HTML5

 • W skład kreacji HTML5 mogą wchodzić:
  • – Pliki HTML
  • – Arkusze stylów (CSS)
  • – Skrypty (JavaScript)
  • – Grafiki w formatach *jpeg, *gif, *png
  • – Video w formatach *mp4, *webm
 • Powyższe pliki należy spakować do pliku z rozszerzeniem *zip
 • Kreacje zawierające video muszą domyślnie być wyciszone, a uruchomienie dźwięku może nastąpić wyłącznie poprzez kliknięcie na wyznaczony obszar video
 • Kreacje HTML5 powinny być responsywne. W innym przypadku należy dostarczyć statyczną wersję banneru aby emitować ją na mobilnej wersji serwisu. Szczegóły:
  • – Format: *jpeg, *gif lub nieprzeźroczysty *png,
  • – Wymiar: zależny od wielkości banneru,
  • – Waga do 50kB.
 • Na mobilnej wersji serwisu, niezależnie od formy kreacji wyświetlany jest jedynie banner.
 • Filmweb nie dostarcza gotowych elementów składowych kreacji, które związane są z interakcją użytkownika w obrębie kreacji HTML5. Taka funkcjonalność powinna być zapewniona po stronie kodu kreacji.
 • Do niestandardowych kreacji, Filmweb zastrzega sobie prawo do dodatkowych wymagań, które muszą zostać spełnione przed wyemitowaniem kampanii.
 • Emisja reklam nie jest wspierana na przeglądarkach Internet Explorer w wersji 10 oraz starszych.
 • Kreacja HTML5 musi być zgodna ze specyfikacją dla danego formatu reklamowego. Elementy zawarte w kreacji nie mogą ingerować w działanie portalu oraz innych reklam.
 • Kreacje HTML5 powinny być przygotowane tak, aby poprawnie ładowały się w ramkach.
 • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu.
 • Obszary klikalne powinny posiadać ustawiony styl CSS „cursor: pointer;”

Flash

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KREACJI REKLAMOWYCH FLASH!
  Z dniem 1 czerwca 2017 Filmweb przestaje wspierać reklamy emitowane w technologii Adobe Flash. Zmiana dotyczy wszystkich formatów. Podyktowana jest oficjalną rekomendacją firmy Adobe i kierunkiem, w którym zmierza rynek reklamowy. Zalecamy tworzenie kreacji reklamowych w technologii HTML5 lub grafik jpg/png.

HTML5

 • Funkcja JavaScript do osadzenia w sekcji <head> :
  • <script src="https://ns.sascdn.com/diff/templates/js/banner/sas-clicktag-3.0.js"></script>
  KOPJUJ
 • Skrypt JavaScript do osadzenia w sekcji <body> :
  • <script type="text/javascript">
  • var clickTag = "";
  • </script>
  KOPJUJ
 • Osadzenie elementu klikalnego kreacji:
  • <a id="clickUrl" href="#">
  • <div id="clickArea"><!-- KLIKALNE ELEMENTY KREACJI --></div>
  • </a>
  KOPJUJ
 • Skrypt pobierający URL :
  • <script>
  • var clickArea1 = document.getElementById("clickUrl");
  • clickArea1.onclick = function(){
  • window.open(clickTag, "_blank");
  • }
  • </script>
  KOPJUJ
 • Przykład: POBIERZ
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KREACJI REKLAMOWYCH FLASH!
Z dniem 1 czerwca 2017 Filmweb przestaje wspierać reklamy emitowane w technologii Adobe Flash. Zmiana dotyczy wszystkich formatów. Podyktowana jest oficjalną rekomendacją firmy Adobe i kierunkiem, w którym zmierza rynek reklamowy. Zalecamy tworzenie kreacji reklamowych w technologii HTML5 lub grafik jpg/png.

