FAQ_weryfikatorow

nie podano imienia i nazwiska

Wpis został dodany do obserwowanych

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Obserwujesz ten wpis

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Przestałeś obserwować wpis

Blog został dodany do obserwowanych

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Obserwujesz tego bloga

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Przestałeś obserwować bloga

*OBSADY*
| 440 komentarzy


OGŁOSZENIA: Ostatnia aktualizacja: 22.06.2011
Dodano:
- wyjątki w profesjach: muzyka, zdjęcia, montaż, scenografia i kostiumy.
- uwagę przy atrybucie (niewymieniony w czołówce)
- do obsad nie dodajemy zwierząt
- przykłady dodawania w profesji "Głosy"
- zmiana: dodajemy production manager jako kierownictwo produkcji
- dodano polskie przykłady w "Nie dodajemy..."
- uwagi w profesjach "scenariusz" i "muzyka"
- dodawanie himself (also archive footage); nie dodajemy unit production manager
- dodano graphic novel przy komiksie w mat. do scenariusza


Informacje ogólne


W jednej kontrybucji można zgłosić maksymalnie 20 osób. W formularzu automatycznie generowany jest wiersz na jedną osobę. Aby dodać kolejną osobę, należy kliknąć na przycisk „Dodaj nowy” poniżej wiersza. Do wyboru jest czternaście profesji, które szczegółowo opisane są niżej. Powinny one być zgłaszane w takiej samej kolejności jak w źródle. Dzienny limit kontrybucji można sprawdzić tutaj.


Pisownia zgłaszanych osób


Podczas zgłaszania nazwisk należy zachować właściwą pisownię, która jest stosowana w bazie IMDb. W przypadku korzystania z innych źródeł należy porównać nazwiska i zastosować pisownię z IMDb w celu uniknięcia dubli. Istnieje możliwość pisania diakrytów niewystępujących na IMDb w przypadku, gdy ilość i rodzaj znaków jest taki sam. Przykład: aktor Frank Rose-Ruzicka (pisownia z IMDb) może być zapisany jako Frank Rose-Růžička (pisownia z fdb.cz).
Szczególną uwagę należy zwrócić przy dodawaniu osób azjatyckich, rosyjskich i węgierskich, które niekiedy w innych serwisach wpisane są w formie „nazwisko imię”, a w bazie FilmWebu „imię nazwisko”.


Numery za nazwiskami


Rzymskie numery za nazwiskami są niezwykle ważne - oznaczają możliwość występowania kilku osób o tym samym imieniu i nazwisku. Należy przy każdej zgłaszanej osobie sprawdzić, czy przy jej nazwisku widnieje numer. Aby to zrobić, należy wejść w profil danej osoby na IMDb, przykład:  
W przypadku występowania numeru przy nazwisku (jak w przykładzie), wpisujemy go bez nawiasów w pole „nr”. Po uzupełnieniu wiersza klikamy w przycisk „sprawdź”. Po tej operacji system automatycznie przypisze zgłoszoną osobę do jej profilu w bazie FilmWebu. Jeśli zgłoszonej osoby nie ma w bazie FilmWebu, wyświetli się lista proponowanych osób. Należy się jej dokładnie przyjrzeć i wybrać odpowiednią osobę, przykład:
 
W podanym przykładzie nie ma w bazie FilmWebu zgłoszonej przez nas osoby, dlatego wybieramy pierwszą pozycję z napisem „(podana przez użytkownika)”. 

Uwaga! Może się zdarzyć, że zgłaszamy osobę z numerem, której nie ma w bazie FilmWebu, a w propozycjach znajduje się osoba bez żadnego numeru, przykład:
 
W takim przypadku należy porównać filmografię osoby bez numeru z osobą zgłoszoną przez nas. Jeśli pozycje w filmografii pokrywają się, wybieramy osobę bez numeru w celu uniknięcia dubla. Natomiast jeśli pozycje w filmografii różnią się lub zdecydowanie większa ich ilość jest inna, wybieramy osobę z numerem zgłoszoną przez nas.


