Oceny filmów

{ "t":1558389272 ,"eId":5229 ,"uId":1917980 ,"r":7 ,"c":"Kontynuacja\"Ducha\"-filmuZ1982r .,umiejętnieWykorzystujeProble matykęMetafizyczną:KontaktZeZł ymi,NadprzyrodzonymiBytami.\"Dr ugaStrona\"ZaprezentowałaSolidn ąMoc!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":20 } , "a": 0 } { "t":1558307809 ,"eId":810195 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"NowoczesnaAnimacja,aRaczejWizu alizacjaGraficzna,tuZaprezento wana,mimoIżZrywaKajdanyStarego Stylu,pozbywającSięTego,co Klasyczne,ZrealizowanaJestNadt oDobrze!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":19 } , "a": 0 } { "t":1558130446 ,"eId":95747 ,"uId":1917980 ,"r":9 ,"c":"PustynnySkwarIsuchota.GóryPias kuINieregularne,TępeSkalneWyrą biska.ZerodowaneMasyChropowate jZiemi.GdzieśTam,WTejSpiekocie AżWrze.ToWysokooktanowaBatalia OLos!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":17 } , "a": 0 } { "t":1558076055 ,"eId":549974 ,"uId":1917980 ,"r":9 ,"c":"HistoriaWszechświata,toSzalona Historia:burzliwa,namiętnaOdys eja.KosmosNieubłagalnieMknieKu SwojejŚmierci,rozszerzającSięW Nieskończoność;LosZapisujeWŚwi etle!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":16 } , "a": 0 } { "t":1557958360 ,"eId":210608 ,"uId":1917980 ,"r":4 ,"c":"FilmOdPoczątkuAżDoOstatniejSce nyWylewałZSiebieTonyNiespójnoś ciPodKażdymMożliwymWzględem:od Fabuły,PrzezCięciaWątków,ażPoF atalnieBudowanyKlimat.CzystaKl oaka!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":15 } , "a": 0 } { "t":1557908103 ,"eId":747480 ,"uId":1917980 ,"r":6 ,"c":"\"BabaJaga\"JestNietypowymHorror em,zTendencjąDoGubieniaNapięci a,orazPokładaniaNadmiernegoZau faniaDoWydmuszkowegoDramatuWRe lacjiMatka-Córka.Plus-DługieUj ęcia!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":14 } , "a": 0 } { "t":1557699840 ,"eId":346814 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"Sen,toPłaszczyzna,wKtórejBogie mJestNaszUmysł,nasza Świadomość,OtMySami.\"Paprika\"T oRozłożysty,wysmakowanySurreal izm;ToAnime,którePokazujePsych odelięIdeiSnu." ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":12 } , "a": 0 } { "t":1557611041 ,"eId":813898 ,"uId":1917980 ,"r":9 ,"c":"\"Prodigy\"jestOpartąO,,PrawieŻe \"NaukoweWytłumaczenieIPowiązan ieZzKomponentnąNieZwiązanegoZR eligiąOpętania,współczesnąPsyc hologiczniePorażającąWersją\"Om ena\"." ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":11 } , "a": 0 } { "t":1557564579 ,"eId":723027 ,"uId":1917980 ,"r":6 ,"c":"PodMaskąNachalnegoMroku,łącząc KinoThrilleruSciFiZPojedynczym iWątkamiNiToDramatu,niToKomedi i,niMasakry,uwydatniaSię\"Preda tor\",któregoDałoSięJeszczeUrat ować." ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":10 } , "a": 0 } { "t":1557437626 ,"eId":432419 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"ŚwiatPogrążonyWMroku,toŚwiatCh aosu,nieładuIAtmosferyWiecznej Wojny.UwydatniaSięKonfliktDobr aZeZłem,naprzeciwZłuStajeSolom on,XVIWiecznyRenegatIMrocznyRy cerz!