Formy reklamowe na stronie głównej

 • Top Banner HP

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary dla rozdzielczości powyżej 1366px: banner o wymiarach 1200x200px, tapeta o wymiarach 1920x200px.
  • Wymiary dla rozdzielczości poniżej 1366px: 980x200px, tapeta o wymiarach 1440x200px.
  • Wymiary dla rozdzielczości mobilnej: 750x300px. W przypadku kreacji w formacie HTML wymagane jest, aby kreacja była skalowalna.
  • Waga: 200kB kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Kreacja posiadająca video może dodatkowo zawierać do 2MB plik video w formacie mp4
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  top
 • XL Top Banner HP

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary dla rozdzielczości powyżej 1366px: banner o wymiarach 1200x300px, tapeta o wymiarach 1920x300px.
  • Wymiary dla rozdzielczości poniżej 1366px: banner o wymiarach 980x300px, tapeta o wymiarach 1440x300px.
  • Wymiary dla rozdzielczości mobilnej: 750x300px. W przypadku kreacji w formacie HTML wymagane jest, aby kreacja była skalowalna.
  • Waga: 230kB kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Kreacja posiadająca video może dodatkowo zawierać do 2MB plik video w formacie mp4
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  top
 • Premium Banner HP

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary dla rozdzielczości powyżej 1366px: banner o wymiarach 1200x500px, tapeta o wymiarach 1920x500px.
  • Wymiary dla rozdzielczości poniżej 1366px: 980x500px, tapeta o wymiarach 1440x500px.
  • Wymiary dla rozdzielczości mobilnej: 750x300px. W przypadku kreacji w formacie HTML wymagane jest, aby kreacja była skalowalna.
  • Waga: 260kB kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Kreacja posiadająca video może dodatkowo zawierać do 2MB plik video w formacie mp4
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  top
 • Halfpage

  Skyscraper 160 x 600

Formy promujące

Formy reklamowe standardowe

 • Billboard

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 750x100
  • Waga: 70 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Billboard 750 x 100
 • Double Billboard

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 750x200
  • Waga: 100 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Double Billboard 750 x 100
 • Triple Billboard

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 750x300
  • Waga: 130 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Triple Billboard 750 x 300
 • Mega Billboard

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 980x100
  • Waga: 80 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Mega Billboard 980 x 100
 • Wide Billboard

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 980x200
  • Waga: 140 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Wide Billboard 980 x 200
 • Triple wide

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 980x300
  • Waga: 160 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  Tripe wide 980 x 300
 • Skyscraper

  Skyscraper 160 x 600
 • Mega skyscraper

  Skyscraper 160 x 600
 • Halfpage

  Skyscraper 160 x 600
 • Box

  Skyscraper 160 x 600
 • Mega Box

  Skyscraper 160 x 600
 • Welcome Screen

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1000x500px
  • Waga: 240 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarze 480x800px (waga do 50kB), która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu.
  • Czas emisji max. 30 sek.
  • Dopuszczamy rotację maksymalnie trzech różnych kreacji.
  Welcome screen 1000 x 500
  Welcome screen 1000 x 500
 • Full Welcome Screen

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: banner: 1000x500px jpg lub HTML + tapeta: jpg 1920x1080 px
  • Waga: 360 kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarze 480x800px (waga do 50kB), która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu.
  • Czas emisji max. 30 sek.
  • Obszar ochronny 1010x60px (patrz wizualizacja)
  • Istotne elementy powinny się znaleźć w obszarze 1366 px, aby być widocznymi dla większości użytkowników serwisu – ze względu na rozdzielczość większości monitorów użytkowników
  • Dopuszczamy rotację maksymalnie trzech różnych kreacji.
  Welcome screen 1000 x 500
  Welcome screen 1000 x 500
 • Screening

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1010x200 HTML (opcjonalnie do 1010x230 .HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera - patrz wizualizacja) + tło jpg 1366px lub 1920px (istotne elementy kreacji powinny znaleźć się w obszarze 1366px)
  • Waga: 360 kB
  • Format: HTML, jpg
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px.
  Screening html
 • Screening interaktywny