Płeć


Jeśli to tylko możliwe, staramy się wybierać płeć przy zgłaszanych osobach. W przypadku korzystania z IMDb obowiązkowo wybieramy płeć przy aktorach.
Jak rozpoznać płeć zgłaszanej osoby?
- należy wejść w profil osoby na IMDb i sprawdzić profesje w filmografii: actress, herself – kobieta; actor, himself – mężczyzna; themselves – zespół. Jeśli w profilach zgłaszanych osób nie występują wymienione profesje i nie jesteśmy pewni płci, zostawiamy opcję „NIEZNANA”
- jeśli w źródle podane jest zdjęcie zgłaszanej osoby
- w przypadku krajów słowiańskich przy wyborze płci można kierować się imionami. Uwaga! Nie należy tego robić przy osobach z innych krajów, gdyż często imiona typowo męskie mają kobiety i odwrotnie
- korzystając ze źródeł nie powielajmy ewidentnych błędów, przykład:
 

Aktorzy


Przy wpisywaniu aktorów w kontrybucji niezwykle ważna jest kolejność zgłaszania zgodna z kolejnością w źródle. Nie dodajemy aktorów od końca, bądź wybiórczo: raz z górnej części obsady, a raz z dolnej. Pamiętajmy również, aby nie pomijać aktorów bez opisanej roli w źródle.
Do obsad nie dodajemy zwierząt.


1) Pisownia ról


- jeśli to tylko możliwe, piszemy nazwy postaci przetłumaczone na język polski oraz angielski. Jeśli mamy problemy w tłumaczeniu, zawsze możemy skorzystać z licznych słowników on-line. W przypadku, gdy rola jest trudna do przetłumaczenia i nie wiemy jak ją przetłumaczyć, wpisujemy ją w oryginalnej postaci – nie pozostawiamy pustego pola
- zaczynamy dużą literą. Przykłady:
Dobrze wpisana rola: Mechanik samochodowy
Źle wpisana rola: mechanik samochodowy; Mechanik Samochodowy
- w przypadku zagrania kilku ról w jednym filmie/serialu oddzielamy je znakiem „/” z pojedynczym odstępem. Przykłady:
Dobrze wpisane role: Duży / Mały
Źle wpisane role: Duży/Mały
- określenie roli wpisujemy na początku lub po przecinku. Przykłady:
Detektyw Smith; Kelnerka Jessica; Reporter Brown
Duży, brat Małego; Peter Brown, komendant policji; Anna, sprzedawczyni w sklepie spożywczym
- ksywki piszemy w cudzysłowie, a nie w apostrofach. Przykład:
Dobrze wpisana ksywka: James „Mały” Brown
Źle wpisana ksywka: James ‘Mały’ Brown
- sprawdzamy płeć aktorów, jeśli jest kobieta to nie piszemy Reporter, Tancerz tylko Reporterka, Tancerka
- jeśli w przypadku seriali obok roli jest „/ ...” przykład:  
to oznacza, że osoba zagrała więcej niż jedną rolę. Należy wówczas wpisać wszystkie role – aby to zrobić trzeba wejść w profil aktora i rozwinąć listę odcinków w danym serialu, przykład:
 

- segmenty zawsze należy wpisać jeśli są podane w źródle, wpisujemy je po opisie roli w formie takiej jak na IMDb
- niekiedy role w innych serwisach wpisane są w formie „nazwisko imię” – w kontrybucji należy przestawić imię na początek, taką formę często można spotkać przy obsadach filmów azjatyckich, rosyjskich i węgierskich
- w przypadku seriali nie dodajemy informacji o liczbie odcinków i latach występu
- nie numerujemy ról. Przykłady: Reporter #2; Kelnerka 4
- nie przepisujemy (as …), przykład:  – oznacza to tutaj, że John Raymond w filmie wystąpił pod nazwiskiem Jack Raymond
- nie wpisujemy w rolę on sam, ona sama, (głos), (narrator) itp. – dodajemy je w oddzielnych profesjach jako atrybuty
- nie dodajemy niepotwierdzonych występów oznaczanych (unconfirmed), (rumored)

Tłumaczenie ról
Podczas dodawania obsady, oprócz roli w języku polskim należy dodawać także jej tłumaczenie na język angielski. Służy do tego pole "wersja angielskojęzyczna" Jeśli rola nie wymaga tłumaczenia, ponieważ w każdym języku będzie taka sama, należy zaznaczyć pole "jedyna wersja językowa". Najczęściej ma to miejsce w przypadku imion i nazwisk.