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":9 } , "a": 0 } { "t":1557300628 ,"eId":4074 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"ZanurzonyWeWłasnym,specyficzny mUniwersum,\"Batman:Forever\",je stFilmem,wKtórymBaśńMieszaSięZ Mrokiem,coPodkreślaZnakomita,w ysmakowanaŚcieżkaDźwiękowa.Kla syka!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":7 } ,"lc":1 , "lu": [ 1424681 ] , "a": 0 } { "t":1557126380 ,"eId":787686 ,"uId":1917980 ,"r":6 ,"c":"AlPacinoIKarlUrban,jakNaAtmosf erę,którąZałożyłaFabułaiCałość RozwijającegoSięFilmu,Emocjona lnąAtonią,którąWykreowaliWypad liDobrze.Niestety,NieKupiłoToW idza!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":5 } , "a": 0 } { "t":1557006841 ,"eId":347634 ,"uId":1917980 ,"r":6 ,"c":"TreśćRysunku-jegoBarwa,prosty, BardziejKreskówkowyStyl,przeci ętnaPaletaKolorówIZbytMiękkaLi niaDającaKonturICechySzczególn ePostaci,niePodążaZMrokiemPrze kazu!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":4 } , "a": 0 } { "t":1556954766 ,"eId":472258 ,"uId":1917980 ,"r":6 ,"c":"\"IronSky\",zeScenariuszem,który ZiściłbyKoszmarNiejednegoFanat ykaTeoriiSpiskowych,orazZeSpec yficznym,ciętym,kąśliwymHumore mIMrocznąScenografiąWyszedłNaD obre!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":3 } , "a": 0 } { "t":1556870466 ,"eId":746520 ,"uId":1917980 ,"r":4 ,"c":"ŻebyNieByłoFilm,jakNaTakPodziu rawioną,WWiększejMierzeOBezsen sownejTreściFabułę,operujePłyn nymiUjęciamiKameryINawetPorząd nąŚcieżkąDźwiękową.AleZombieRe kiny?" ,"d":{ "y":2019 ,"m":5 ,"d":2 } , "a": 0 } { "t":1556666073 ,"eId":741654 ,"uId":1917980 ,"r":5 ,"c":"To,żeFilmJestNiskobudżetowcem, oNiewłaściwejStałościFabuły,br akuWNiejLogiki,zbytCiętymMonta żuScenIAberracjachWTworzeniuKl imatu,toWiadomo.MuzykaToMiłaZa leta!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":30 } , "a": 0 } { "t":1556578784 ,"eId":715533 ,"uId":1917980 ,"r":9 ,"c":"MimoIżTenFilm,toNaukowaFikcja, toJestToFikcjaOcierającaSięOJa kNajbardziejRealnyScenariusz.H ipotetycznePrzetrwanieCzłowiek aNaMarsieZostałoŚwietniePrzeka zane!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":29 } , "a": 0 } { "t":1556498308 ,"eId":430428 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"WOgólnymŚwiatowymSpołeczeństwi e,SurogaciMimoIżSąKontrolowany miPrzezMyślLudzkąMaszynami,Sta jąSięObrazemPrawdziwejTożsamoś ciCywilizacjiLudzi.PozornaKont rola!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":28 } , "a": 0 } { "t":1556179105 ,"eId":790542 ,"uId":1917980 ,"r":10 ,"f": 1 ,"c":"Cudowne,łamiąceSerducho,wzrusz ająceIDająceCałegoSiebie,zwień czenie11latDorobkuKinowegoUniw ersumMarvela.ByłyŁzyWzruszenia IRadości.ThanosIHerosiByliGeni alni!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":25 } ,"lc":2 , "lu": [ 4405130 , 3383166 ] , "a": 0 } { "t":1556090079 ,"eId":693758 ,"uId":1917980 ,"r":10 ,"f": 1 ,"c":"JakoCałyFilm\"WojnaBezGranic\"Ok azałaSięNajcudowniejszymZwieńc zeniem10-letniejTwórczości\"MCU \",któreFanMożeSobieWyobrazić.I On,StrudzonyWędrowiecChaosu:Th anos!