1
https://fwcdn.pl/fpo/43/42/844342/7930471.2.jpg
7,95 10 13 939 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/88/66/838866/7929066.2.jpg

And Then We Danced

7,74 10 1 489 ocen społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/85/55/838555/7917694.2.jpg

Håp

7,19 10 354 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/09/15/850915/7929284.2.jpg

Deux

7,15 10 156 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/87/98/848798/7932095.2.jpg
6,93 10 1 178 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/76/07/857607/7930660.2.jpg
6,91 10 1 930 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/46/79/804679/7930087.2.jpg

Šarlatán

6,81 10 2 364 oceny społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/03/45/840345/7931901.2.jpg

Swallow

6,80 10 3 152 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/19/46/841946/7930666.2.jpg
6,79 10 441 ocen społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/56/55/845655/7931290.2.jpg

The Nest

6,69 10 3 242 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/12/56/831256/7929283.2.jpg

La dea fortuna

6,61 10 187 ocen społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/75/24/847524/7932617.2.jpg
6,27 10 1 538 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/08/05/840805/7929564.2.jpg
6,26 10 3 748 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/90/29/849029/7932902.2.jpg

De Wilde Stad

6,24 10 33 oceny społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/19/09/781909/7918607.2.jpg

Trolls World Tour

6,24 10 1 249 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/03/47/840347/7928634.2.jpg
6,20 10 253 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/09/45/840945/7933376.2.jpg
6,20 10 785 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/74/43/837443/7930665.2.jpg

Da-man Ak-e-seo Gu-ha-so-seo

6,18 10 123 oceny społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/27/01/742701/7930659.2.jpg

Pinocchio

6,15 10 1 174 oceny społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/77/25/857725/7929673.2.jpg

Le bonheur des uns...

6,14 10 833 oceny społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/56/37/835637/7929867.2.jpg
6,14 10 1 281 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/25/92/822592/7932903.2.jpg

Little Joe

5,82 10 616 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/42/46/854246/7922618.2.jpg

Elohe HaPsanter

5,79 10 132 oceny społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/81/10/858110/7930805.2.jpg

Wojtyla. La investigación

5,77 10 58 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/16/43/861643/7933269.2.jpg
5,68 10 106 ocen społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/06/38/830638/7933997.2.jpg

Premature

5,63 10 115 ocen społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/96/61/849661/7933270.2.jpg

5,56 10 272 oceny społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/99/64/839964/7929275.2.jpg

The Secret Garden

5,52 10 998 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/60/63/836063/7929879.2.jpg
5,14 10 653 oceny społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/24/91/812491/7933268.2.jpg
4,43 10 214 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/88/64/808864/7931757.2.jpg
4,40 10 67 ocen społeczności
{"type":"film","ids":[844342,838866,838555,850915,848798,857607,804679,840345,841946,845655,831256,847524,840805,849029,781909,840347,840945,837443,742701,857725,835637,822592,854246,858110,861643,830638,849661,839964,836063,812491,808864]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 30)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz 7 WSPANIAŁYCH