Zwiastun nr 1 2013

produkcja

Odseparowany od rodziny przez wojnę młody mężczyzna udaje oficera SS, aby odnaleźć jeńców.