Za pomocą kontrybucji-poprawki możliwe jest dodanie tłumaczeń do już dodanych ról.

2) Atrybuty


Uwaga!
- Nie wolno wnioskować o występach gościnnych w przypadku, gdy serial na IMDb ma opisanych zaledwie kilka odcinków spośród kilkunastu lub więcej. W takim przypadku nie dodajemy tego atrybutu i oznaczamy role jako „zwykłe”.
- Serwis filmpolski.pl nie stosuje klasyfikacji na seriale i mini seriale. W przypadku krótkich seriali nie dodajemy atrybutu (gościnnie).
- unknown episodes nie jest odpowiednikiem atrybutu (gościnnie)
- Aktora, występującego regularnie tylko w jednym sezonie spośród kilku w całym serialu, nie oznaczamy atrybutem (gościnnie).

(sceny usunięte) – odpowiednik (scenes deleted)
(niewymieniony w czołówce) – odpowiednik (uncredited) Uwaga przy serialach! W przypadku, gdy osoba w co najmniej jednym odcinku była wymieniona w czołówce, tego atrybutu nie dodajemy.
(segment) - dodajemy, gdy aktor wystąpił w jednym segmencie filmu. W takim przypadku po roli należy wpisać w cudzysłowie tytuł segmentu, np. Gena "Quartier Latin" (segment)


3) Oznaczanie rodzaju roli


Oznaczanie rodzaju roli nie jest łatwym zadaniem i przy każdym filmie należy podchodzić do tego z wyczuciem, traktować to inaczej. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni które role są główne, a które epizodyczne, to należy przy wszystkich osobach zostawić pozycję „normalna”. Dotyczy to również przypadku kiedy cała obsada wymieniona jest alfabetycznie.

Do wyboru mamy trzy rodzaje roli:

1. Główna – oznaczamy tylko główne role w filmie, przy aktorach wymienionych na plakatach
2. Zwykła – oznaczamy pozostałe osoby, wymienione po rolach głównych
3. Epizod – oznaczamy role epizodyczne, obowiązkowo przy atrybutach (niewymieniony w czołówce) oraz (gościnnie)

Uwaga! W przypadku polskiego dubbingu żadnej roli nie można oznaczać jako „główna”.

Gościnnie

Profesja przeznaczona wyłącznie do seriali. Dodawana w przypadku osób, które nie występują w serialu regularnie. Należy pamiętać, że profesja ta ma pierwszeństwo przed profesjami "głosy" i "we własnej osobie". Na przykład podczas dodawania gościnnego udziału aktora dubbingowego w serialu animowanym należy wybrać profesję "gościnnie" i atrybut "głos".


We własnej osobie


W profesji tej dodajemy występy aktorów we własnej osobie oznaczane jako himself, herself, themselves.

(on sam / ona sama / zespół) – odpowiednik himself, herself, themselves

Himself (also archive footage) dodajemy w obsadzie dwukrotnie:
a) "we własnej osobie" + atrybut (on sam)
b) "materiały archiwalne" + atrybut (zdjęcia) + atrybut (on sam)

Uwaga!
- Jeżeli aktor gra rolę identyczną jak jego imię i nazwisko to nie jest to profesja „we własnej osobie” tylko „aktorzy”. Przykład: aktor Tom Hanks, rola Tom Hanks.
- IMDb od pewnego czasu w filmach dokumentalnych automatycznie przypisuje aktorów do „self” w filmografii nie zawsze podając atrybuty himself/herself.

