Komuniści Zwiastun nr 1 2004

Na początku lat 80-tych XX wieku, dzięki udanej prowokacji oficerów SB o pseudonimach Elektryk i Piękniś wprowadzono stan wojenny oraz aresztowano wszystkich wrogów demokracji ludowej. Nastały złote lata PRLu. W tym samym czasie na wszystkich kontynentach, kolejne burżuazyjne reżimy zostały wyparte przez mądre i sprawiedliwe idee socjalizmu. Na pasmo sukcesów padł jednak cień rozłamu. W łonie komunizmu rośnie napięcie pomiędzy ZSRR a ChRL. Echa doktrynalnych polemik z lat 60-tych, w roku 2004 przekształcają się w widmo wojny. W obliczu tak poważnego zagrożenia Kreml zostaje zmuszony do podjęcia szeregu ryzykownych decyzji. Ten film opowiada o skutkach jednej z nich... "Komuniści" to alternatywna historia Polski. Próba odpowiedzi na pytanie co by było gdyby PRL w dalszym ciągu istniała. Opowieść o trójce towarzyszy partyjnych, którzy mają do wykonania ściśle tajne i niezwykle istotne zadanie, mianowicie strzec przesyłki z Kremla to humorystyczno-ironiczne spojrzenie na przeszły już czas komunizmu w Polsce.

programy Filmwebu