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":23 } ,"lc":1 ,"cc":2 , "lu": [ 4405130 ] , "a": 0 } { "t":1555971352 ,"eId":478702 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"NajważniejszyFilmZSerii\"IronMa n\",aToZeWzględuNaVankoWychodzą cegoNaPrzeciwTworzącemuImperiu mSprywatyzowanegoŚwiatowegoPok oju:T.StarkowiOrazPrzezNowyRea ktor!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":22 } , "a": 0 } { "t":1555959814 ,"eId":544409 ,"uId":1917980 ,"r":4 ,"c":"BezguściePotraktowaneGustownie ;takiJestÓwFilm.OtProdukcjaDzi wnieSpaczonaPrzezSpłyconeINier ówneEmocjonalnieDialogi,nieWsp ominającONiepotrzebnymChudymGo ściu!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":22 } , "a": 0 } { "t":1555916813 ,"eId":755619 ,"uId":1917980 ,"r":7 ,"c":"PlanetaZiemia,rok2048.Populacj aLudzi,maPlanecieSięgaNiebotyc znejLiczby.Chaos,Konflikty,ska żenie,toCodzienność.TytanISzyb kaEwolucjaCzłowieka,toOstatecz ność!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":21 } , "a": 0 } { "t":1555875768 ,"eId":371515 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"\"MCU\"toCud,absolut,Bóg,Wszechr zeczIBezcennyAbstrakt!\"Avenger s\"NależąDoTychDzieł,którePokaz ują,żeFinałemCałejSeriiBędzieK iedyśStarcieZThanosemIJegoRęka wicą!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":20 } , "a": 0 } { "t":1555748794 ,"eId":119471 ,"uId":1917980 ,"r":4 ,"c":"Troll2JestCesarzemWImperiumFil mowegoAbsurdu.JestOdrębnościąI stniejącąPozaJakimikolwiekPodz iałami.NieDaSięOpisaćTakOspałe goPodejściaTwórcówDoProdukcjiF ilmu!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":19 } , "a": 0 } { "t":1555659535 ,"eId":744328 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"ZłoNiejednoMaImię.WPrzypadku\"H alloween\"imięToJest:MichaelMye rs.40LatWspaniałejHistorii-two rzeniaProstego,rewolucyjnegoHo rroruDobiegaKońcaIWyszłoToWybo rnie!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":18 } , "a": 0 } { "t":1557471360 ,"eId":828055 ,"uId":1917980 ,"r":8 ,"c":"RemakeSłynnegoSerialu,wzmocnio nyDośćCiekawą,jakNaScoobyDooFa bułę,potrafiPrzypaśćDoGustu.Vi ncentVanGhoulWWersjiFilmowejJa wiSięRównieMistycznieJakWKresk ówce!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":15 } , "a": 0 } { "t":1555199581 ,"eId":813880 ,"uId":1917980 ,"r":9 ,"c":"\"EscapeRoom\",jakbyNiePatrzećSt ajeSięGodnymNastępcą\"TheCube\"; LeczWFilmieMożnaDoszukaćSięCec hWspólnychZPorażającymi:Oszuka ćPrzeznaczenie\"I\"Piły\".WoalStr achu!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":13 } , "a": 0 } { "t":1555142225 ,"eId":347635 ,"uId":1917980 ,"r":7 ,"c":"\"MieczBurz\",jakoCzęśćPrzygódHe llboya,przedstawiaFanomPostaci Nietuzinkowej,,piekielnej\"Antr opomorficznejBestiiOSzczerymSe rcuHistorięRaczejDlaZnawcówKom iksu!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":12 } , "a": 0 } { "t":1555022486 ,"eId":5982 ,"uId":1917980 ,"r":10 ,"f": 1 ,"c":"ZOsobąAnakinaWiązałoSięKluczow eProroctwo.JakoWybraniecMiałPo konaćSithówIWprowadzićRównowag ęMocyWCałejGalaktyce.Kłamliwa O bietnicaUratowaniaPadme Zwyciężyła!" ,"d":{ "y":2019 ,"m":4 ,"d":11 } ,"lc":2 , "lu": [ 1272741 , 1424681 ] , "a": 0 }
Poltergeist II: The Other Side
1 godz. 31 min.
6,2 3 885 ocen
1 144 chce zobaczyć