Zastosowanie dodatkowych atrybutów – (gościnnie), (sceny usunięte), (niewymieniony w czołówce), (segment) – jest identyczne jak w profesji „Aktorzy”.


Materiały archiwalne


W profesji tej dodajemy aktorów występujących w wykorzystanych materiałach archiwalnych.

(zdjęcia) – odpowiednik (archive footage)
(dźwięk) – odpowiednik (archive sound)

Himself (also archive footage) dodajemy w obsadzie dwukrotnie:
a) "we własnej osobie" + atrybut (on sam)
b) "materiały archiwalne" + atrybut (zdjęcia) + atrybut (on sam)

Zastosowanie dodatkowych atrybutów – (on sam / ona sama / zespół), (niewymieniony w czołówce), (segment) – jest identyczne jak w profesji „Aktorzy” i „We własnej osobie”.


Głosy


W profesji tej dodajemy aktorów podkładających głos w filmach animowanych i aktorskich oraz narratorów. Możliwe jest podanie informacji dotyczących tylko i wyłącznie podkładania głosów w wersji oryginalnej, polskiej i angielskiej. Po wpisaniu roli należy dodać odpowiedni atrybut:
(głos) – odpowiednik (voice)
(ang. głos) – dodajemy w przypadku, gdy mamy do czynienia z dubbingiem angielskim filmu nieanglojęzycznego, na przykład japońskiego
(różne głosy) – odpowiednik Additional Voices, Various Voices
(partie wokalne) – odpowiednik (singing voice)
(polski dubbing) – dodajemy, gdy mamy do czynienia z dubbingiem polskim w zagranicznych filmach animowanych i aktorskich
(narrator) – atrybutem tym można także oznaczać lektorów w polskich filmach dokumentalnych

Uwaga! Nie można łączyć ze sobą atrybutów (głos), (różne głosy) i (narrator), tzn. jeśli przy jednej osobie dodajemy (różne głosy) to nie dodajemy (głos); jeśli dodajemy (narrator) to nie dodajemy (głos) - wyjątek w przykładzie poniżej. Atrybut (polski dubbing) nie łączymy z atrybutem (głos).

Przykłady dodawania:
Narrator - dodajemy tylko atrybut (narrator), nie wpisujemy nic w roli i nie dodajemy tu atrybutu (głos)
Piotr / Paweł / Łukasz / Narrator - w rolę wpisujemy Piotr / Paweł / Łukasz, dodajemy atrybuty (głos) i (narrator)
Piotr / Paweł / Łukasz - w rolę wpisujemy Piotr / Paweł / Łukasz, dodajemy atrybut (głos)
Piotr / Paweł / Łukasz / Additional Voices - w rolę wpisujemy Piotr / Paweł / Łukasz, dodajemy atrybut (różne głosy) - tutaj nie dodajemy (głos)

Zastosowanie dodatkowych atrybutów – (gościnnie), (on sam / ona sama / zespół), (sceny usunięte), (niewymieniony w czołówce), (segment) – jest identyczne jak w profesji „Aktorzy” i „We własnej osobie”.


Reżyseria


Dodajemy: Directed by, Series Directed by, Realizacja (przy niektórych polskich filmach dokumentalnych)
Nie dodajemy: co-director, second director, second unit director, Reżyser II, Współpraca reżyserska

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-director, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za reżyserię w danym filmie.

Atrybuty:
(reżyser dubbingu PL) – dodajemy przy reżyserach polskiego dubbingu
(reżyser segmentu) – dodajemy przy reżyserach poszczególnych segmentów, przykład:
 
Wówczas w pole „rola” należy wpisać w cudzysłowie tytuł segmentu

(niewymieniony w czołówce) – dodajemy jeśli obok nazwiska występuje (uncredited)


Scenariusz


Dodajemy: writer, written by, screenplay, head writer, adaptation, teleplay, scenario, script, original screenplay, script writer, dramatization, screenwriter, series writer, original writer,
Nie dodajemy: materiały do scenariusza opisane niżej, developer, co-creator, associate head writer, deviser, co-writer, staff writer, co-head writer, collaborating writer, storyliner, storyline consultant, titles, contributing writer, translation, concept, supervising writer, script collaborator, developed for television by, planning, breakdown writer, commentary, series deviser, additional writing, additional writer, format by, monologue writer, translator, co-written by, storyline writer, sketch writer, supervisor, texts, continuity, narration, writing supervisor, created for television by,

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-writer, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za scenariusz w danym filmie.

