Aktywność

{ "type": "USER_EVENTS", "canSeeActivities": true, "year": "2019", "lastTimestamp": "1572198280036", "infItemsLimit": "100", "infQueueLimit": "5", "events": [ { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.film.new" ,"userLink": "/user/holstensa" ,"userName": "holstensa" ,"avatar": "https://ssl-gfx.filmweb.pl/u/61/09/536109/536109.1.jpg" ,"entityId": "792207" ,"parent": "792207" ,"time": "2019-11-11 21:15:19+0100" ,"ungroupedCount": "" ,"othersCount": "" ,"previewPartId": "vote.film.new-792207" ,"votePartId": "vote.film.new-536109-792207" ,"eventLink": "/user/536109/film/792207" }, { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.film.new" ,"userLink": "/user/holstensa" ,"userName": "holstensa" ,"avatar": "https://ssl-gfx.filmweb.pl/u/61/09/536109/536109.1.jpg" ,"entityId": "671824" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 17:57:59+0100" ,"ungroupedCount": "" ,"othersCount": "" ,"previewPartId": "vote.film.new-671824" ,"votePartId": "vote.film.new-536109-671824" ,"eventLink": "/user/536109/film/671824" ,"groupSize": 10 ,"groupedType": "groupedRoles" ,"grouped": [ { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9092955" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:01:28+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9092955" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9092955" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9092955" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9092957" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:02:14+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9092957" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9092957" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9092957" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9302723" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:02:25+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9302723" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9302723" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9302723" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9302726" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:02:36+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9302726" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9302726" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9302726" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9833587" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:02:00+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9833587" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9833587" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9833587" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9833588" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:02:55+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9833588" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9833588" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9833588" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9302725" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:03:04+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9302725" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9302725" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9302725" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "6952652" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:03:47+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-6952652" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-6952652" ,"eventLink": "/voteRole/536109/6952652" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "6954384" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:03:41+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-6954384" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-6954384" ,"eventLink": "/voteRole/536109/6954384" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "9092956" ,"parent": "671824" ,"time": "2019-11-10 18:03:43+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-9092956" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-9092956" ,"eventLink": "/voteRole/536109/9092956" } ] }, { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.film.new" ,"userLink": "/user/holstensa" ,"userName": "holstensa" ,"avatar": "https://ssl-gfx.filmweb.pl/u/61/09/536109/536109.1.jpg" ,"entityId": "724694" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:41:02+0100" ,"ungroupedCount": "" ,"othersCount": "" ,"previewPartId": "vote.film.new-724694" ,"votePartId": "vote.film.new-536109-724694" ,"eventLink": "/user/536109/film/724694" ,"groupSize": 15 ,"groupedType": "groupedRoles" ,"grouped": [ { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7672667" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:46:36+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7672667" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7672667" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7672667" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7672668" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:46:34+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7672668" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7672668" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7672668" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8654007" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:47:15+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8654007" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8654007" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8654007" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7986300" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:47:12+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7986300" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7986300" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7986300" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7986301" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:47:04+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7986301" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7986301" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7986301" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7672671" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:47:00+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7672671" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7672671" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7672671" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8833941" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:47:34+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8833941" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8833941" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8833941" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8676746" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:48:23+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8676746" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8676746" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8676746" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8835007" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:51:51+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8835007" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8835007" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8835007" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7986299" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:52:02+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7986299" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7986299" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7986299" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8833939" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:52:17+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8833939" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8833939" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8833939" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8834989" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:52:25+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8834989" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8834989" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8834989" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "7986304" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:52:34+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-7986304" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-7986304" ,"eventLink": "/voteRole/536109/7986304" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8834996" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:53:02+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8834996" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8834996" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8834996" } , { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"entityId": "8838532" ,"parent": "724694" ,"time": "2019-11-08 22:53:34+0100" ,"previewPartId": "vote.role.new-8838532" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8838532" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8838532" } ] }, { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.role.new" ,"userLink": "/user/holstensa" ,"userName": "holstensa" ,"avatar": "https://ssl-gfx.filmweb.pl/u/61/09/536109/536109.1.jpg" ,"entityId": "8796805" ,"parent": "767516" ,"time": "2019-11-05 22:50:38+0100" ,"ungroupedCount": "" ,"othersCount": "" ,"previewPartId": "vote.role.new-8796805" ,"votePartId": "vote.role.new-536109-8796805" ,"eventLink": "/voteRole/536109/8796805" }, { "t": "USER_EVENTS", "userId": "536109" ,"type": "vote.film.new" ,"userLink": "/user/holstensa" ,"userName": "holstensa" ,"avatar": "https://ssl-gfx.filmweb.pl/u/61/09/536109/536109.1.jpg" ,"entityId": "1429" ,"parent": "1429" ,"time": "2019-10-27 18:44:40+0100" ,"ungroupedCount": "" ,"othersCount": "" ,"previewPartId": "vote.film.new-1429" ,"votePartId": "vote.film.new-536109-1429" ,"eventLink": "/user/536109/film/1429" } ] }
{ "votes": { "last": 1573503319734, "films": 1797, "serials": 121, "games": 35, "tvshows": 0, "roleCount": 6967, "people": 6967 }, "w2s": { "last": 1574014035353, "films": 1586, "serials": 162, "games": 27, "tvshows": 0 }, "favorite": { "last": 1573405266516, "films": 70, "serials": 25, "games": 9, "tvshows": 0, "people": 57 } }

FILMOWE DNA

0
oceny
0
ulubionych
0
chce zobaczyć
0
oceny ludzi kina
Ostatnio odwiedzone
wyczyść historię