Drzewo i ja

30 min.
Ojciec dzieli się z synem swoimi życiowymi doświadczeniami.