Uwaga! W serialach obowiązkowo należy wejść w profil wymienionej osoby i sprawdzić czy faktycznie jest autorem scenariusza, czy materiałów do scenariusza. Przykład: Antoni Czechow i Edgar Allan Poe w Your Favorite Story są autorami materiałów do scenariusza.

Atrybuty:
(dialogi w polskim dubbingu)
(twórca serialu) – odpowiednik (creator), (series creator)
(segment) - dodajemy w przypadku scenarzystów pojedynczych segmentów. W polu "rola" należy w cudzysłowie wpisać tytuł segmentu.


Materiały do scenariusza


Tytuły materiałów do scenariusza wpisujemy w cudzysłowie w polu „rola”. Rodzaj materiału wybieramy przez „dodaj atrybut”.

(artykuł) – odpowiednik (article)
(autobiografia) – odpowiednik (autobiography)
(ballada) – odpowiednik (ballad)
(biografia) – odpowiednik (biography)
(dialogi) – odpowiednik (dialogue), (additional dialogue)
(dziennik) – odpowiednik (diary)
(gra wideo) – odpowiednik (videogame)
(komiks) – odpowiednik (comic), (comic book), (comic strip), (graphic novel)
(kreskówka) – odpowiednik (cartoon)
(kronika) – odpowiednik (chronicle)
(książka) – odpowiednik (book)
(libretto) – odpowiednik (libretto)
(list) – odpowiednik (letter)
(manga) – odpowiednik (manga), (manga series), niekiedy (comic)
(materiały do scenariusza, historia) – odpowiednik (story) ale bez tytułu, (additional material)
(opera) – odpowiednik (opera)
(operetka) – odpowiednik (operetta)
(opowiadanie) – odpowiednik (short story), (story) ale z tytułem, (tale)
(pamiętnik) – odpowiednik (memoir)
(piosenka) – odpowiednik (lyrics)
(poemat) – odpowiednik (poem)
(pomysł) – odpowiednik (idea), (original idea)
(postacie) – odpowiednik (characters), (original characters)
(powieść) – odpowiednik (novel)
(serial TV) – odpowiednik (television series), (series adapted for television)
(sztuka) – odpowiednik (play)
(wiersz) – odpowiednik (poem)


Produkcja


Dodajemy wyłącznie osoby z wymienionymi niżej zawodami:

(producent) – odpowiednik (producer)
(współproducent) – odpowiednik (co-producer), (koproducent)
(zastępca producenta) – odpowiednik (associate producer)
(producent wykonawczy) – odpowiednik (executive producer)
(współproducent wykonawczy) – odpowiednik (co-executive producer)
(kierownictwo produkcji) – odpowiednik (line producer), (production manager)

Nie dodajemy: kierownictwo postprodukcji, koordynacja preprodukcji, organizacja produkcji, kierownictwo produkcji II, unit production manager.

Uwaga! Jeżeli ktoś w jednym filmie pełni co najmniej dwie funkcje, np. jest zarówno producentem jak i producentem wykonawczym, to dodajemy je w jednym wierszu. Przykład:
Dobrze dodane 


Źle dodane
Muzyka


Poniższe atrybuty dodajemy wyłącznie jeśli są wymienione w źródle.
(oryginalny temat przewodni) – odpowiednik (original theme) - w pole „rola” należy wpisać tytuł utworu w cudzysłowie (jeżeli jest podany)
(nowy główny temat przewodni) – odpowiednik (new main title theme) - w pole „rola” należy wpisać tytuł utworu w cudzysłowie (jeżeli jest podany)
(końcowy temat przewodni) – odpowiednik (end titles theme) - w pole „rola” należy wpisać tytuł utworu w cudzysłowie (jeżeli jest podany)
(materiały muzyczne) – dodajemy przy nieżyjących osobach, których muzyka została użyta w filmie i widnieją w obsadzie jako kompozytorzy, np. Jan Sebastian Bach
(segment) - dodajemy w przypadku kompozytorów muzyki do pojedynczych segmentów. W polu "rola" należy w cudzysłowie wpisać tytuł segmentu.