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: HTML 1366px lub 1920px (istotne elementy kreacji powinny znaleźć się w obszarze 1366px)
  • Waga: 360 kB
  • Format: HTML
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • Obszar banneru (1010x200 lub 1010x300) powinien zostać zaadaptowany w wyżej wymienionych wymiarach pliku HTML.
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  Screening html
 • Screening Triple

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1010x300 HTML (opcjonalnie do 1010x330 .HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera - patrz wizualizacja) + tło HTML 1366px lub 1920px (istotne elementy kreacji powinny znaleźć się w obszarze 1366px)
  • Waga: 360 kB
  • Format: HTML
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px.
  Screening swf
 • Screening z pionowymi bocznymi bannerami

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1010x200 .HTML (opcjonalnie do 1010x230 .HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera) + tło jpg 1366px lub 1920px
  • + jeden bądź dwa bannery boczne .HTML (widoczne po bokach serwisu) o wymiarach 135x600 (25kB)
  • Waga całości (banner+bannery boczne+ tło): 360kB (120kB banner .HTML + 50kB boczny .HTML (x2) + 140kB tło .jpg)
  • Format: jpg lub HTML
  • Istotne elementy powinny się znaleźć w obszarze 1366 px, aby być widocznymi dla większości użytkowników serwisu – ze względu na rozdzielczość większości monitorów użytkowników
  • HTML : 1010x200 (opcjonalnie do 1010x230 HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera - patrz wizualizacja) najlepiej przeźroczysty z przeźroczystymi elementami png i HTML
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px.
  • Powinien zostać zdefiniowany kolor tła dla strony
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • Jest również możliwość wyświetlania tej formy bez tła .jpg. W tym przypadku na jednolitym tle o zdefiniowanym kolorze wyświetla się górny banner 1010x200 oraz dwa bannery 150x600 po bokach serwisu
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  Screening z pionowymi banneram

Formy z Video

 • Double Billboard Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 750x200
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2 MB
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  • Waga: 100 kB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  Billboard 750 x 100
 • Triple Billboard Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 750x300
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2,5 MB
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  • Waga: 130 kB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  triple
 • Wideboard Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 980x200
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2,0 MB
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  • Waga: 140 kB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  wide
 • Triple Wide Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 980x300
  • Waga: 160 kB
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 3,0 MB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • W przypadku, gdy kreacja nie jest responsywna, do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o takich samych rozmiarach.
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  triplewide
 • Screening Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1010x200 (opcjonalnie do 1010x230.HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera - patrz wizualizacja) + Tapeta jpg o szerokości 1366px lub 1920px
  • Waga: 360 kB
  • Format: HTML5, jpg
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2,0 MB
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px.
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  scr
 • Screening Triple Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 1010x300 (opcjonalnie do 1010x330.HTML z nieklikalnymi marginesami po 15px z góry i z dołu bannera - patrz wizualizacja) + Tapeta jpg o szerokości 1366px lub 1920px
  • Waga: 300 kB
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2,0 MB
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px.
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  scr
 • Screening Video z Backlayerem