Rodzina Freelingów wprowadza się do nowego domu, gdzie nie jest im dane zaznać spokoju.

Astérix - Le Secret de la potion magique
1 godz. 25 min.
7,1 5 880 ocen
4 526 chce zobaczyć

Panoramiks chce przejść na emeryturę, dlatego wyrusza z Asteriksem i Obeliksem, by znaleźć godnego siebie następcę.

Mad Max: Fury Road
2 godz.
7,2 188 018 ocen
24 863 chce zobaczyć

Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli - osady rządzonej przez Wiecznego Joe. Tyran wraz ze swoją bandą rusza za nimi w pościg.

Oglądaj na
Journey to the Edge of the Universe
1 godz. 31 min.
8,0 1 914 ocen
1 488 chce zobaczyć

Prezentujemy dokument, w którym próbujemy zbadać, jak wyglądałaby podróż wzdłuż i wszerz całego uniwersum. Zapraszamy na podróż wzdłuż i wszerz wszechświata....

4,3 28 ocen
43 chce zobaczyć

Na Marsie w wyniku wojny jądrowej wyginęły wszystkie kobiety poza Księżniczką Marcuzan. Wraz z doktorem Nadir udaje się ona na Ziemię w celu pozyskania kobiet...

Don't Knock Twice
1 godz. 35 min.
4,8 20 020 ocen
7 613 chce zobaczyć

Młoda dziewczyna postanawia zapukać do domu zmarłej kobiety, która za życia była powszechnie uważana za czarownicę. Tym samym nieświadomie rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń.

Paprika

2006
1 godz. 30 min.
7,5 13 646 ocen
9 301 chce zobaczyć

Jest rok 2004. Właśnie wymyślono nowy rodzaj psychoterapii o nazwie PT. Polega ona na tym, że wysyła się "detektywa snów" do snu człowieka i wykorzystuje się...

The Prodigy
1 godz. 32 min.
6,0 5 780 ocen
4 841 chce zobaczyć

Miles jako dziecko wykazuje niezwykłą inteligencję. Gdy kończy 8 lat, rodzice zauważają zmiany w jego zachowaniu i wzrost agresji.

The Predator
1 godz. 47 min.
5,0 21 339 ocen
11 305 chce zobaczyć

Wzbogaceni o DNA innych gatunków międzygalaktyczni łowcy przybywają na Ziemię, aby rozpocząć polowanie.

Solomon Kane
1 godz. 44 min.
6,2 28 878 ocen
5 900 chce zobaczyć

Legendarny zabijaka musi stawić czoła demonom z piekła rodem, aby odkupić swoją przeklętą duszę.

Oglądaj na
2 godz. 2 min.
6,1 70 103 oceny
5 407 chce zobaczyć

Batman i Robin muszą zmierzyć się z Dwiema Twarzami i Człowiekiem-Zagadką. Pomaga im piękna pani psycholog.

Hangman
1 godz. 38 min.
5,4 9 221 ocen
4 979 chce zobaczyć

Doświadczeni policjanci dostają zadanie, którym jest złapanie groźnego seryjnego mordercy. Zostają wplątani w wisielczą grę.

Oglądaj na
Hellboy Animated: Blood and Iron
1 godz. 15 min.
6,8 1 072 oceny
407 chce zobaczyć

Animowana ekranizacja jednego z najsłynniejszych komiksów ze stajni Dark Horse Comics, który łączy w sobie elementy SF, horroru i...

kraj:
reżyser:
1 godz. 33 min.
5,4 41 405 ocen
8 807 chce zobaczyć

Kiedy III Rzesza chyliła się ku upadkowi, najwierniejsi naziści zostali wysłani na Księżyc. Teraz są gotowi do powrotu na Ziemię.

1 godz. 25 min.
2,1 734 oceny
180 chce zobaczyć

Spędzająca weekend na wyspie grupa przyjaciół zostaje zaatakowana przez powstałego wskutek wojskowych eksperymentów żarłacza, którego ugryzienie zmienia ludzi w zombie.

