Zwiastun nr 1 (angielski) 2015

Zabalsamowane ciało Evy Peron jest wystawiane na widok publiczny w różnych miastach Europy. Po powrocie do Argentyny zostaje uprowadzone.