Film przedstawia historię napaści Japonii na Chiny w czasie drugiej wojny światowej oraz dzielną postawę chińskiej piechoty, która miała się przeciwstawić najazdowi japońskiego nieprzyjaciela na polu bitwy. Prezentuje kilka najważniejszych dla tej wojny kampanii w okresie od września 1937 roku do maja 1940, w tym zwycięstwo pod Pingxingguan oraz bitwę pod Huangtuling, gdzie został zabity Abuguixiu - podpułkownik japońskiej armii.

programy Filmwebu