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Kreacja składa się z następujących elementów:
   • – Banner HTML5 początkowy (980x200px lub 1010x200px)
   • – Banner HTML5 końcowy (980x200px lub 1010x200px)
   • – Odrębny plik video dodawany po stronie serwisu
   • – Tapeta o szerokości 1366px lub 1920px (istotne elementy kreacji powinny znaleźć się w obszarze 1366px)
   • – Zaślepka JPG/GIF o wymiarach 750x300px i wadze do 50kB
  • Waga bez video: 350kB
  • Video w formie pliku mp4, waga do 5 MB, zalecana długość do 15sek.
  • Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o wymiarze 750x300px
  • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • Zobacz przykładową kreację
  • Funkcja osadzona w początkowym bannerze, niezbędna do poprawnego działania kreacji:
   • <script>
   • function expandFormat() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_expandVideo_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Wywołanie funkcji expandFormat() powinno odbyć się po kliknięciu
  • Zasada emisji kreacji:
   • – Kreacja przy pierwszej odsłonie wyświetla video w tle serwisu z wyciszonym dźwiękiem
   • – Dźwięk jest uruchamiany po wywołaniu funkcji expandFormat()
   • – Button „Zamknij” w trybie pełnoekranowym kreacji, osadzany jest po stronie serwisu w prawym górnym rogu
   • – W momencie kliknięcia komunikatu „Zamknij” następuje zamknięcie video oraz zostaje wczytana tapeta wraz z bannerem końcowym
   • – Po ponownej odsłonie przez tego samego użytkownika, wczytywana jest tapeta oraz początkowy banner z możliwością rozwinięcia i uruchomienia video w trybie pełnoekranowym
  blk
  blk
  blk
 • Welcome Screen Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: banner HTML: 1000x500px
  • Waga: 240 kB
  • Format: HTML + jpg + Video w formie pliku mp4, waga do 2,0 MB
  • Do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarze 480x800px (waga do 50kB), która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu.
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Czas emisji max 30 sek.
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Dopuszczamy rotację maksymalnie trzech różnych kreacji.
  Welcome screen 1000 x 500
  Welcome screen 1000 x 500
 • Full Welcome Screen Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: banner HTML: 1000x500px + tapeta jpg: 1920x1080px
  • Waga: 360 kB
  • Format: HTML + jpg + Video w formie pliku mp4, waga do 2,0 MB
  • Do kreacji HTML należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarze 480x800px (waga do 50kB), która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu.
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Czas emisji max 30 sek.
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Obszar ochronny 1010x60 (patrz wizualizacja)
  • Istotne elementy powinny się znaleźć w obszarze 1366 px, aby być widocznymi dla większości użytkowników serwisu – ze względu na rozdzielczość większości monitorów użytkowników
  • Dopuszczamy rotację maksymalnie trzech różnych kreacji.
  Welcome screen 1000 x 500
  Welcome screen 1000 x 500
 • Box Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 300x250
  • Waga: 70 kB
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 1,5 MB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  300 x 250
 • Mega Box Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 500x300
  • Waga: 120 kB
  • Format:HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 1,5 MB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  500 x 300
 • Mega Box VOD

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 620x350 lub 500x300
  • Waga: 70 kB
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 2,5 MB, czas trwania do 30 sekund
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  500 x 300
 • Half Page Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary: 300x600
  • Waga: 130 kB
  • Format: HTML5
  • + Video w formie pliku mp4, waga do 1,5 MB
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar video
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  300 x 600