Uwaga! W serialach obowiązkowo należy wejść w profil wymienionej osoby i sprawdzić czy nie ma podanego jednego z powyższych atrybutów. Przykład: Judith Henderson jest autorem oryginalnego tematu przewodniego w Sagwa, the Chinese Siamese Cat.

Nie dodajemy: co-composer, współpraca muzyczna, konsultacja muzyczna, opracowanie muzyczne.

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-composer, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za muzykę w danym filmie.


Zdjęcia


Dodajemy osoby z Cinematography by. Nie dodajemy osób oznaczonych co-cinematographer, co-director of photography.

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-cinematographer lub co-director of photography, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za zdjęcia w danym filmie.


Montaż


Dodajemy osoby z Film Editing by. Nie dodajemy osób oznaczonych co-editor oraz osób z produkcji polskiego dubbingu.

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-editor, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za montaż w danym filmie.


Scenografia


(scenograf) – odpowiednik Production Design by
(dyrektor artystyczny) – odpowiednik Art Direction by
(dekorator wnętrz) – odpowiednik Set Decoration by

Nie dodajemy osób oznaczonych: co-production designer, co-art director, co-set decorator, osób z Art Department, współpraca scenograficzna, scenograf planowy.

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-production designer, co-art director oraz co-set decorator, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby w swojej profesji.


Kostiumy


Dodajemy osoby z Costume Design by. Nie dodajemy osób oznaczonych: co-costume designer, osób z Costume and Wardrobe Departament, współpraca kostiumograficzna.

Wyjątek: Istnieje możliwość dodania osób oznaczonych co-costume designer, ale tylko w sytuacji, gdy są to jedyne osoby odpowiedzialne za kostiumy w danym filmie.


Dźwięk


W przypadku polskich filmów dodajemy osoby z kategorii "dźwięk". Nie dodajemy: kompozycja dźwięku, dźwięk na planie, opracowanie dźwięku, udźwiękowienie.
W przypadku zagranicznych produkcji dodajemy osoby z następującymi atrybutami:
adr mixer
co-supervising sound editor
music recording mixer
music scoring engineer
music scoring mixer
original dialogue mixer
production sound mixer
sound
sound designer
sound mixer
sound recordist
sound re-recording mixer
supervising mixer
supervising sound editor

Wyjątek: Można dodawać "dźwiękowców", którzy nie mają powyższych atrybutów, ale zostali nagrodzeni w danym filmie - w tym przypadku trzeba o tym poinformować weryfikatora w komentarzu przy kontrybucji.

Uwaga! Nie dodajemy osób odpowiedzialnych za dźwięk w polskim dubbingu.


Opcja POPRAWKI


Używamy do:
- uzupełniania/edycji ról
- zmiany rodzaju roli
- uzupełniania brakujących atrybutów
- kasowania błędnie dodanych atrybutów
- zmiany błędnie dodanych profesji

Jeśli po zgłoszeniu kilku osób do poprawki/kasowania nie wyczerpaliśmy limitu 20 osób to można w tej samej kontrybucji dodać nowe, brakujące osoby. W tym celu należy kliknąć na przycisk „Dodaj nowy” poniżej ostatniego wiersza.


Opcja KASOWANIA


Używamy do usuwania błędnie dodanych osób w obsadzie. Brak jakiejś osoby na IMDb nie jest wystarczającym dowodem, aby kogoś usunąć, bo można korzystać z różnych źródeł. Wyjątek: głośne hollywoodzkie produkcje, filmy w trakcie produkcji.
Udostępnij

komentarze

UAKTUALNIENIE!
- w obsadach nie dodajemy zwierząt

UAKTUALNIENIE!
- przykłady dodawania w profesji "Głosy"

Aktualizacja:
- zmiana: dodajemy production manager jako kierownictwo produkcji
- dodano polskie przykłady w "Nie dodajemy..."

