , 1330315 , 1902525 , 4103867 , 1088824 , 1926462 , 2288644 , 3718399 , 499130 , 2795741 , 1044636 , 1704039 , 1574948 , 36712 , 365786 , 1897019 , 3678435 , 1287093 , 1679847 , 1073940 , 1571289 ] , "a": 0 } { "t":1548849576 ,"eId":35820 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":1 ,"d":30 } ,"lc":23 , "lu": [ 2734685 , 2552639 , 1574948 , 622484 , 1681510 , 2218635 , 688956 , 726573 , 3678435 , 499130 , 2504840 , 44921 , 1704039 , 3256285 , 829688 , 1381143 , 1902525 , 907590 , 1312622 , 1044636 , 2098852 , 142863 , 1305890 ] , "a": 0 } { "t":1548456020 ,"eId":797516 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2019 ,"m":1 ,"d":25 } ,"lc":8 , "lu": [ 1268669 , 2697771 , 499130 , 3743433 , 3678435 , 1803876 , 864643 , 2386151 ] , "a": 0 } { "t":1547807174 ,"eId":31657 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":1 ,"d":18 } ,"lc":34 , "lu": [ 1148183 , 1312622 , 3279737 , 1574948 , 3678435 , 2726065 , 1704039 , 2098852 , 1623720 , 188782 , 2323076 , 1381143 , 688956 , 142863 , 1902525 , 1976023 , 2339957 , 1632965 , 1330315 , 3993657 , 1536721 , 1442114 , 1884329 , 1571289 , 1367496 , 3718399 , 1009850 , 2169690 , 1305890 , 1044636 , 1681510 , 2218635 , 2233031 , 499130 ] , "a": 0 } { "t":1546976244 ,"eId":743233 ,"uId":977019 ,"r":7 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2019 ,"m":1 ,"d":8 } ,"lc":14 , "lu": [ 3718399 , 2552639 , 1330315 , 51422 , 2376884 , 1704039 , 499130 , 2169768 , 1060976 , 3279737 , 3678435 , 1976171 , 1926462 , 864643 ] , "a": 0 } { "t":1545607631 ,"eId":106296 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2018 ,"m":12 ,"d":24 } ,"lc":25 , "lu": [ 1897019 , 2697771 , 3319324 , 1574948 , 1442114 , 1918767 , 1681510 , 3993657 , 36712 , 1672069 , 1755516 , 1060976 , 925914 , 404478 , 4022575 , 1902525 , 72198 , 544618 , 3678435 , 663198 , 1070890 , 2659379 , 1571289 , 2552639 , 1504397 ] , "a": 0 } { "t":1545257281 ,"eId":805637 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2018 ,"m":12 ,"d":19 } ,"lc":23 , "lu": [ 4125061 , 1679847 , 4034541 , 3279737 , 499130 , 1330315 , 3305620 , 2282116 , 72198 , 3993657 , 3678435 , 2960665 , 3718399 , 3324930 , 1559118 , 864643 , 1504397 , 36712 , 1926462 , 925914 , 464174 , 174053 , 188782 ] , "a": 0 } { "t":1544786716 ,"eId":113235 ,"uId":977019 ,"r":8 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2018 ,"m":12 ,"d":14 } ,"lc":18 , "lu": [ 51422 , 981474 , 3678435 , 1060976 , 1196339 , 857330 , 1148183 , 1681510 , 1155707 , 1632965 , 3718399 , 142863 , 925914 , 1571289 , 953039 , 2169690 , 1574948 , 2734685 ] , "a": 0 } { "t":1542196130 ,"eId":680709 ,"uId":977019 ,"r":9 ,"f": 1 ,"d":{ "y":2018 ,"m":11 ,"d":14 } ,"lc":37 , "lu": [ 2974428 , 2960665 , 3993657 , 4022575 , 3279737 , 1897019 , 1330315 , 1009850 , 150636 , 1574948 , 2233031 , 1926462 , 3530941 , 1831284 , 2047477 , 748098 , 1013151 , 3718399 , 3305620 , 622484 , 1155707 , 2795741 , 2001546 , 1681510 , 1312622 , 864643 , 499130 , 2386151 , 2567022 , 1536721 , 1679847 , 705674 , 188782 , 51422 , 4377812 , 1017843 , 2424534 ] , "a": 0 } { "t":1541447195 ,"eId":619201 ,"uId":977019 ,"r":6 ,"d":{ "y":2018 ,"m":11 ,"d":5 } ,"lc":29 , "lu": [ 1897019 , 1426044 , 1831284 , 857330 , 2376884 , 3805013 , 3047489 , 844260 , 1060976 , 1267344 , 4022575 , 229229 , 72198 , 499130 , 2528981 , 4034541 , 188782 , 2795741 , 1381143 , 2832858 , 757770 , 3993657 , 1356798 , 2960665 , 544618 , 94325 , 1017843 , 1601365 , 2288644 ] , "a": 0 }
Once Upon a Time ... in Hollywood
2 godz. 41 min.
2019
8,0 1 097 ocen
61 430 chce zobaczyć

Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

The Lion King
1 godz. 58 min.
2019
7,6 29 845 ocen
28 147 chce zobaczyć

W wyniku podstępu Skazy, prawowity władca afrykańskiej sawanny Simba zostaje wygnany. Razem z dwójką swoich przyjaciół zamierza odzyskać tron.

Marathon Man
2 godz. 5 min.
1976
7,6 15 974 oceny
10 349 chce zobaczyć

Student chce oczyścić imię swojego ojca, przed laty niesłusznie oskarżonego przez władze. Jego brat, który ma przed nim pewne tajemnice, nie wspiera go.