Formy niestandardowe

 • Rich Media Banner

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Kreacja składa się z następujących elementów:
   • – Banner 980x200px
   • – Banner pełnoekranowy (szerokość max 1366px)
   • – Video pobierane przez kreację HTML5
   • – Zaślepka na mobilną wersję serwisu (JPG/GIF; 980x200px; waga do 50kB)
  • Waga bez video: 350kB
  • Kod clicka powinien być zaszyty w obydwu bannerach
  • Kreacja pełnoekranowa powinna być wyśrodkowana niezależnie od rozdzielczości ekranu
  • Do kreacji HTML5 należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarach 980x200, która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu
  • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu
  • Zobacz przykładową kreację
  • Funkcje niezbędne do poprawnego działania kreacji:
   • <script>
   • function expand() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_expand_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Funkcja expand() powinna zostać wywołana przez użytkownika (po 3 sekundach) w wyniku najechania myszą na banner.
   • <script>
   • function closeExpand() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_collapse_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Funkcja closeExpandVideo() powinna zostać wywołana po kliknięciu w ikonę zamknięcia okna w bannerze pełnoekranowym.
  Billboard 750 x 100
  Billboard 750 x 100
 • Rich Media Banner Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Kreacja składa się z następujących elementów:
   • – Banner 980x200px
   • – Banner pełnoekranowy (szerokość max 1366px)
   • – Video pobierane przez kreację HTML5
   • – Zaślepka na mobilną wersję serwisu (JPG/GIF; 980x200px; waga do 50kB)
  • Waga bez video: 350kB
  • Kod clicka powinien być zaszyty w obydwu bannerach
  • Kreacja pełnoekranowa powinna być wyśrodkowana niezależnie od rozdzielczości ekranu
  • Video w formie pliku mp4, waga do 3MB
  • Do kreacji HTML5 należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarach 980x200, która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Zobacz przykładową kreację
  • Funkcje niezbędne do poprawnego działania kreacji:
   • <script>
   • function expandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_expand_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Funkcja expandVideo() powinna zostać wywołana przez użytkownika (po 3 sekundach) w wyniku najechania myszą na banner. Funkcja ta powinna również po wczytaniu bannera pełnoekranowego wstrzymać i wyciszyć video zaszyte w bannerze (980x200px), tak aby dźwięki nie nachodziły na siebie.
   • <script>
   • function closeExpandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_collapse_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Funkcja closeExpandVideo() powinna zostać wywołana po kliknięciu w ikonę zamknięcia okna w bannerze pełnoekranowym. Funkcja ta powinna wstrzymać i wyciszyć video zaszyte w kreacji pełnoekranowej, tak aby zamknięta kreacja nie emitowała dalej video.
  Billboard 750 x 100
  Billboard 750 x 100
 • Screening Expand Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Kreacja składa się z następujących elementów:
   • – Banner HTML5 (1010x200px; expand do max 1010x700px)
   • – Video pobierane przez kreację HTML5
   • – Tapeta JPG (1366px lub 1920px, istotne elementy kreacji powinny znaleźć się w obszarze 1366px)
   • – Zaślepka na mobilną wersję serwisu (JPG/GIF; 980x200px; waga do 50kB)
  • Waga bez video: 350kB
  • Video w formie pliku mp4, waga do 3MB
  • W przypadku ustawienia tapety z atrybutem position: fixed. Elementy graficzne tapety powinny również znajdować się pod menu serwisu
  • Do kreacji HTML5 należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarach 980x200, która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Zobacz przykładową kreację
  • Istotne elementy tła kreacji należy zamieścić w odstępie 30px od lewej i prawej krawędzi serwisu (patrz wizualizacja)
  • Funkcje niezbędne do poprawnego działania kreacji:
   • <script>
   • function expandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_expand_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Wywołanie funkcji expandVideo() uruchamiane jest po kliknięciu w oznaczonym przez komunikat "Rozwiń" obszarze kreacji
   • <script>
   • function closeExpandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_collapse_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • W momencie kliknięcia komunikatu „Zamknij” następuje wywołanie funkcji closeExpandVideo(), która przywraca banner do pierwotnego rozmiaru (1010x200px)
  • W momencie kliknięcia komunikatu „Zamknij” wstrzymanie i wyciszenie video musi odbyć się po stronie kreacji
  desktop_screening_expand_vid_1.png
  desktop_screening_expand_vid_1.png
 • Wideboard Expand Video

