Irresistible Zwiastun nr 1 2020

produkcja

Demokratyczny strateg pomaga emerytowanemu weteranowi ubiegać się o fotel burmistrza w małym, konserwatywnym mieście na środkowym zachodzie.