Proponuję dopisać kogo dodajemy z producentów w polskich filmach. Na www.filmpolski.pl są oni trochę inaczej nazwani niż u nas. Podobnie z dźwiękowcami.

Np. na filmpolski koproducent to u nas współproducent.
Co do dźwięku to raczej dodajemy tylko z takim atrybutem na filmpolski.

z filmpolski*

Witam

Pytanie co do kasowania osób w obsadzie. Swój ulubiony serial chcę, aby wszystko było dokładnie, więc się pytam jakie sa opcje kasowania. W serialu jedna osoba jest dodana i na imbd nie ma potwierdzenia, że ta osoba tam grała. Może ktoś dodał ją z innego źródła ? Albo ta osoba była i pózniej ją usuneli.

Jeśli jest to jakiś znany serial amerykański, brytyjski to można usunąć taką osobę której nie ma na imdb.

Aktualizacja - dodano uwagi w profesjach "scenariusz" i "muzyka".

proponuje aby treść tych nowinek czy aktualizacji, wklejać również tutaj z powiadomieniem.

czy dodajemy osoby z "Writing credits" ?

Witam, co w takiej sytuacji
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/1148160 - jest zapisana => http://www.filmweb.pl/person/Agnieszka+Kieliszkowska-733185
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4126414 - chcę dodać, mam sam dopisać nr II?

Jeśli masz pewność, że to dwie różne osoby, to trzeba je u nas rozróżnić tak jak to jest z resztą osób - jednej osobie dopisać I, drugiej II. W tym przypadku nie mam pewności czy to nie jest ta sama osoba.

Też właśnie nie wiem co zrobić, nie ma pojęcia jak sprawdzić czy to jedna czy dwie różne osoby, wpisywałem obok siebie oba tytuły jednak nic nie znalazło, ale ta zbieżność nazwisk... z drugiej strony dziwnie wyglądają te pojedyncze tytuły...

To prawdopodobnie ta sama osoba. Filmpolski ma osobne bazy dla filmów fabularnych i dokumentalnych, krótkometrażowych, animacji, i nie zawsze przy tej samej osobie przypisuje odnośniki. Ja bym nie tworzył tu drugiego profilu i przypisał to do jednej osoby.

Czy assistant producer można potraktować jako associate producer?

Nie można i nie dodajemy tego.

witam,
gdy ktoś tak jak tu Enrique Garcia
http://www.imdb.com/title/tt1714022/fullcredits#cast
ma 2 profesje - materiały do scenariusza i sam scenariusz, to którą wybieramy?
z góry dziękuję za odp :)

I jedną i drugą, w dwóch osobnych wierszach :)

mam pytanie:
http://www.imdb.com/title/tt1272046/fullcredits#cast natrafiłem tu na "field producer" - dodajemy czy nie? Jeśli tak to jak?

i jeszcze to samo pytanie tylko, że z "consulting producer"

Dodajemy tylko wymienione w FAQ.

yhm, thx

Aktualizacja:

1. Himself (also archive footage) dodajemy w obsadzie dwukrotnie:
a) "we własnej osobie" + atrybut (on sam)
b) "materiały archiwalne" + atrybut (zdjęcia) + atrybut (on sam)

2. nie dodajemy unit production manager

$comment.user użytkownik usunięty

Jeżeli 2 aktorzy grali tę samą osobę, czy powinno się stworzyć tak jakby 2 osobne role? Próbowałam znaleźć tutaj wzmiankę o tym, ale nie widzę... Jeżeli przeoczyłam, przepraszam. :)

Dodajemy aktorów osobno, w dwóch osobnych wierszach z wpisaną taką samą rolą.

Czy w serialach/miniserialach dodajemy reżyserów odcinków (Episode Director)?

Tak.