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Kreacja składa się z następujących elementów:
   • – Banner HTML5 (980x200 px expand do 980x700 px lub 1010x200 px expand do 1010x700 px)
   • – Video pobierane przez kreację HTML5
   • – Zaślepka na mobilną wersję serwisu (JPG/GIF; 980x200px; waga do 50kB)
  • Waga bez video: 350kB
  • Video w formie pliku mp4, waga do 3MB
  • Do kreacji HTML5 należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarach 980x200, która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Element body powinien posiadać wartość marginesu równą zero, tak aby kreacja rozpoczynała się w lewym górnym rogu
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  • Zobacz przykładową kreację
  • Funkcje niezbędne do poprawnego działania kreacji:
   • <script>
   • function expandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_expand_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Wywołanie funkcji expandVideo() uruchamiane jest po klknięciu w oznaczonym przez komunikat "Rozwiń" obszarze kreacji
   • <script>
   • function closeExpandVideo() {
   • window.parent.postMessage("pub_ist_collapse_44747", "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • W momencie kliknięcia komunikatu „Zamknij” następuje wywołanie funkcji closeExpandVideo(), która przywraca banner do pierwotnego rozmiaru (980x200 lub 1010x200px)
  • W momencie kliknięcia komunikatu „Zamknij” wstrzymanie i wyciszenie video musi odbyć się po stronie kreacji
  desktop_screening_expand_vid_1.png
  desktop_screening_expand_vid_1.png
 • Branding Player

   Forma wymaga przygotowania dwóch wersji grafik o następujących wymaganiach:

   Pierwsza wersja:
   • Wymagania techniczne
   • Kod clicka
   • Wymiary: 674x50 (górna belka) i 674x100 (dolna belka)
   • Waga: 40 kB (górna belka) i 60 kB (dolna belka)
   • Format: jpg lub HTML

   Druga wersja:
   • Wymagania techniczne
   • Kod clicka
   • Wymiary: 1056x50 (górna belka) i 1056x100 (dolna belka)
   • Waga: 60 kB (górna belka) i 80 kB (dolna belka)
   • Format: jpg lub HTML

Pre-roll

 • Długość spotu: max 30 sekund
 • Format pliku: *mp4 lub kod emisyjny w standardzie VAST
 • Rozmiar pliku max 5MB
 • Domyślne pominięcie spotu jest możliwe po połowie czasu jego trwania
 • Proporcje 16:9
 • 24 - 30 fps
 • Głośność video na poziomie -23 LUFS
 • W przypadku emisji spotu w standardzie VAST, po stronie Reklamodawcy wymagane jest zawarcie w kodzie reklamowym parametru "skipoffset" umożliwijącego pominięcie spotu
 • Billboard 750 x 100

Premium Video Ad

 • Pliki do edycji przez Filmweb
 • Czas: max 30 s
 • Proporcje 16:9 (opcjonalnie 4:3)
 • Zalecany rozmiar 1280x720 (możliwe 1080p) minimum 854x480 dla 16:9
 • Do kreacji należy dołączyć zaślepkę w formacie jpg/gif o rozmiarze 480x800px (waga do 50kB), która będzie wyświetlana na mobilnej wersji serwisu.
 • 24 do 30 fps
 • Głośność video na poziomie -23 LUFS
 • Video o niskim poziomie kompresji, preferowane mp4 (h.264 lub kodeki kompatybilne z Quicktime ), 16 000 kBps dla 720p i 10 000 kBps dla 480p
 • Preferowany rozmiar pliku 10-50MB
 • Welcome screen 1000 x 500
  Welcome screen 1000 x 500

Sponsoring serwisu

 • Strona Główna

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary dla rozdzielczości powyżej 1366px: banner o wymiarach 1200x300px, tapeta o wymiarach 1920x300px.
  • Wymiary dla rozdzielczości poniżej 1366px: 980x300px, tapeta o wymiarach 1440x300px.
  • Wymiary dla rozdzielczości mobilnej: 750x300px. W przypadku kreacji w formacie HTML wymagane jest, aby kreacja była skalowalna.
  • Waga: 230kB kB
  • Format: jpg lub HTML
  • Kreacja posiadająca video może dodatkowo zawierać do 2MB plik video w formacie mp4
  • Dźwięk uruchamiany po kliknięciu w oznaczony obszar
  • Przyciski stop/play, mute/unmute
  • Video po pierwszym odtworzeniu może być odtworzone ponownie tylko po świadomej akcji użytkownika
  • Głośność video na poziomie -23 LUFS
  top
 • Baza

