Zwiastun nr 1 2019

Gdy objawy schizofrenii Jane się nasilają odkrywa nowe źródła miłości, co ma zaskakujące skutki.