Czy dodajemy "Chief Producer" (ew. z jakim atrybutem), oprócz tego w obsadzie wymienieni są zwykli producenci, czy można to traktować jako kierownictwo produkcji?
Np ten Pan ma taki role
http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=creator&creato...

Aktualizacja:
dodano graphic novel przy komiksie w mat. do scenariusza

To znowu ja z zapytaniem. Czy dodajemy w mat. muzycznych wykonawców i ich piosenki wykorzystane w danym filmie/serialu a nie będące tematem głównym ani końcowym? tzw "insert songs" lub "featured songs" albo "Incidental Music". Oczywiście wszystko potwierdzone odpowiednimi źródłami.

Nie.

Echh nie chodziło mi o m"materiały muzyczne" tylko o samą kategorię "muzykę".

nie

W jednym z filmów chciałam uzupełnić niepełną obsadę.W materiałach oczekujących na weryfikację już ktoś dodał obsadę, lecz nadal nie jest to cała obsada filmu jaką można znaleźć na IMDb. Jeśli chciałabym uzupełnić obsadę to powinnam pominąć osoby,które zostały dodane,ale nie zweryfikowane?

Tak (system i tak nie pozwoli zapisać kontrybucji z tymi osobami)

Przydałaby się konkretna wytyczna co do głównych, zwykłych i epizodycznych ról w serialach. Tzn. jaki procent odcinków, w których wystąpił dany aktor to rola normalna, a poniżej jakiego procenta to już epizod, itd.

Mam pytanie: czy w obsadzie do gier można dodawać funkcję "game sound designer" ?

Winston_Wolf -> nie da się tego określić procentowo - do ustawiania ról trzeba po prostu podejść rozsądnie i do każdego filmu/serialu indywidualnie. Oznaczanie to służy tylko wyświetlaniu osób w odpowiedniej kolejności i jeśli kolejność jest właściwa to nie ma potrzeby jej poprawiać. Przyznam, że nie jest to aż tak ważne w kontrybucji. Jeśli chodzi o seriale to trzeba pamiętać by przy każdej osobie z atrybutem gościnnie ustawiać epizod.

Robson -> tak, można.

Dobra takie pytanie
W źródłach z których dodaję obsady anime (animenewsnetwork i anidb) są takie kategorie osób:
Music Selection - (osoby)
Music Work - (studio nagraniowe)
Music Work Assistance - (studio nagraniowe)
Sound Direction - (osoby)
Sound Work / Sound Production / Sound Production Manager - (osoby)
Sound Effects - (osoby)
Którą z tych kategorii nich mogę dodawać pod "Dźwięk"?
tu przykład:
http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime.php?id=12...
http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=8101

dźwięk ? jak dla mnie żaden z wyżej wymienionych

No nie róbcie żartów :) Po podkładaniu głosów pod postacie powinno być sporo zajęcia dla dźwiękowców. Tak w ogóle to baczkowi nie spodobał się mój Sound Director i od tego się zaczęło :P
A według wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_audiography z tego zawodu wywodzą się (dodawane):
sound designer
supervising sound editor
Production sound mixer
Przy czym każdy z nich ma mniej do powiedzenia niż Sound Director
To jak z tym będzie hmm ??

nie dodajemy

No to teraz jak to gdzieś czytałem powinienem zacząć złorzeczyć na filmweb :P

Witam, Nie mogę doczytać czy dodajemy w Muzyce "original score composer"

chodzi Ci o taki zapis:

Original Music by
Jan Kowalski (original score composer)

tak

dodaj

dodaję i dzięki

Unit Director - dodajemy czy nie?

Zgłoś nadużycie

Opisz, dlaczego uważasz, że ten wpis nie jest zgodny z regulaminem serwisu:

Wpis został dodany do obserwowanych

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Obserwujesz ten wpis

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Przestałeś obserwować wpis

Blog został dodany do obserwowanych

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Obserwujesz tego bloga

Zarządzać obserwowanymi blogami i wpisami możesz na stronie Obserwuję > blogi

Przestałeś obserwować bloga

dodaj komentarz