plakat filmu Konstytucja

Konstytucja

Ustav Republike Hrvatske
1 godz. 30 min.
Historia czworga ludzi, którzy zamieszkują jeden budynek, nie szukając ze sobą kontaktu, wierząc w co innego i różniąc się stylem życia oraz pochodzeniem.