1 godz. 52 min.
2019
6,5 10 129 ocen
12 181 chce zobaczyć

Młody mężczyzna budzi się w świecie, gdzie nikt oprócz niego nie zna piosenek Beatlesów.

Midsommar
2 godz. 20 min.
2019
7,0 12 903 oceny
16 423 chce zobaczyć

Młoda para w czasie wakacji odwiedza odizolowaną od świata szwedzką wioskę. Wkrótce dowiaduje się o ekscentrycznych miejscowych tradycjach.

gatunek:
kraj:
reżyser:
Possession
2 godz. 7 min.
1981
7,4 7 574 oceny
12 902 chce zobaczyć

Anna porzuca męża i kochanka na rzecz tajemniczej nadprzyrodzonej istoty.

Ona

2013
Her
2 godz. 6 min.
2013
7,4 140 462 oceny
44 599 chce zobaczyć

Samotny pisarz zapoznaje się z nowo zakupionym systemem operacyjnym, który ma zaspokoić wszystkie jego potrzeby.

2 godz. 1 min.
2019
7,5 17 976 ocen
17 271 chce zobaczyć

Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat w Królewskiej Akademii Muzycznej po długoletnią współpracę z autorem tekstów, Berniem Taupinem.

The Conjuring 2
2 godz. 14 min.
2016
7,1 107 713 ocen
16 504 chce zobaczyć

Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.

The Conjuring
1 godz. 52 min.
2013
7,4 205 449 ocen
19 491 chce zobaczyć

Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon.

Lights Out
1 godz. 21 min.
2016
6,2 51 916 ocen
10 887 chce zobaczyć

Kobieta jest nawiedzana przez stwora, który pojawia się po zgaszeniu światła.

The Curse of La Llorona
1 godz. 33 min.
2019
5,4 6 659 ocen
6 385 chce zobaczyć

Pracownica socjalna bada sprawę samotnej matki, która twierdzi, że jej dzieci są prześladowane przez zjawę. Niedługo później jej własne pociechy stają się celem nawiedzeń.

Brazil

1985
2 godz. 22 min.
1985
7,7 16 353 oceny
16 921 chce zobaczyć

Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową. 

Avengers: Endgame
3 godz. 2 min.
2019
8,2 96 744 oceny
18 660 chce zobaczyć

Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co konieczne, aby pokonać szalonego tytana.

Cafarnaúm
2 godz.
2018
8,4 13 401 ocen
20 406 chce zobaczyć

W zaniedbanej części Bejrutu dwunastoletni Zain pozywa rodziców za to, że się urodził.

To my

2019
Us
2 godz.
2019
6,4 24 934 oceny
15 419 chce zobaczyć

Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

The Mule
1 godz. 56 min.
2018
7,0 36 834 oceny
21 741 chce zobaczyć

Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

Nightcrawler
1 godz. 57 min.
2014
7,4 109 614 ocen
30 849 chce zobaczyć

Szukający desperacko pracy Lou Bloom wpada na pomysł, by filmować nocne wypadki i zbrodnie, po czym sprzedawać materiały lokalnej telewizji.

The Favourite
1 godz. 59 min.
2018
7,5 52 012 ocen
31 783 chce zobaczyć

Pojawienie się na angielskim dworze nowej służącej Abigail zaczyna zagrażać pozycji lady Sary, która rządzi krajem w zastępstwie schorowanej królowej Anny.

2 godz. 10 min.
2018
8,3 122 032 oceny
46 166 chce zobaczyć

Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.

1 godz. 28 min.
2018
7,7 95 572 oceny
40 396 chce zobaczyć

Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem oraz jednocześnie żyć bez siebie. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii, a także Paryżu.

Judgment at Nuremberg
3 godz. 6 min.
1961
8,3 6 151 ocen
11 902 chce zobaczyć

Przed sądem w Norymberdze stają członkowie hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy mają odpowiedzieć za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas II wojny światowej.

Vice

2018
2 godz. 12 min.
2018
7,3 18 638 ocen
26 015 chce zobaczyć

Historia człowieka, który przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy - wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha.

Touch of Evil
1 godz. 52 min.
1958
7,6 5 908 ocen
8 633 chce zobaczyć

Pochodzący z Meksyku policjant prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa biznesmena. Jego działania nie podobają się miejscowemu kapitanowi policji.

Spider-Man: Into the Spider-Verse
1 godz. 57 min.
2018
8,2 41 653 oceny
15 409 chce zobaczyć

Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Menowie z innych wymiarów.

Spalovač mrtvol
1 godz. 35 min.
1968
7,9 9 678 ocen
17 755 chce zobaczyć

Karl Kopfrkingl jest palaczem zwłok w praskim krematorium. Popada w szaleństwo i przez to uważa, że wykonując swoje obowiązki uwalnia dusze zmarłych.

Roma

2018
2 godz. 15 min.
2018
6,9 38 937 ocen
24 801 chce zobaczyć

Cleo pracuje jako służąca u pani Sofii. Kiedy od pracodawczyni odchodzi mąż, a gosposia zachodzi w nieplanowaną ciążę, obie zbliżają się do siebie.

Invasion of the Body Snatchers
1 godz. 20 min.
1956
7,1 2 534 oceny
2 396 chce zobaczyć

Lekarz z małego miasteczka odkrywa, iż jego mieszkańcy zastępowani są przez pozbawione emocji klony.

Birdman

2014
1 godz. 59 min.
2014
7,2 164 451 ocen
51 328 chce zobaczyć

Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę.

2 godz. 14 min.
2018
8,1 149 920 ocen
35 356 chce zobaczyć

Dzięki oryginalnemu brzmieniu Queen staje się jednym z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki.

Żeby móc zobaczyć pozostałe oceny użytkownika Scott4 zaproś go do znajomych.     zaproś do znajomych

Ostatnio odwiedzone
wyczyść historię