  • Wymagania techniczne
  • Kod clicka
  • Wymiary:
   • - Element kreacji przed rozwinięciem 1920x60px, 80kB lub 1920x120px, 120kB
   • - Element kreacji po rozwinięciu 1920x300px, 160kB
   • - Button z komunikatem 'ROZWIŃ' 120x40px, 20kB
   • - Button z komunikatem 'ZWIŃ' 120x40px, 20kB
  • Format: HTML lub jpg
  • W kreacji HTML dopuszalne video o wadze 2MB
  • W przypadku kreacji przygotowanej w HTML, w nagłówku kreacji należy umieścić poniższy skrypt:
   • <script>
   • var isLightbox=window.location.href.indexOf('lightbox=1') > -1,
   • msgPrefix = isLightbox ? 'skyBannerLightbox' : 'skyBanner';
   • </script>
   KOPJUJ
  • Do interakcji 'rozwiń/zwiń' należy wywołać następujące funkcje w JavaScript:
   • <script>
   • function expand() {
   • window.parent.postMessage(msgPrefix+':expand', "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Wyżej przedstawiona funkcja expand() powinna zostać wywołana przez użytkownika w wyniku kliknięcia myszą na button 'ROZWIŃ'.
   • <script>
   • function collapse() {
   • window.parent.postMessage(msgPrefix+':collapse', "*");
   • };
   • </script>
   KOPJUJ
  • Wyżej przedstawiona funkcja collapse() powinna zostać wywołana przez użytkownika w wyniku kliknięcia myszą na button 'ZWIŃ'. Jeśli w kreacji znajduje się materiał video to w funkcja collapse() musi je zatrzymywać.
  • Button musi zostać umiejscowiony, tak jak na poniższej wizualizacji
  sponsoring_przed
  sponsoring_po

Welcome Screen

 • Wszystkie pliki w .jpg
 • Dla wszystkich systemów obszar ochronny na "iksa" zamykającego kreację, jest na obszarze prostokąta o wymiarach 20% rozdzielczości w danym systemie. Prostokąt ma być umieszczony w prawym górnym rogu.
 • Czas trwania reklamy w przypadku systemu iOS wynosi 7 sekund
Waga i rozdzielczości
IphoneWindows phoneAndroid
320x480 - 60kB480x800 - 80kB480x800 - 80kB
640x960 - 80kB-800x1200 - 120kB
640x1136 - 120kB1080x1920 - 140kB1200x1920 - 140kB

Mobile Welcome Banner

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Forma reklamowa emitowana nad kontentem serwisu i skalowana do wymiarów ekranu
 • Wymiary:
  • – portrait 720x1255 px
  • – landscape 1255x720 px
 • Waga: do 120 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby powyższe kreacje (portrait i landscape) były responsywne oraz zawierały się w jednym pliku

Mobile Belka

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Wymiary: 600x100 px
 • Waga: do 25 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby kreacja była responsywna

Mobile Belka Expand

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Wymiary:
  • – przed rozwinięciem 600x100 px
  • po rozwinięciu:
   • – portrait 720x1255 px
   • – landscape 1255x720 px
 • Waga:
  • – przed rozwinięciem 25 kB
  • – po rozwinięciu: 120 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby kreacja była responsywna

Mobile Rectangle góra/dół

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Wymiary: jpg 600x500 px, HTML 300x250 px
 • Waga: do 40 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby kreacja była responsywna

Mobile Rectangle Mini góra/dół

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Wymiary: jpg 600x250 px, HTML 300x125 px
 • Waga: do 40 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby kreacja była responsywna

Mobile Triple Billboard

 • Wymagania techniczne
 • Kod clicka
 • Wymiary: 750x300 px
 • Waga: 50 kB
 • Format: jpg/gif/png lub HTML5
 • W przypadku formy HTML5 wymagane jest, aby kreacja była responsywna