Mega Shark vs. Kolossus
1 godz. 30 min.
2,7 457 ocen
199 chce zobaczyć

Poszukując nowych źródeł energii, Rosjanie przypadkiem aktywują olbrzymiego radzieckiego robota bojowego. Tymczasem marynarka USA zostaje zaatakowana przez młodego megalodona.

The Martian
2 godz. 21 min.
7,6 255 248 ocen
33 404 chce zobaczyć

Po nieudanej ekspedycji Mark zostaje sam na Marsie. Mimo znikomych zapasów oraz zerwanej łączności z dowództwem mężczyzna stara się przetrwać w trudnych warunkach.

Surrogates
1 godz. 28 min.
6,4 83 170 ocen
8 201 chce zobaczyć

W utopijnym świecie przyszłości przemoc nie istnieje, a ludzi zastępują sobowtóry. Kres tej sielanki kładzie okrutna zbrodnia.

Avengers: Endgame
3 godz. 2 min.
8,3 74 275 ocen
21 744 chce zobaczyć

Po wymazaniu połowy życia we Wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko co konieczne, aby pokonać szalonego tytana.

Avengers: Infinity War
2 godz. 29 min.
8,2 152 103 oceny
23 130 chce zobaczyć

Potężny Thanos zbiera Kamienie Nieskończoności w celu narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom we wszechświecie. Tylko drużyna superbohaterów znanych jako Avengers może go powstrzymać.

2 godz. 4 min.
7,3 236 713 ocen
11 943 chce zobaczyć

Iron Man stawia czoło Iwanowi Wanko, znanemu jako Whiplash.

Mongolian Death Worm
1 godz. 35 min.
2,6 510 ocen
169 chce zobaczyć

Eksperymentalne odwierty na mongolskiej pustyni budzą uśpione od wieków larwy gigantycznych rozmiarów. Wkrótce głodne monstra zaczynają zagrażać okolicznym mieszkańcom.

1 godz. 37 min.
4,7 10 619 ocen
1 617 chce zobaczyć

Żołnierz poddaje się radykalnej transformacji genetycznej, aby uratować przyszłość ludzi. Jego żona jednak ma poczucie, że zostało w nim bardzo mało z człowieka. 

Oglądaj na
The Avengers
2 godz. 22 min.
7,5 297 141 ocen
22 108 chce zobaczyć

Grupa superbohaterów, na czele z Thorem, Iron Manem i Hulkiem, łączy siły, by obronić Ziemię przed inwazją kosmitów.

Troll 2

1990
1 godz. 35 min.
3,3 1 866 ocen
862 chce zobaczyć

Rodzina Waitsów jedzie wypocząć do prowincjonalnego miasteczka. Mały Joshua podejrzewa, że tamtejsi mieszkańcy są tak naprawdę goblinami, żądnymi strawy z ich ciał.

1 godz. 49 min.
5,8 13 572 oceny
7 359 chce zobaczyć

Ostateczna konfrontacja Laurie Strode z Michaelem Myersem - zamaskowanym prześladowcą - przed którym uciekła 40 lat wcześniej.

Scooby-Doo! and the Curse of the 13th Ghost
1 godz. 12 min.
6,4 32 oceny
17 chce zobaczyć
kraj:
1 godz. 39 min.
6,2 8 918 ocen
4 969 chce zobaczyć

Sześcioro nieznanych sobie ludzi zostaje uwięzionych w escape roomie. Bohaterowie, aby przeżyć muszą nauczyć się współpracować ze sobą.

Hellboy Animated: Sword of Storms
1 godz. 17 min.
6,5 1 091 ocen
408 chce zobaczyć

Animowana ekranizacja jednego z najsłynniejszych komiksów ze stajni Dark Horse Comics, który miesza w sobie elementy science-fiction, horroru i fantasy....

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
2 godz. 20 min.
7,6 234 353 oceny
9 178 chce zobaczyć

Wojny Klonów dobiegają końca, jednak w galaktyce rośnie moc złowrogich Sithów. Czy Anakin Skywalker oprze się zakusom ciemnej strony Mocy?

Żeby móc zobaczyć pozostałe oceny użytkownika buskowianka zaproś go do znajomych.     zaproś do znajomych